Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 311945-2017

09/08/2017    S151

Itálie-Ispra: Služby technické podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem

2017/S 151-311945

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC)
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
Kontaktní osoba: Nina Faggion Robertsson
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2386
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby inženýrské podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

Spisové číslo: JRC/IPR/2017/G.III.9/0050/OC.
II.1.2)Hlavní kód CPV
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby technické podpory pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Služby technické podpory sestávají z vypracování podrobných technických studií a návrhů v oblasti jaderného inženýrství v případě rozvoje projektů vyřazování z provozu a procesů hospodaření s jaderným odpadem a z vypracování komplexní dokumentace k udělování licencí v rámci realizace programu vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka bude obnovena automaticky 3krát na 24 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/10/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/10/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Místnost 7, u vstupu na pracoviště JRC Ispra (druhé podlaží nad vstupem vrátnice JRC). Adresa: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: ano.

Nanejvýš 2 osoby za každého uchazeče. Žádost o účast je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 2.10.2017.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Nepovinná prohlídka místa je plánována na 14.9.2017 (10:00-12:00). Žádost o účast je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 8.9.2017.

Dokumentace a sdělení týkající se tohoto řízení jsou k dispozici bezplatně na této webové stránce: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2386

Budou tam zveřejňovány případné další informace a odpovědi na žádosti o objasnění. Je tedy na odpovědnosti hospodářských subjektů pravidelně kontrolovat změny na této internetové stránce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2017