Palvelut - 311584-2019

04/07/2019    S127    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Kuopio: Sovelluspalveluntarjoajat

2019/S 127-311584

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Sansia Oy
2364760-8
Viestikatu 3, 3. krs.
Kuopio
70600
Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Hämäläinen
Puhelin: +358 447182930
Sähköpostiosoite: timo.hamalainen@sansia.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.sansia.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kuopion kaupunki
0171450-7
Kuopio
70100
Suomi
Sähköpostiosoite: kirsti.sinkkonen@kuopionvesi.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kuopionvesi.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.6)Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kuopion Vesi Asiakaspalvelujärjestelmä

Viitenumero: 1909501
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72416000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli asiakaspalvelujärjestelmän hankinta Kuopion Vedelle.

Kilpailuttajana ja sopimuksen haltijana toimi Sansia Oy. Asiakaspalvelujärjestelmällä hoidetaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen asiakashallinta ja -palvelu, sopimukset, mittarointi, luenta, vesi- ja jätevesilaskutus, työlaskutus sekä reskontra. Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen sekä asiakasystävällinen ja sen on mahdollistettava sähköiset palvelut mahdollisimman pitkälle.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä) (Hyväksytäänkö julkaisu? kyllä)
Arvo ilman alv:tä: 1 044 922.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kuopio

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön kohteena oli asiakaspalvelujärjestelmän hankinta Kuopion Vedelle. Kilpailuttajana ja sopimuksen haltijana toimi Sansia Oy. Asiakaspalvelujärjestelmällä hoidetaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen asiakashallinta, asiakaspalvelu, asiakassopimukset, mittarointi, mittariluenta, vesi- ja jätevesilaskutus, työlaskutus sekä reskontra.

Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen sekä asiakasystävällinen ja sen on mahdollistettava sähköiset palvelut ja niiden kehittäminen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Kuopion Vesi on Kuopion kaupungin liikelaitos ja huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti. Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, tahto toimia edelläkävijänä ja tasapuolisuus ovat arvoja, joihin kaikki toiminta perustuu.

Kuopion Veden vedentuotanto on noin 7,5 miljoonaa m3 vuodessa. Liikevaihto vuonna 2017 oli 25 000 000 EUR, ja palveluksessa on 89 henkilöä. Kuopion Vesi Liikelaitoksen käyttöpaikkojen lukumäärä on n. 14 500 kpl. Laskuja on n. 60 000 kpl /v.

Hankinnassa huomioidaan optiona mahdollinen Siilinjärven kunnan vesihuollon liittyminen osaksi Kuopion Veden asiakaspalvelujärjestelmää. Liittymisen jälkeen samaa järjestelmää käytetään myös Siilinjärven kunnan vesihuollon vastaaviin tehtäviin. Siilinjärvellä vesiasiakkaita on noin 4 000 kpl.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Kokonaishinta / Painotus: 60 %
Laatuperuste - Nimi: Laatuominaisuudet / Painotus: 40 %
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asiakaspalvelujärjestelmään on mahdollista toteuttaa sopimusaikana lisäominaisuuksia tilaajan vaatimusten mukaan.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 047-108932
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1909501_1
Nimi:

Kuopion Vesi Asiakaspalvelujärjestelmä

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Suomen Vesitieto Oy
2808881-7
c/o Siperia Systems Oy Isokatu 16 B 11
Oulu
90100
Suomi
Sähköpostiosoite: myynti@vesitieto.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite: http://www.suomenvesitieto.fi

Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä) (Hyväksytäänkö julkaisu? kyllä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 044 922.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 044 922.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
V.2.6)Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/07/2019