Dienstleistungen - 311865-2023

26/05/2023    S101

Sverige-Linköping: Uthyrning av jordbruksmaskiner med maskinskötare

2023/S 101-311865

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Monica Eklund
E-post: monica.eklund@regionostergotland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lio.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvjkfzekq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvjkfzekq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hyra av skogsmaskiner

Referensnummer: UC-2023-183
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77111000 Uthyrning av jordbruksmaskiner med maskinskötare
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser hyra av skogsmaskiner till Vreta utbildningscentrum.

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud.

Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är på grund av upphandlingens art. De efterfrågade produkterna har ett sådant samband att en uppdelning på separata anbudsområden inte är motiverat.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
16100000 Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling
16600000 Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser hyra av skogsmaskiner till Vreta utbildningscentrum.

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud.

Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är på grund av upphandlingens art. De efterfrågade produkterna har ett sådant samband att en uppdelning på separata anbudsområden inte är motiverat.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2024
Slut: 31/07/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/06/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/12/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/06/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/05/2023