Služby - 311933-2017

09/08/2017    S151

Polsko-Varšava: Rámcová smlouva týkající se služeb grafického rozvrhování a podpory grafických úprav

2017/S 151-311933

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Poštovní adresa: Plac Europejski 6
Obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Not specified
PSČ: 00-844
Země: Polsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2799
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Poštovní adresa: Plac Europejski 6
Obec: Warsaw
PSČ: 00-844
Země: Polsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Kód NUTS: PL911 Not specified
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.frontex.europa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva týkající se služeb grafického rozvrhování a podpory grafických úprav.

Spisové číslo: Frontex/OP/638/2017/RS.
II.1.2)Hlavní kód CPV
48320000 Balík programů pro kreslení a tvorbu obrázků
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby grafického rozvrhování a podpora grafických úprav pro externí a interní komunikační produkty agentury Frontex.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PL7 Not specified
Kód NUTS: PL911 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jakékoliv lokality (typ on-line služeb).

II.2.4)Popis zakázky:

Služby grafického rozvrhování a podpora grafických úprav pro externí a interní komunikační produkty agentury Frontex.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 2 let s možností prodloužení až na 4 roky (vzorec: 2 roky + 1 rok + 1 rok). Celková doba zakázky nesmí přesáhnout 4 roky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/09/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/09/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Je povolen 1 zástupce uchazeče s předchozím oznámením jeho účasti agentuře FRONTEX.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2017