Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 312036-2016

09/09/2016    S174

Belgien-Bruxelles: Tjenesteydelser vedrørende generel sikkerhed og ekstern overvågning (område 1), brandsikkerhed og bistand til personer (område 2) på institutionens lokalitet i Luxembourg

2016/S 174-312036

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, direction générale «Sécurité et protection»
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: unité «Budget»
E-mail: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser vedrørende generel sikkerhed og ekstern overvågning (område 1), brandsikkerhed og bistand til personer (område 2) på institutionens lokalitet i Luxembourg.

Sagsnr.: EP/DGSAFE/SER/2016-015.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79710000 Sikkerhedstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I Luxembourg benytter institutionen i øjeblikket et helt bygningskompleks med et samlet areal på 200 000 m2 omfattende 5 bygninger, der er åbne for offentligheden, og et lager. Receptionerne ved indgangen til KAD-Bygningen er bemandet med vedtægtsmæssigt ansat personale. I tråd med et åbenhedsprincip over for borgerne byder institutionen på årsbasis ca. 10 000 besøgende velkommen, ud over egne ansatte og eksterne tjenesteydere.

Dette udbud skal udmøntes i Europa-Parlamentets indgåelse af en rammekontrakt om tjenesteydelser på nedenstående områder.

Område 1:

— generel sikkerhed, herunder overvågning, screening

— permanent og løbende ekstern overvågning, såvel stationære poster som fastlagt patruljering

— drift af kontrolcentret for den generelle sikkerhed.

Område 2:

— brandsikkerhed for personer og ejendom i medfør af forskrifterne til at bekæmpe brandfare og panik

— bistand til personer

— drift af kontrolcentrene for brandsikkerhed.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75251110 Brandforebyggelse
79713000 Vagttjenester
79714000 Overvågningstjenester
79715000 Patruljetjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se det tekniske udbudsmateriale for en detaljeret beskrivelse af de/det nødvendige systemer/udstyr samt tjenesteydelser.

Det anslåede antal timer anført nedenfor (pr. år og pr. kategori) er kun vejledende og har ingen kontraktmæssig værdi.

Område 1:

enhedschef: 4 000 timer/år

holdledere: 20 500 timer/år

pc-operatør: 19 500 timer/år

alarmpersonale — patruljerende vagter: 23 500 timer/år

sikkerhedsansvarlige — vagter: 104 000 timer/år.

Område 2:

enhedschefer: 2 000 timer/år

holdledere: 12 500 timer/år

brandmænd: 64 500 timer/år.

Indgreb, der hovedsageligt udføres i henseende til brandforebyggelse, inkluderer branddetektering, indgreb ved vandlækager og diverse alarmer mv. og ydelse af bistand til personer med handicap.

Kategorierne i område 1 og 2 ovenfor suppleres med 2 funktionskoordinatorer (m/k) (1 pr. område). Deres opgaver er navnligt at forvalte sikkerhedsforskrifter og sekretariatet for deres område og andre beslægtede opgaver. De skal være til stede på lokaliteten fra 7:45 til 17:00 fra mandag til fredag, undtagen fredage, hvor der ikke finder et parlamentsmøde sted i Strasbourg, og hvor mødetiderne i så fald vil være fra 7:45 til 13:00 (jf. kalenderen for forsamlinger i 2017 i slutningen af dette dokument).

Den valgte kontrahent udpeger en kontraktforvalter, der bliver ansvarlig for kontrakten. Vedkommende bliver kontaktperson til Europa-Parlamentets repræsentanter. Vedkommende skal kun være til stede en gang om måneden, når der er opfølgende møder vedrørende kontrakten, og på andre tidspunkter, hvor vedkommendes deltagelse er nødvendig.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I 3 år efter undertegnelsen af rammeaftalen kan Parlamentet anvende proceduren med forhandling med den valgte tilbudsgiver, uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, for nye tjenesteydelser, der indebærer en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser i overensstemmelse med dette udbudsmateriale. Disse tjenesteydelser kan ikke overstige 30 % af omfanget. Se punkt 3.2 i det administrative udbudsmateriale.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren skal have en autorisation fra Storhertugdømmet Luxembourgs justitsminister til at udføre vagt og overvågning (jf. lov af 12.11.2002), der beviser, at denne kan udføre genstanden for denne kontrakt i det land, hvor tjenesteydelserne skal udføres. I tilfælde af en sammenslutning af økonomiske aktører skal hver deltager, der arbejder på lokaliteten, dokumentere sin juridiske og forskriftsmæssige kapacitet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiveren skal have en autorisation fra Storhertugdømmet Luxembourgs justitsminister til at udføre vagt og overvågning (jf. lov af 12.11.2002), der beviser, at denne kan udføre genstanden for denne kontrakt i det land, hvor tjenesteydelserne skal udføres. I tilfælde af en sammenslutning af økonomiske aktører skal hver deltager, der arbejder på lokaliteten, dokumentere sin juridiske og forskriftsmæssige kapacitet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2016
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/10/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

rue Wiertz 50, 1047 Bruxelles, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Jf. punkt 6 i dokumentet »Betingelser«.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: 2525
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Jf. punkt VI.4.1.
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/08/2016