Usluge - 311695-2019

Submission deadline has been amended by:  403966-2019
05/07/2019    S128    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Italija-Parma: Usluge savjetovanja u području upravljanja

2019/S 128-311695

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: Via Carlo Magno 1A
Mjesto: Parma
NUTS kod: ITH52
Poštanski broj: 43126
Država: Italija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za potporu BEREC-u - Ured BEREC-a
Mjesto: Riga
NUTS kod: LV
Država: Latvija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: CDT — Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Država: Luksemburg
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: CEDEFOP — Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
Mjesto: Thessaloniki
NUTS kod: EL
Država: Grčka
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: CPVO — Ured Zajednice za biljne sorte
Mjesto: Angers Cedex 2
NUTS kod: FR
Država: Francuska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EACEA — Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EBA — Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
Mjesto: Paris La Défense Cedex
NUTS kod: FR
Država: Francuska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ECHA — Europska agencija za kemikalije
Mjesto: Helsinki
NUTS kod: FI
Država: Finska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EDA — Europska obrambena agencija
Mjesto: Ixelles
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EEA — Europska agencija za okoliš
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK
Država: Danska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EFCA — Europska agencija za kontrolu ribarstva
Mjesto: Vigo
NUTS kod: ES
Država: Španjolska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EIB — Europska investicijska banka
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Država: Luksemburg
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EIGE — Europski institut za ravnopravnost spolova
Mjesto: Vilnius
NUTS kod: LT
Država: Litva
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EIT — Europski institut za inovacije i tehnologiju
Mjesto: Budapest
NUTS kod: HU
Država: Mađarska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EMA — Europska agencija za lijekove
Mjesto: Amsterdam
NUTS kod: NL
Država: Nizozemska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ENISA — Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost
Mjesto: Maroussi
NUTS kod: EL
Država: Grčka
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ERCEA — Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ESMA — Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR
Država: Francuska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EU-LISA — Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
Mjesto: Tallin
NUTS kod: EE
Država: Estonija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUROJUST — Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL
Država: Nizozemska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EUROPOL — Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL
Država: Nizozemska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće „Fusion for Energy”
Mjesto: Barcelona
NUTS kod: ES
Država: Španjolska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: FRA — Agencija Europske unije za temeljna prava
Mjesto: Vienna
NUTS kod: AT
Država: Austrija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: FRONTEX — Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL
Država: Poljska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GSA — Europska agencija za globalni navigacijski satelitski sustav
Mjesto: Prague
NUTS kod: CZ
Država: Češka
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OSHA — Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Mjesto: Bilbao
NUTS kod: ES
Država: Španjolska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SESAR - Zajedničko poduzeće za Istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: S2R JU — Zajedničko poduzeće Shift2Rail
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SRB — Jedinstveni sanacijski odbor
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5026
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5026
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge savjetovanja u području upravljanja

Referentni broj: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79410000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) vodeće je tijelo EU-a u ovom pozivu na nadmetanje. Sljedeća se tijela EU-a pridružuju ovom pozivu: Ured BEREC-a, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIG, EEA , EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, SESAR JU, SHIFT2RAIL JU, SRB. Cilj je ovog poziva na nadmetanje sudjelujućim tijelima EU-a osigurati višegodišnji komplet usluga savjetovanja u području upravljanja u pogledu poslovne transformacije i operativnog razvoja potrebnog za poboljšanje vrijednosti tijela EU-a, učinkovitosti i djelotvornosti.

Sposobnost ponuditelja mora obuhvatiti puni životni vijek usluga savjetovanja o upravljanju, od strateške analize, kroz strateško planiranje, do provedbe i uvođenja usluga upravljačkih politika, procesa i alata, tj. i razvoj i uvođenje metoda.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 45 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITH52
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije tijela EU-a/prostorije pružatelja usluga.

II.2.4)Opis nabave:

Vrsta ugovora: okvirni ugovor

Vrsta okvirnog ugovora: višestruki ugovor u kaskadi i ponovno otvaranje nadmetanja

Najveći broj okvirnih ugovaratelja za ovu grupu je: 4

Trajanje okvirnog ugovora: 4 godine, s mogućnošću automatskog produljenja za još 2 godine.

Podaci o proračunu: financijsko ograničenje za specifične narudžbenice/ugovore prema okvirnom ugovoru tijekom razdoblja od najviše 6 uzastopne godine iznosi 45 000 000 EUR. Stavka za izvanredne potrebe od 10 % te moguće indeksacije cijena već su uključene u navedeni iznos.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta / Ponder: 70
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 45 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 4
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/09/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/09/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

EFSA — Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/06/2019