Tjenesteydelser - 311695-2019

Submission deadline has been amended by:  403966-2019
05/07/2019    S128    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Italien-Parma: Tjenester vedrørende ledelsesrådgivning

2019/S 128-311695

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Via Carlo Magno 1A
Parma
43126
Italien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: ITH52

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
BEREC-kontoret — Agenturet for Støtte til BEREC
Riga
Letland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: LV

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
CUT — Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Luxembourg
Luxembourg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: LU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
CEDEFOP — Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Thessaloniki
Grækenland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: EL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
CPVO — EF-Sortsmyndigheden
Angers Cedex 2
Frankrig
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: FR

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EACEA — Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EBA — Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Paris La Défense Cedex
Frankrig
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: FR

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
ECHA — Det Europæiske Kemikalieagentur
Helsinki
Finland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: FI

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EDA — Det Europæiske Forsvarsagentur
Ixelles
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EEA — Det Europæiske Miljøagentur
Copenhagen
Danmark
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EFCA — Det Europæiske Fiskerikontrolagentur
Vigo
Spanien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: ES

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EIB — Den Europæiske Investeringsbank
Luxembourg
Luxembourg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: LU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EIGE — Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Vilnius
Litauen
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: LT

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EIT — Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Budapest
Ungarn
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: HU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EMA — Det Europæiske Lægemiddelagentur
Amsterdam
Nederlandene
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: NL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
ENISA — Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed
Maroussi
Grækenland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: EL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
ERCEA — Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
ESMA — Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Paris
Frankrig
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: FR

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EU-LISA — Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
Tallin
Estland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: EE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EUROJUST — Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde
The Hague
Nederlandene
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: NL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EUROPOL — Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde
The Hague
Nederlandene
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: NL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
F4E — Fællesforetagendet Fusion for Energy
Barcelona
Spanien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: ES

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
FRA — Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Vienna
Østrig
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: AT

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
FRONTEX — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Warsaw
Polen
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: PL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
GSA — Det Europæiske GNSS-agentur
Prague
Tjekkiet
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: CZ

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EU-OSHA — Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Bilbao
Spanien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: ES

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
SESAR — Fællesforetagendet Single European Sky ATM Research
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
S2R — fællesforetagendet SHIFT2RAIL
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
SRB — Den Fælles Afviklingsinstans
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5026
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5026
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenester vedrørende ledelsesrådgivning

Sagsnr.: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79410000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er det ledende EU-organ for dette udbud. Følgende EU-organer er med i udbuddet: BEREC-kontoret, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFXA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, EU-OSHA, SESAR-fællesforetagendet, SHIFT2RAIL-fællesforetagendet, SRB. Udbuddet sigter mod at give de deltagende EU-organer en flerårig blok af rådgivningstjenester om ledelse forbundet med virksomhedsforandring og driftsmæssig udvikling, som er nødvendig for at forbedre EU-organernes værdi, virkningsfuldhed og effektivitet.

Tilbudsgiverens kompetencer skal omfatte en fuldstændig livscyklus af ledelsesmæssige rådgivningstjenester, fra tjenester knyttet til strategisk analyse og strategisk planlægning til gennemførelse og udrulning af ledelsespolitikker, -processer og -værktøjer, dvs. både udvikling og udrulning af metoder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITH52
Hovedudførelsessted:

EU-organets lokaler/kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakttype: Rammeaftale

Rammeaftalens type: Multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet og med genåbning af konkurrencen

Maksimalt antal rammekontrahenter: 4

Rammeaftalens varighed: 4 år, med mulighed for automatisk fornyelse i 2 yderligere år.

Budgetinformation: det finansielle loft for rammeaftalens ordresedler/specifikke kontrakter i den samlede maksimumsperiode på 6 på hinanden følgende år er 45 000 000 EUR. Der er allerede indregnet 10 % til uforudsete udgifter og mulige indeksforhøjelser af prisen i dette finansielle loft.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/09/2019
Tidspunkt: 14:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/09/2019
Tidspunkt: 14:30
Sted:

EFSA — Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2019