Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 312019-2016

09/09/2016    S174    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Svédország-Solna: A Salmonella, a STEC/VTEC (Shiga toxint termelő Escherichia Coli/Verotoxint termelő Escherichia Coli) és a Listeria molekuláris tipizálásának külső minőségértékelése

2016/S 174-312019

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Postai cím: Granits väg 8
Város: Solna
NUTS-kód: SE
Postai irányítószám: 171 65
Ország: Svédország
Kapcsolattartó személy: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ecdc.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1873
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A szalmonella, a STEC/VTEC (Shiga toxint termelő Escherichia Coli/Verotoxint termelő Escherichia Coli) és a liszteria molekuláris tipizálásának külső minőségértékelése.

Hivatkozási szám: OJ/2016/OCS/7908/01.
II.1.2)Fő CPV-kód
85100000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés tárgya külső minőségértékelési (external quality assessment, EQA) rendszerek biztosítása a Salmonella, a STEC/VTEC (Shiga toxint termelő Escherichia Coli/Verotoxint termelő Escherichia Coli) és a liszteria monocitogének a továbbfejlesztett molekuláris tipizálás révén történő felügyelete céljából a kiválasztott patogének PFGE-módszerrel történő elemzésére (pulzáló erőterű gélelektroforézis), MLVA-módszerrel történő elemzésére (multilokusz szekvencia tipizálás), klaszteranalízisére, szerotipizálására és virulencia-meghatározására irányulóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 3
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Külső minőségértékelés a szalmonella vonatkozásában

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: SE
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1. tétel tárgya a szalmonella spp. PFGE-módszerrel történő elemzésére (pulzáló erőterű gélelektroforézis), MLVA-módszerrel történő elemzésére (multilokusz szekvencia tipizálás) és molekuláris tipizáláson alapuló klaszteranalízisére irányuló külső minőségértékelés megszervezése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 360 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Külső minőségértékelés a STEC/VTEC (Shiga toxint termelő Escherichia Coli/Verotoxint termelő Escherichia Coli) vonatkozásában

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: SE
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. tétel tárgya a STEC/VTEC (Shiga toxint termelő Escherichia Coli/Verotoxint termelő Escherichia Coli) PFGE-módszerrel történő elemzésére (pulzáló erőterű gélelektroforézis), szerotipizálására, virulenciagén-meghatározására és molekuláris tipizáláson alapuló klaszteranalízisére irányuló külső minőségértékelés megszervezése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 440 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Külső minőségértékelés a liszteria monocitogének vonatkozásában

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: SE
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 3. tétel tárgya a liszteria monocitogének PFGE-módszerrel történő elemzésére, szerotipizálására és molekuláris tipizáláson alapuló klaszteranalízisére irányuló külső minőségértékelés megszervezése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/10/2016
Helyi idő: 16:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/10/2016
Helyi idő: 10:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2016