Palvelut - 310783-2019

04/07/2019    S127    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Hyvinkää: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 127-310783

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
2844969-4
PL 46
Hyvinkää
05801
Suomi
Yhteyshenkilö: Riku Kosunen
Puhelin: +358 407512145
Sähköpostiosoite: riku.kosunen@keusote.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.keski-uudenmaansote.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/keusote
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=245364&tpk=b378fe87-8311-4200-9d6c-fd7618f2a32b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ketterä hankintatoimisto

Viitenumero: KEUDno-2019-1039
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Ketterästä hankintatoimisto -ratkaisusta (myöhemmin myös LPO tai LPO-palvelu). Haemme yhtä (1) toimittajaa, joka tuottaa LPO-palvelun kokonaisvastuullisesti tilaajan käyttöön. Tarjouspyynnön kohde on tarkemmin kuvattu liitteessä 2. Hankinnan kohde ja liitteessä 3. Hankinnan kohteen tarkennus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän käyttöön ketterä hankintatoimistoratkaisu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut. Ratkaisu integroituu osaksi tuotteistettua kokonaisuutta idean käsittelystä tarjousten vertailuun ja tuotteistetun mallin kehittämiseen (liite 1. Ideasta vertailuun). Ketterällä hankintatoimistoratkaisulla tavoitellaan mahdollisimman pitkälle tuotteistettua hankintaprosessia määrittelystä tarjousten vertailuun ja mallin kehittämiseen.

Ratkaisu jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

Perusprosessi – Hankinnan valmistelu

Perusprosessi – Tuotteistettu ketterä määrittely

Perusprosessi – Kilpailutus ja tarjousvertailu

Perusprosessi – Toimintamallin kehittäminen

Tukiprosessi – Määrittely

Tukiprosessi – Hankintasopimusmallit

Tukiprosessi – Kokonaisarkkitehtuurityö.

Kilpailutuksen voittaja sitoutuu siihen, että se ei osallistu sopimusaikana tarjoajan roolissa Keusoten järjestämiin kilpailutuksiin tai että sillä ei ole sidoksia mahdollisiin muihin tarjoajiin (liite 7. Sitoumuslomake).

Hankintakokonaisuus on tarkemmin kuvattu liitteessä 2. Hankinnan kohde ja liitteessä 3. Hankinnan kohteen tarkennus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksen määräaikainen kesto on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana tilaajan kolmen (3) kuukauden ja toimittajan kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankintaa ei jaeta osiin, koska sen toteutus olisi liian monimutkainen, mikäli toimittajia olisi useampi.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/08/2019
Paikallinen aika: 12:01
Paikka:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/07/2019