Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 311695-2019

Submission deadline has been amended by:  403966-2019
05/07/2019    S128

Italië-Parma: Beheeradviesdiensten

2019/S 128-311695

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)
Plaats: Riga
NUTS-code: LV LATVIJA
Land: Letland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CDT - Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CEDEFOP — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Griekenland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CPVO — Communautair Bureau voor plantenrassen
Plaats: Angers Cedex 2
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EACEA — Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EBA — Europese Bankautoriteit
Plaats: Paris La Défense Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ECHA — Europees Agentschap voor chemische stoffen
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDA — Europees Defensieagentschap
Plaats: Ixelles
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EEA — Europees Milieuagentschap
Plaats: Copenhagen
NUTS-code: DK DANMARK
Land: Denemarken
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EFCA — Europees Bureau voor visserijcontrole
Plaats: Vigo
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EIB — Europese Investeringsbank
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EIGE — Europees Instituut voor gendergelijkheid
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EIT — Europees Instituut voor innovatie en technologie
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Land: Hongarije
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EMA — Europees Geneesmiddelenbureau
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enisa — Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging
Plaats: Maroussi
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Griekenland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ERCEA — Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESMA — Europese Autoriteit voor effecten en markten
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: eu-LISA — Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
Plaats: Tallin
NUTS-code: EE EESTI
Land: Estland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eurojust — de eenheid Justitiële samenwerking van de Europese Unie
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUROPOL — Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: F4E — Fusion for Energy
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FRA — Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Plaats: Vienna
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Land: Oostenrijk
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL POLSKA
Land: Polen
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees GNSS-Agentschap (Agentschap van het Europees wereldwijde satellietnavigatiesystemen)
Plaats: Prague
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tsjechië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OSHA — Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SESAR — Gemeenschappelijk ATM-onderzoek voor gemeenschappelijk Europees luchtverkeer
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S2R — Gemeenschappelijke Onderneming SHIFT2RAIL
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GAR — Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5026
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5026
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheeradviesdiensten

Referentienummer: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is het belangrijkste EU-orgaan van deze aanbesteding. De volgende EU-organen sluiten zich aan bij deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen: Berec-bureau, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, ECHA, EDA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, EAEM, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, FRONTEX, GNSS, OSHA, SESAR, SHIFT2RAIL, GAR. De aanbesteding beoogt de deelnemende EU-organen een meerjarig pakket van diensten voor managementadvies te verstrekken met betrekking tot bedrijfsomschakeling en operationele ontwikkeling die nodig zijn om de waarde, doeltreffendheid en efficiëntie van de EU-organen te verbeteren.

De capaciteit van de inschrijver bestrijkt een volledige levenscyclus van managementadviesdiensten, vanaf de strategische analyse, via strategische planning, tot en met de tenuitvoerlegging en invoering van diensten inzake het managementbeleid, -processen en -instrumenten, d.w.z. zowel de ontwikkeling als de invoering van methoden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52 Parma
Voornaamste plaats van uitvoering:

gebouwen van de EU-instelling, kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aard van de opdracht: raamovereenkomst.

Type raamovereenkomst: meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem en met heropening van mededinging

Het maximumaantal ondernemers: 4

Duur van de raamovereenkomst: 4 jaar, met de mogelijkheid tot automatische verlenging met 2 jaar.

Informatie over begroting: het beschikbare financiële plafond voor specifieke opdrachten/bestelformulieren in het kader van de raamovereenkomst bedraagt 45 000 000 EUR, tijdens een totale maximumperiode van 6 opeenvolgende jaren. Dit plafond bevat al een marge van 10 % voor onvoorziene uitgaven en mogelijke prijsindexeringen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

EFSA - Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIË.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2019