Works - 31176-2022

Submission deadline has been amended by:  83766-2022
21/01/2022    S15

Netherlands-Utrecht: Construction work

2022/S 015-031176

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: W.J. Mertens
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telephone: +316 51887734
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c40d8a4e6378b452c546ee7137cde8b4
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c40d8a4e6378b452c546ee7137cde8b4
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31146514: het Ontwerpen en uitvoeren van G6a - verbeteren wateraanvoer Noordervaart

Reference number: 31146514
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Rijkswaterstaat wil met deze GWW opdracht zorgdragen voor het verbeteren van de wateraanvoer in de Noordervaart ten behoeve van de waterhuishouding van de Peelregio.

De maatregelen betreffen het aanleggen van nieuwe waterstaatswerken, groot vervangend onderhoud en het verbeteren van bestaande voorzieningen rondom sluis 15.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45240000 Construction work for water projects
48000000 Software package and information systems
71334000 Mechanical and electrical engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL4 Zuid-Nederland
Main site or place of performance:

Weert - Nederweert

II.2.4)Description of the procurement:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 12/12/2022
End: 29/08/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 14/03/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode;

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl;

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de Aanbestedingsleidraad, prevaleert de Aanbestedingsleidraad.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de Aanbestedingsleidraad.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

Tevens wordt verwezen naar de bijlage "Elektronische handtekening tips en trucs v1.0".

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022