Usługi - 310703-2017

TITytułPolska-Ostrołęka: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
NDNr dokumentu310703-2017
PDData publikacji08/08/2017
OJDz.U. S150
TWMiejscowośćOSTROŁĘKA
AUNazwa instytucjiWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Ostrołęce
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/08/2017
DTTermin21/08/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45246400 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
OCPierwotny kod CPV45246400 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
RCKod NUTSPL924
IAAdres internetowy (URL)http://wzmiuw.waw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE