Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 311931-2019

05/07/2019    S128

Denmark-Ringsted: Site-development work

2019/S 128-311931

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Kommune
National registration number: 18957981
Postal address: Sct. Bendtsgade 1
Town: Ringsted
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 4100
Country: Denmark
Contact person: Martin Wengel Akselsen
E-mail: mwak@ringsted.dk
Internet address(es):
Main address: https://ringsted.dk/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Spildevand A/S
National registration number: 31152062
Postal address: Bragesvej 18
Town: Ringsted
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 4100
Country: Denmark
Contact person: Solvejg Hvidemose
E-mail: shv@ringstedforsyning.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.ringstedforsyning.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Vand A/S
National registration number: 31152054
Postal address: Bragesvej 18
Town: Ringsted
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 4100
Country: Denmark
Contact person: Tarek Elawad
E-mail: tel@ringstedforsyning.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.ringstedforsyning.dk/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Byggemodning, Erhvervsudvikling Jordemodervej

II.1.2)Main CPV code
45111291 Site-development work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Ringsted Kommune, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Vand A/S udbyder Erhvervsbyggemodning, Jordemodervej. Arbejdet består af typiske anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny forsyning og infrastruktur til erhvervsområdet.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 59 610 446.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111291 Site-development work
45232440 Construction work for sewage pipes
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45232130 Storm-water piping construction work
45232454 Rain-water basin construction work
45112000 Excavating and earthmoving work
45112500 Earthmoving work
90522200 Disposal of contaminated soil
45232423 Sewage pumping stations construction work
45100000 Site preparation work
45112400 Excavating work
45233222 Paving and asphalting works
45221111 Road bridge construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS code: DK0 DANMARK
Main site or place of performance:

Ringsted Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Ringsted Kommune, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Vand A/S udbyder Erhvervsbyggemodning, Jordemodervej. Arbejdet består af typiske anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny forsyning og infrastruktur til erhvervsområdet og kan nærmere beskrives som følgende:

- Jordarbejder for etablering af nye forsyningsledninger, planum til ny vej, samt udgravning og terrænregulering i forbindelse med nye regnvands-bassiner,

- Omprofilering af Kværkeby bæk, samt nedbrydning og fjernelse af eksisterende olieudskiller, rørbygværk,

- Etablering af 1 eller 2 nye olieudskiller, samt nyt bygværk under Jordmodervej ved krydsning af Kværkeby bæk,

- Etablering af regn- og kloakledninger inkl. etablering af pumpestationer, samt underboring under Vestmotorvejen for tilslutning til eksisterende kloaksystem,

- Etablering af ind- og udløbsbygværker i forbindelse med bassiner,

- Etablering af vejbelægninger via: grus, asfalt, kantsten, afstribning mv.,

- Etablering af beplantning og græssåning langs veje. Desuden beplantning og græssåning på større grønne arealer i og omkring regnvandsbassiner.

Udover disse arbejder indeholder kontrakten optioner som beskrevet under punkt II.2.11.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Tidsplan og anlægslogistik / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Organisation og kvalitetsdokumentation / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kontrakten indeholder optioner på følgende ydelser:

- Membran i den våde del af hovedbassiner,

- Regnvandsledning på privat matrikkel til Bassin 3,

- Vejtræer,

- Læsning og transport af jord fra bygherres jordhotel til bygherres modtageprojekt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Den udbudte entrepriseaftale indeholder sociale klausuler.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 045-101897
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Byggemodning, Erhvervsudvikling Jordemodervej

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/06/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Barslund A/S
National registration number: 10621577
Postal address: Agernvej 4
Town: Kvistgård
NUTS code: DK013 Nordsjælland
Postal code: 3490
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 97 286 883.00 DKK
Total value of the contract/lot: 59 610 446.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Afsætning og opgaver inden for landmåling

Byggestrøm og løbende problemløsning

Etablering af funderingsløsninger.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/07/2019