Lieferungen - 311289-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Lehrmittel

2023/S 101-311289

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Nationale Identifikationsnummer: 5250005828
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-091
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Zasińska
E-Mail: aez@wum.edu.pl
Telefon: +48 225720723
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://dzp.wum.edu.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety

Referenznummer der Bekanntmachung: AEZ/S-083/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162100 Lehrmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych, trenażerów w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 11.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio dla pakietu Załączniki nr 2.1 – 2.11 do SWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 265 775.33 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer do nauki zakładania i karmienia przez zgłębnik nosowo-gardłowy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35112100 Notfalltrainingspuppe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet 1 Trenażer do nauki zakładania i karmienia przez zgłębnik nosowo-gardłowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.05.03.00-00-0013/15-00 z 1 kwietnia 2016 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze ogłoszenie, jest sprostowaniem Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr: 2023/S 015-037301, gdzie omyłkowo została błędnie wprowadzona Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) w sekcji: II.1.7

Było: 272 497.68 PLN

Powinno być: 265 775.33 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer do nauki zabiegów dorektalnych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35112100 Notfalltrainingspuppe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet 2 Trenażer do nauki zabiegów dorektalnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.05.03.00-00-0013/15-00 z 1 kwietnia 2016 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze ogłoszenie, jest sprostowaniem Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr: 2023/S 015-037301, gdzie omyłkowo została błędnie wprowadzona Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) w sekcji: II.1.7

Było: 272 497.68 PLN

Powinno być: 265 775.33 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer nauki badania oka

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35112100 Notfalltrainingspuppe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet 5 Trenażer nauki badania oka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.5 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.05.03.00-00-0013/15-00 z 1 kwietnia 2016 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze ogłoszenie, jest sprostowaniem Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr: 2023/S 015-037301, gdzie omyłkowo została błędnie wprowadzona Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) w sekcji: II.1.7

Było: 272 497.68 PLN

Powinno być: 265 775.33 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer do nauki kaniulacji żył centralnych

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35112100 Notfalltrainingspuppe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet 6 Trenażer do nauki kaniulacji żył centralnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.6 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.05.03.00-00-0013/15-00 z 1 kwietnia 2016 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze ogłoszenie, jest sprostowaniem Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr: 2023/S 015-037301, gdzie omyłkowo została błędnie wprowadzona Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) w sekcji: II.1.7

Było: 272 497.68 PLN

Powinno być: 265 775.33 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer nauki wkłuć doszpikowych

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35112100 Notfalltrainingspuppe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet 11 Trenażer nauki wkłuć doszpikowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.11 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.05.03.00-00-0013/15-00 z 1 kwietnia 2016 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze ogłoszenie, jest sprostowaniem Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nr: 2023/S 015-037301, gdzie omyłkowo została błędnie wprowadzona Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) w sekcji: II.1.7

Było: 272 497.68 PLN

Powinno być: 265 775.33 PLN

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 135-383254
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer do nauki zakładania i karmienia przez zgłębnik nosowo-gardłowy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Matysiewicz Mateusz P. W. Plast Projekt
Nationale Identifikationsnummer: 6341676701
Postanschrift: ul. Franciszkańska 19
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-708
Land: Polen
E-Mail: kontakt@fantomy-szkoleniowe.pl
Telefon: +48 501331900
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 29 227.65 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 23 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer do nauki zabiegów dorektalnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Simedu Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9291952157
Postanschrift: ul. Żeromskiego 10/4
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-066
Land: Polen
E-Mail: serwis@simedu.pl
Telefon: +48 781600861
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 34 800.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 492.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer nauki badania oka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Wielobranżowa "FANTOM" Andrzej Miętkiewicz
Nationale Identifikationsnummer: 8550015235
Postanschrift: ul. Niedamira 10
Ort: Wolin
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 72-510
Land: Polen
E-Mail: biuro@fantom-fw.pl
Telefon: +48 913261838
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 42 960.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 40 464.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer do nauki kaniulacji żył centralnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Simedu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 9291952157
Postanschrift: ul. Żeromskiego 10/4
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-066
Land: Polen
E-Mail: serwis@simedu.pl
Telefon: +48 781600872
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 37 606.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 40 552.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Trenażer nauki wkłuć doszpikowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Wielobranżowa "FANTOM" Andrzej Miętkiewicz
Nationale Identifikationsnummer: 8550015235
Postanschrift: ul. Niedamira 10
Ort: Wolin
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 72-510
Land: Polen
E-Mail: biuro@fantom-fw.pl
Telefon: +48 913261838
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 682.93 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 472.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy.

3. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

4. W postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

5. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.

6. Wykonawca powinien zapoznać się ze niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

7. Podmiotowe środki dowodowe:

1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

3) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, Zamawiający nie określa wymagań

8.Przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiającego nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

9. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Administratorem danych osobowych jest WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXVII SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy, przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. (Rozdział XXVI SWZ)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023