Urakat - 311906-2019

05/07/2019    S128    - - Urakat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Kotka: Rakennustyöt

2019/S 128-311906

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Carea-Sairaalat Oy
2556615-8
Kotkantie 41
Kotka
48210
Suomi
Yhteyshenkilö: Hankintatoimisto
Puhelin: +358 442231423
Sähköpostiosoite: hankinnat@kymsote.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kymsote.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Ratamokeskus - Vaihe 2: Talonrakennustyöt

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Kouvolan kaupungin alueelle rakennettavaa uutta sairaalarakennusta, Ratamokeskusta. Hanke käsittää sairaalarakennuksen rakentamisen uudisrakennuksena. Rakennustyö on jaettu kahteen (2) vaiheeseen. Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 2 kuuluvat työt (talonrakennusurakka). Hankinta toteutetaan kokonaishintaisena kokonaisurakkana.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuspaikan osoite on Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 2 kuuluvat työt (talonrakennusurakka). Tulevan rakennuksen laajuus on n. 20 600 brm2, 10 500 hym2 ja tilavuus n. 135 000 m3. Vaiheen 2 työt toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Valittu urakoitsija toimii vaiheen 2 pääurakoitsijana ja vaiheen 2 päätoteuttajana vastaten kaikista näistä johtuvista velvoitteista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 084-198466
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus: Ratamokeskus - Vaihe 2: Talonrakennustyöt

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankinta on keskeytetty. Tarjouskilpailussa on saatu ainoastaan yksi (1) hyväksyttäväksi katsottava tarjous, jolloin riittävää vertailua hintojen kesken ei voida tehdä. Hankinnasta käynnistetään uusi kilpailutus neuvottelumenettelynä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/07/2019