Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 311695-2019

Submission deadline has been amended by:  403966-2019
05/07/2019    S128    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Italien-Parma: Rådgivningstjänster avseende företagsledning

2019/S 128-311695

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byrån för stöd till BEREC (BEREC-byrån)
Ort: Riga
Nuts-kod: LV
Land: Lettland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CDT-Translation Centre
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Land: Luxemburg
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CEDEFOP – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Ort: Thessaloniki
Nuts-kod: EL
Land: Grekland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CPVO-Community Plant Variety Office (gemenskapens växtsortsmyndighet)
Ort: Angers Cedex 2
Nuts-kod: FR
Land: Frankrike
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eacea – Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EBA – Europeiska bankmyndigheten
Ort: Paris La Défense Cedex
Nuts-kod: FR
Land: Frankrike
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Echa – Europeiska kemikaliemyndigheten
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI
Land: Finland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency – EDA)
Ort: Ixelles
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EEA – Europeiska miljöbyrån
Ort: Copenhagen
Nuts-kod: DK
Land: Danmark
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EFCA – Europeiska fiskerikontrollbyrån
Ort: Vigo
Nuts-kod: ES
Land: Spanien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken (EIB)
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Land: Luxemburg
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EIGE – Europeiska jämställdhetsinstitutet
Ort: Vilnius
Nuts-kod: LT
Land: Litauen
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EIT – Europeiska institutet för innovation och teknik
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU
Land: Ungern
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EMA – Europeiska läkemedelsmyndigheten
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL
Land: Nederländerna
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Enisa – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet
Ort: Maroussi
Nuts-kod: EL
Land: Grekland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ercea – Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Esma – Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Ort: Paris
Nuts-kod: FR
Land: Frankrike
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Ort: Tallin
Nuts-kod: EE
Land: Estland
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurojust (the European Union’s Judicial Cooperation Unit - EU:s enhet för rättsligt samarbete)
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL
Land: Nederländerna
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL
Land: Nederländerna
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: F4E-Fusion for Energy
Ort: Barcelona
Nuts-kod: ES
Land: Spanien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FRA – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Ort: Vienna
Nuts-kod: AT
Land: Österrike
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL
Land: Polen
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: GSA-Europeiska byrån för globala systemet för satellitnavigering
Ort: Prague
Nuts-kod: CZ
Land: Tjeckien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EU-Osha – Europeiska arbetsmiljöbyrån
Ort: Bilbao
Nuts-kod: ES
Land: Spanien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Single European Sky ATM Research Joint Undertaking (SESAR JU)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SHIFT2RAIL – gemensamma företaget Shift2Rail
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board – SRB)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Land: Belgien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5026
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5026
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rådgivningstjänster avseende företagsledning

Referensnummer: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79410000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är det ledande EU-organet avseende denna anbudsinfordran. Följande EU-organ ansluter till denna upphandling för BEREC-byrån, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, EU-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, OSHA, SESAR JU, ---SHIFT2-RAIL JU, SRB. Anbudsinfordran syftar till att ge de deltagande EU-organen ett flerårigt block av konsulttjänster avseende företagsledning med anknytning till omvandling av företag och operativ utveckling som har relevans för förbättring av EU-organens värde, effektivitet och ändamålsenlighet.

Anbudsgivarens kompetens ska täcka en hel livscykel av konsulttjänster avseende företagsledning, från strategisk analys, genom strategisk planering, till genomförande och utrullningstjänster för företagsledningspolicyer, processer och verktyg, dvs både utveckling och metodutrullning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 45 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH52
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EU-organets lokaler, uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Typ av kontrakt: Ramavtal (FWC)

Typ av ramavtal: Multipelt ramavtal i kaskad samt återinledande av konkurrens

Högsta antal uppdragstagare för ramavtal: 4

Ramavtalets löptid: 4 år,med möjlighet att automatiskt förlänga med ytterligare 2 år.

Budgetinformation: Det finansiella tak som är tillgängligt för specifika kontrakt/ordersedlar inom ramen för ramavtalet under en total längsta period på 6 på varandra följande år är 45 000 000 EUR. I detta tak ingår redan 10 % för oförutsedda utgifter samt möjliga prisindexregleringar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 45 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 4
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/09/2019
Lokal tid: 14:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 14:30
Plats:

EFSA - Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/06/2019