Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 31078-2019

22/01/2019    S15

Magyarország-Budapest: Búvárfelszerelések és -tartozékok

2019/S 015-031078

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter Dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dolányi Sándor Alezredes, mb. Parancsnok
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telefon: +36 14012320
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelem.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Munkabúvár felszerelés beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000114192018
II.1.2)Fő CPV-kód
37412240 Búvárfelszerelések és -tartozékok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése - munkabúvár felszerelés beszerzése - KEHOP 1.6.0.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 59 760 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37412240 Búvárfelszerelések és -tartozékok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2 készlet munkabúvár felszerelés beszerzése, az alábbiak szerint:

Egy készlet összetétele:

1. Búvársisak (2 db)

— Sisak (Kirby Morgan Superlite 17B Búvársisak, vagy azzal egyenértékű)

— Tüdőautomata (DIVEX ULTRAFLOW 501 típusú, vagy azzal egyenértékű)

2. Sisaklámpa (4 db)

3. Videó kamera (1 db)

4. Szárazruha (2 db)

5. Teherelosztó hevederzet ólomtáskákkal (2 db)

6. Felszíni ellátó panel (1 db)

7. Felszíni ellátó kötél (köldök) (2db)

8. Levegő és mentőpalack

— Levegő palack (2 db), (Faber 7/300 levegőpalack, vagy azzal egyenértékű)

— Levegőpalack (2 db), (Lavarna 50/200 palack, vagy azzal egyenértékű)

— Mentőpalack (2 db) Faber 7/300 levegőpalack, vagy azzal egyenértékű)

— Első lépcső (Poseidon Jetstream első lépcső, vagy azzal egyenértékű)

— Nyomásmérő óra (Divex GP 400 nyomásmérő óra, vagy azzal egyenértékű)

9. Szerszámos és javítókészlet (1 klt.). Tartalmát tekintve legyen benne (minimum):

— csavarkulcskészlet: 6/8/10/12/13/14/15/17 és 19-es csavarkulcsok,

— imbuszkulcs készlet minimálisan 3/4/5/6/8/10-es méretekben,

— 1 db nyomáscsökkentő javító készlet,

— 30 db tömítés (6 db Divex pult palack tömítőgyűrű; 6 db LP cső első lépcső tömítőgyűrű; 6 db LP cső sisak tömítő gyűrű; 6 db Első lépcső palack tömítőgyűrű; 6 db HP cső első lépcső)

— 1 db neoprén ragasztó,

— 1 db gumiragasztó 20 gr.,

— 1 db szilikon zsír 50 gr.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

Az Eladó vállalja a beszerzési eljárás részeként a munkabúvár felszereléseket használó állomány (8 fő) felkészítését az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására 2 nap (naponta 6 óra) időtartamban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0/15-2016-00003

II.2.14)További információk

II.2.7.) pontban megadott teljesítési határidő vonatkozásában Ajánlatkérő 7 hónap alatt 210 naptári napot ért:

Szállítandó termék: Szerződéskötéstől számított 180 naptári nap.

Elméleti és gyakorlati felkészítés: A szállítást követő 30 naptári napon belül.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 121-275282
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6-18/LK/KBT/450/2018-0HA
Elnevezés:

Adásvételi szerz. Munkabúvár felszerelés beszerzés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Harmónia 91 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59276423
Postai cím: Széchenyi Utca 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@harmonia91.hu
Telefon: +36 52430468
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59 760 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

10700385-2-09

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2019