Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 312036-2016

09/09/2016    S174

Belgium-Brüsszel: Az intézmény luxembourgi telephelyén végzett általános biztonsági és külső felügyeleti (1. terület), valamint tűzbiztonsági és személyeknek biztosított segítségnyújtási szolgáltatások (2. terület) biztosítása

2016/S 174-312036

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament, direction générale «Sécurité et protection»
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: unité «Budget»
E-mail: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az intézmény luxembourgi telephelyén végzett általános biztonsági és külső felügyeleti (1. terület), valamint tűzbiztonsági és személyeknek biztosított segítségnyújtási szolgáltatások (2. terület) biztosítása.

Hivatkozási szám: EP/DGSAFE/SER/2016-015.
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az intézmény jelenleg Luxembourgban egy teljes épületegyüttest használ, amelynek teljes alapterülete 200 000 m2, a nyilvánosság számára nyitva álló 5 épületből és egy raktárból áll. A KAD épület bejáratánál található recepciós pultoknál a a törvény által meghatározott munkatársak dolgoznak. Az állampolgárok irányában való nyitottság jegyében az intézmény évente mintegy 10 000 látogatót fogad az alkalmazottakon és a külső szolgáltatókon kívül.

Az eljárást követően az Európai Parlament az alábbi területeket lefedő szolgáltatásokra irányuló keretszerződést kíván kötni.

1. terület:

— felügyeletet és vizsgálatot magukban foglaló általános biztonsági szolgáltatások,

— állandó és folyamatos külső felügyelet, fix helyen és előre meghatározott járőrszolgálatok teljesítése révén,

— az általános biztonsági ellenőrző központ üzemeltetése.

2. terület:

— tűzbiztonság személyekre és ingatlanra vonatkozóan, a tűz és a pánik jelentette kockázatokkal szembeni rendeletek értelmében,

— segítségnyújtás személyeknek,

— a tűzbiztonsági ellenőrző központ üzemeltetése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
75251110 Tűzmegelőzési szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
79714000 Felügyeleti szolgáltatások
79715000 Járőrözési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
A teljesítés fő helyszíne:

Luxembourg.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szükséges rendszerek/berendezések és szolgáltatások részletes ismertetését lásd a műszaki előírásokban.

Az alábbiakban felsorolt becsült (évenkénti és kategóriánkénti) óraszámok kizárólag tájékoztató jellegűek és nincs szerződéses értékük.

1. terület:

egységvezető: 4 000 óra/év;

csapatvezetők: 20 500 óra/év;

PC operátor: 19 500 óra/év;

helyszíni kiszállást teljesítő munkatársak – járőrök: 23 500 óra/év;

biztonsági felügyelők – őrök: 104 000 óra/év.

2. terület:

egységvezetők: 2 000 óra/év;

csapatvezetők: 12 500 óra/év;

tűzbiztonsági szakemberek: 64 500 óra/év.

A főként tűzmegelőzés szempontjából elvégzett beavatkozások körébe a tűzérzékelés, a vízszivárgást vagy különböző riasztásokat stb. követő beavatkozások, valamint a csökkent mozgásképességű személyeknek biztosított segítségnyújtás tartozik.

Az 1. és 2. területre vonatkozóan a fentiekben meghatározott kategóriák kiegészülnek 2 funkcionális koordinátorral (férfi/nő) (területenként 1). Az ő feladatuk a biztonsági szabályok és a titkárság irányítása az adott területen, és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása. A koordinátorok hétfőtől péntekig 7:45-től 17:00-ig tartózkodnak a helyszínen, kivéve a strasbourgi parlamenti üléseket megelőző pénteki napokon, amikor 7:45 és 13:00 között vannak a helyszínen (lásd a dokumentum végén található 2017-es ülésnaptárt).

A nyertes ajánlattevő kijelöl egy szerződésmenedzsert, aki a szerződésért felelős. Ő lesz a kapcsolattartó személy az Európai Parlament képviselői felé. A helyszínen csak havonta egy alkalommal, a szerződés nyomon követésével kapcsolatos megbeszéléseken, valamint olyan alkalmakkor kell megjelennie, amikor a bevonását szükségesnek tartják.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A keretszerződés megkötését követő 3 évben a Parlament ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat a nyertes ajánlattevővel olyan új szolgáltatásokra irányulóan, amelyek hasonló szolgáltatásoknak a dokumentációval összhangban történő megismétlését jelentik. Ezek a szolgáltatások nem haladhatják meg az induló érték 30%-át. Lásd az adminisztratív dokumentáció 3.2. pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

az ajánlattevőknek rendelkezniük kell a Luxemburgi Nagyhercegség igazságügy-minisztere által kiadott, őrző-védő és felügyeleti tevékenységek végzésére vonatkozó felhatalmazással (lásd a 12.11.2002 keltezésű törvényt), amellyel igazolja, hogy képes a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak a szolgáltatásteljesítés helyszínéül megjelölt országban történő biztosítására. Gazdasági szereplők csoportosulása esetében a helyszínen dolgozó minden tagnak igazolnia kell jogi és szabályozási kapacitását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

az ajánlattevőknek rendelkezniük kell a Luxemburgi Nagyhercegség igazságügy-minisztere által kiadott, őrző-védő és felügyeleti tevékenységek végzésére vonatkozó felhatalmazással (lásd a 12.11.2002 keltezésű törvényt), amellyel igazolja, hogy képes a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak a szolgáltatásteljesítés helyszínéül megjelölt országban történő biztosítására. Gazdasági szereplők csoportosulása esetében a helyszínen dolgozó minden tagnak igazolnia kell jogi és szabályozási kapacitását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/10/2016
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/10/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

rue Wiertz 50, 1047 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

lásd a „Feltételek” c. dokumentum 6. pontját.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2525
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Lásd a VI.4.1. pontot.
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2016