Servizi - 312236-2022

10/06/2022    S111

Finlandia-Turku: Servizi di raccolta di rifiuti

2022/S 111-312236

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Numero di identificazione nazionale: 1868393-8
Indirizzo postale: Kuormakatu 17
Città: Turku
Codice NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Codice postale: 20380
Paese: Finlandia
Persona di contatto: Katja Salmi
E-mail: katja.salmi@lsjh.fi
Tel.: +358 447276826
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.lsjh.fi
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://tarjouspalvelu.fi/lsjh?id=404770&tpk=34f03b62-b476-4e0b-a99a-14e9e9923727
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://tarjouspalvelu.fi/lsjh?id=404770&tpk=34f03b62-b476-4e0b-a99a-14e9e9923727
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Kuntaomisteinen osakeyhtiö
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Hyötyjakeiden keräys ja kuljetus Kemiönsaaresta sekä LSJH:n keräyskohteista Sauvosta ja Salosta

II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Urakka sisältää yksikköurakkahinnoilla kiinteistökohtaisen hyötyjätteen (lasipakkaukset, metallipakkaukset sisältäen pienmetallin, kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset) keräyksen ja kuljetuksen Kemiönsaarella.

Urakkaan kuuluu sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla hyötyjätteen (lasipakkaukset ja metallipakkaukset sisältäen pienmetallin) keräys ja kuljetus tilaajan ylläpitämistä kierrätyspisteistä ja lajitteluasemilta Kemiönsaarella, Sauvossa ja Salossa.

Tilaajan järjestämään kuljetukseen kuulumattomien jätteiden kuljetus samassa kuormassa on kielletty. Mikäli urakoitsija rikkoo kieltoa, tilaajalla on oikeus laskuttaa väärin toimimisesta sakkomaksu (kohta 19.1). Mikäli urakoitsija toistuvasti toimii tämän kohdan vastaisesti, voidaan sitä pitää sopimusrikkomuksena, joka voi johtaa sopimuksen purkuun.

Sopimusmallissa esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Voittanut palveluntuottaja velvoitetaan hyväksymään sopimusmallin sisältö sellaisenaan.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Luogo principale di esecuzione:

Kemiönsaari, Salo, Sauvo.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Kuljetusurakka suoritetaan yksikköurakkahintana, joka pitää sisällään kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset (alv 0 %). Yksikköurakkahintaan sisältyvät alla olevat työsuoritteet

- keräysvälineen tyhjennys

- keräysvälineen palauttaminen paikoilleen

- kuljetuksen ja kuormauksen yhteydessä pudonneiden roskien poistaminen

- ajoneuvopäätteelle sovittujen kirjausten tekeminen

- valokuvan ottaminen tarvittaessa kohteesta/keräysvälineestä

- hyötyjakeiden kuljetus tuottajien vastaanottoterminaaleihin

- nostoperusteisten keräysvälineiden jakeen punnitus ja painon kirjaaminen autopäätteelle

Kemiönsaaren alueella keräykseen kuuluu sekä takalastaavia että nostoperusteisia astioita. Salon ja Sauvon alueella vain nostoperusteisia astioita. Tämän takia urakoitsijalla tulee olla keräyskalustossa sekä astiahissi että nosturi, jotta tyhjennykset voidaan tehdä eri keräysvälineille samalla ajoreitillä. Nostoperusteisten keräysvälineiden jätteet tulee punnita.

Jätelakimuutoksen myötä tulee Kemiönsaaren kiinteistökohtainen keräys lisääntymään keräysmuovin, keräyskartongin ja lasipakkausten osalta, koska kiinteistöt, joissa on huoneistoja 5 tai yli, tulee olla kyseiset keräysvälineet 1.7.2023 alkaen.

Urakka on tarkemmin kuvattu sopimusmallissa (Liite1).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1–24 kuukautta edellyttäen, että urakoitsijan työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisessä tilanteessa. Optiosta neuvotellaan viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1–24 kuukautta edellyttäen, että urakoitsijan työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisessä tilanteessa. Optiosta neuvotellaan viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Urakkaa ei jaettu keräysvälineiden tyhjennyskaluston mukaan, koska kokonaisurakka on pieni ja yhdistelmäkalustolla saadaan parempi logistinen hyöty.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 13:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Finlandese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/12/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten avaamisen jälkeen tutkitaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä suoritetaan tarjousten vertailu.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3)Informazioni complementari:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/71961/notice/103008

Ilmoituksella ilmoitetaan hankinnasta, joka kuuluu ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista annetun lain 740/2021 piiriin

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Markkinaoikeus
Indirizzo postale: Sörnäistenkatu 1
Città: Helsinki
Codice postale: 00580
Paese: Finlandia
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Tel.: +358 295643300
Indirizzo Internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
07/06/2022