Építési beruházás - 312265-2018

19/07/2018    S137    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2018/S 137-312265

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Budapest
1012
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254402
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szeri

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 542 900 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén a Fehérvárcsurgói- víztározó területe, a közvetett hatásterülete a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer vízgyűjtő területének egyes részterületei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ép. ber. [322/2015. (X. 30.) KR. 14. § (1) bek. b) pont].

Főbb adatok:

1 Völgyzárógát

2 Keresztgát

3 Oldaltöltés

4 Fenékszigetelés partvédelemmel

5 Fenékleürítő műtárgy

6 Vízleeresztő műtárgy

7 Vészárapasztó

8 Tározótér rendezése

9 Erdei út

10 Partvédelem

11 Gátőrtelep

12 Vízhozammérő szelvény a VII. számú bukónál és Bodajknál

13 Monitoring rendszer elemei

14 Anyagnyerőhelyek rekultivációja

15 Általános tételek: Projektelőkészítés és Tervezési, engedélyezési feladatok, Területelőkészítési feladatok

Részletesen: AD III-V kötet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.1. alkalmasság igazolására bemutatott szakemb. M2.1 alk. köv-en felüli vízépítésimun-ból származó és/vagy azzal egyenér.többl.szakm tap.(hónap) Max. össz36 / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: M2.1. alk. igaz-ra bemutatott szakemb. vízépítési projektben és/vagy azzal egyenértékű projektvezetőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) Max.össz. 8 / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: M2.2. alkalmasság igazolására bemutatott szakember vízépítési munkák (munka jellege) és/v. azzal egyenértékű munka minőségügyi irányításában szerzett többlet szakmai tap-a (hónap) Max. össz. 60 hónap / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: M2.3. alkalmasság igazolására bemutatott szakember vízépítési munkák (munka jellege) és/vagy azzal egyenértékű munkák tervezésében szerzett többlet szakmai tap-a (hónap) Max. össz. 60 hónap / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.5.0-15-2015-00001

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 241-499564
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés - Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Mészáros és Mészáros Kft.
0311/5. hrsz.
Felcsút
8086
Magyarország
Telefon: +36 22594016
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Fax: +36 3532157
NUTS-kód: HU221
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 349 054 331.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 542 900 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.

Cég neve: Nyír-Wetland Szolgáltató Kft.

Cég székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tambura utca 11.

Adószáma: 14654107-2-15

Kktv. szerinti minősítés: kisvállalkozás

2.

Cég neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Cég címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószáma: 13748429-2-20

Kktv. szerinti minősítés: középvállalkozás

3.

Cég neve: KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

Cég címe: 5000 Szolnok, Gáz u. 1.

Adószám: 11505561-2-16

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

4.

Cég neve: Mészáros és Mészáros Kft.

Cég címe: 8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.

Adószáma: 12671003-2-07

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatály alá

5.

Cég neve: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Cég címe: 6344 Hajós, Kossuth u. 21.

Adószáma: 10459340-2-03

Kktv. szerinti minősítés: középvállalkozás

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2018