Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 311145-2023

26/05/2023    S101

die Slowakei-Šútovce: Traktoren

2023/S 101-311145

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 077-233648)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Šutovce
Nationale Identifikationsnummer: 00318507
Postanschrift: Šútovce
Ort: Šútovce
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 97201
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Andrej Zelenák
E-Mail: zelenak@visions.cc
Telefon: +421 907745169
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sutovce.sk/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor obce Šútovce

Referenznummer der Bekanntmachung: ZD/S/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
16700000 Traktoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných tovarov pre zberný dvor v obci Šútovce, vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, prvého zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebne pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne zavaznych predpisov a noriem platných v čase dodania tovaru.

Predmet zákazky je rozdelený na 5 časti:

Časť 1 Traktor 1ks.

Časť 2 Čelný nakladač s príslušenstvom 1ks.

Časť 3 Vyklápací príves 1ks.

Časť 4 Hákový nosič kontajnerov 1ks.

Časť 5 Kontajnery:

1 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 30m3

2 ks - Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný 15m3

7 ks - Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný 12 m3

3 ks - Kontajner na drobný stavebný odpad 12 m3

1 ks - Nádrž na použitý olej určená na zber a dočasné a bezpečné skladovanie použitého oleja

4 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 2,5m3

1 ks - Kontajner na textil/staré šatstvo 9/12m3

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 077-233648

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 24/05/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 24/05/2023
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2023
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: