Tavarat - 312148-2019

05/07/2019    S128    Tavarat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Opetuslaitteet

2019/S 128-312148

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 51300, Helsingin kaupunki
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Viljami Packalén
Sähköpostiosoite: viljami.packalen@hel.fi
Puhelin: +358 93108600

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245950&tpk=ab5859f0-d63b-48b6-9025-264b98049e77
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ennakkoilmoitus: Luonnontieteellisten opetusvälineiden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
39162100
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on luonnontieteelisten opetusvälineiden ja -tarvikkeiden hankinta Helsingin kaupungin, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Luonnontieteellisillä opetusvälineillä tarkoitetaan mm. fysiikan, kemian, matematiikan, maantiedon, biologian ja terveystiedon opetuksessa käytettäviä tuotteita- ja välineitä sekä kemikaaleja. Tarkoituksena on perustaa puitejärjestely yhden tai useamman toimittajan kanssa. Sopimuskauden pituus, toimittajien määrä ja hankinnan tarkempi sisältö määritellään lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 1

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39162100
38000000
24000000
39162000
39162110
39180000
33180000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osatarjousryhmittely sekä lopulliset osatarjousryhmien lukumäärät ilmenevät lopullisesta tarjouspyynnöstä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmä 2

Osa nro: Ryhmä 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39162100
38000000
24000000
39162000
39162110
39180000
33180000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osatarjousryhmittely sekä lopulliset osatarjousryhmien lukumäärät ilmenevät lopullisesta tarjouspyynnöstä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30/08/2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tämä ei ole vielä tarjouspyyntö, vaan ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan mahdollista teknistä vuoropuhelua varten sähköpostitse osoitteeseen: viljami.packalen@hel.fi 5.8.2019 klo 16:00 mennessä. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia näkemyksiä, ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista. Ilmoittautuminen tekniseen vuoropuheluun ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Tekniseen vuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/07/2019