Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 311945-2017

09/08/2017    S151

Itálie-Ispra: Služby technické podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem

2017/S 151-311945

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC)
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
Kontaktní osoba: Nina Faggion Robertsson
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2386
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby inženýrské podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

Spisové číslo: JRC/IPR/2017/G.III.9/0050/OC.
II.1.2)Hlavní kód CPV
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby technické podpory pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Služby technické podpory sestávají z vypracování podrobných technických studií a návrhů v oblasti jaderného inženýrství v případě rozvoje projektů vyřazování z provozu a procesů hospodaření s jaderným odpadem a z vypracování komplexní dokumentace k udělování licencí v rámci realizace programu vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka bude obnovena automaticky 3krát na 24 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/10/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/10/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Místnost 7, u vstupu na pracoviště JRC Ispra (druhé podlaží nad vstupem vrátnice JRC). Adresa: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: ano.

Nanejvýš 2 osoby za každého uchazeče. Žádost o účast je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 2.10.2017.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Nepovinná prohlídka místa je plánována na 14.9.2017 (10:00-12:00). Žádost o účast je nutno zaslat na kontaktní místo spolu s kopií dokladu totožnosti / cestovního pasu do 8.9.2017.

Dokumentace a sdělení týkající se tohoto řízení jsou k dispozici bezplatně na této webové stránce: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2386

Budou tam zveřejňovány případné další informace a odpovědi na žádosti o objasnění. Je tedy na odpovědnosti hospodářských subjektů pravidelně kontrolovat změny na této internetové stránce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2017