Usługi - 311943-2017

Wyświetl widok skrócony

09/08/2017    S151

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące ekosystemu sektora elektroniki: przegląd, zmiany oraz pozycja Europy na świecie – SMART 2016/0007

2017/S 151-311943

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.6.2017, 2017/S 122-246621)

Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A3 – Competitive Electronics Industry, 1049 Brussels, BELGIA. E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

[...]

Miejsce:

budynek Komisji, BU33, Office 04/35, avenue de Beaulieu 33, 1160 Brussels, BELGIA.

[...]

Powinno być 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

[...]

Miejsce:

budynek Komisji pod adresem: Office 0/S10, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIA.

[...]