Dienstleistungen - 312294-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Baia Mare: Reinigungsdienste

2023/S 101-312294

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL BAIA MARE
Nationale Identifikationsnummer: 3627692
Postanschrift: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37
Ort: Baia Mare
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Postleitzahl: 430311
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Neamţ
E-Mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.baiamare.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Referenznummer der Bekanntmachung: 3627692/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achiziţiei îl constituie prestarea serviciilor de curătenie si întreţinere, cu asigurare de personal şi materiale, pentru imobilele deţinute în prezent de autoritatea contractantă pe perioada derulării acordului-cadru:

1. Sediu Primaria Baia Mare, str. Gh. Sincai, nr. 37;

2. Politia Locala, str. 8 Martie nr. 2;

3. Casa Casatoriilor, str. Minerilor, nr 11;

4. Birou Agricol si Fond Locativ, str. Independentei, nr. 2C;

5. Cladirea Milenium I, str. Vasile Lucaciu, nr. 2;

6. Caldirea Milenium II, P-ta. Libertatii, nr. 17;

7. Cladirea Milenium III, P-ta. Libertatii, nr. 15;

8. Colonia Pictorilor, str. Victoriei, nr. 21;

9. Imobil Tineretului, str. Tineretului nr. 2;

10. Turnul Stefan, Piata Cetatii, Punct Info;

11. Piaţa Izvoarelor, str. Izvoarelor, nr. 1;

12. Piaţa Albina, str. Alexandru Odobescu nr. 1;

13. Piaţa Obor, str. Oborului;

14. Piaţa Aleea Neptun, str. Aleea Neptun, nr. 4;

15. Piaţa Bilaşcu, str. Gheorghe Bilaşcu, nr. 15.

Numărul imobilelor (locaţiile Primăriei) şi pieţelor, poate varia în funcţie de necesităţile achizitorului, apărute pe parcursul derulării acordului-cadru.

Scopul acodului-cadru și a contractelor subsecvente va fi de prestare servicii, cum rezultă de altfel și din caietul de sarcini.

Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestare servicii subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Baia Mare, pentru care se încheie fiecare contract subsecvent.

Se vor putea solicita clarificări cu cel mult 20 zile anterior datei limita de depunere oferte.

Se va răspunde la clarificări cu cel puțin 10 zile înainte de data limită de depunere oferte.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 324 559.46 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Baia Mare

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestare servicii subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Baia Mare, pentru care se încheie fiecare contract subsecvent. Serviciile ce urmează a fi achiziţionate sunt prezentate în caietul de sarcini şi anexele aferente acestuia.

Durata pentru care se încheie acordul-cadru pentru prezenta achiziţie a municipiului Baia Mare este de maxim 4 ani (patru ani) calendaristici.

Cantităţile estimate minime şi maxime care se vor achiziţiona pe durata întregului acord-cadru sunt prevăzute în cadrul formularului nr. 8 Propunerea Tehnică.

Cantităţile estimate minime şi maxime care se vor achiziţiona în cadrul celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în cadrul formularului nr. 8 Propunerea Tehnică.

Acordul cadru va fi încheiat cu un singur operator economic, având în vedere că această procedură presupune încheierea unui contract ferm pentru servicii de curăţenie considerăm că este suficient un singur operator economic cu atât mai mult cu cât acesta trebuie să facă o serie de investiţii cu echipamentele adecvate iar personalul prestator trebuie să fie stabil şi să-şi cunoască ferm îndatoririle specificie direcţiei/serviciului/imobilului la care este repartizat.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru, pe 4 ani: maxim 10.304.064,00 lei, fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se va încheia pe durata de derulare a acordului-cadru: maxim 2.576.016,00 lei fără TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Calitatea serviciilor / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Se vor putea solicita clarificari cu cel mult 20 zile anterior datei limita de depunere oferte.

Se va răspunde la clarificări cu cel puțin 10 zile înainte de data limită de depunere oferte.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 073-185014
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7/3951
Bezeichnung des Auftrags:

ContraServicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Marect

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 324 559.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 281 936.28 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5/38301/01.09.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 324 559.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 231 915.12 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3/54164
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 324 559.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 251 728.98 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4/29943
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 324 559.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 167 153.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1/39575
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 304 064.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 603.58 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 36369
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru „Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 304 064.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 324 559.46 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2/50631
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 324 559.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 085.09 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6/52006
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 324 559.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 164 039.98 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8/19708
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BUSINESS MB EXIM
Nationale Identifikationsnummer: RO 10009341
Postanschrift: Strada Libertatii, Nr. 55
Ort: Apahida
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407035
Land: Rumänien
E-Mail: office@sinon.ro
Telefon: +40 745203076
Fax: +40 262211859
Internet-Adresse: www.sinon.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 324 559.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 459 105.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici vor accesa DUAE în vederea completării, prin intermediul SEAP/SICAP, în format.xml din cadrul licitatiei deschise.

Criteriul de atribuire a contractului este “cel mai bun raport calitate-preţ”. Stabilirea ofertei câştigătoare – Punctajul obţinut de ofertanţi se face adunând cele două punctaje obţinute la cei doi factori de evaluare. Ofertantul cu cel mai mare punctaj va fi declarat câştigător.

În cazul în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj total departajarea ofertelor se va realiza în funcție de punctajul acordat pentru preţul ofertat, fiind declarată câștigătoare oferta care a obținut punctaj maxim pentru acest factor de evaluare. Dacă și acestea sunt egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanților o nouă propunere financiară, în SEAP, situație în care se va reîntocmi punctajul pentru tarifele reofertate.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările prin intermediul aplicației având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute în documentația de atribuire.

Deoarece procedura este online, corespondența cu ofertanții va avea loc prin intermediul S.E.A.P., atasat la anunțul de participare atât eventualele solicitări de clarificări, cât și răspunsul ofertantului.

Toate documentele ofertei vor fi semnate electronic de reprezentantul legal/imputernicitul acestuia cu conditia prezentarii actului de imputernicire cu privire la acest lucru.

In cazul documentelor depuse de un eventual subcontractant la oferta, acestea vor fi semnate electronic sau de reprezentantul legal al subcontractantului declarat sau de un imputernicit desemnat de subcontractant prin actul de imputernicire cu privire la semnarea electronică a acestora.

In cazul unei oferte depuse in asociere, documentele vor fi semnate electronic fie de reprezentatii legali ai fiecarui operator economic care face parte din asociere fie de imputernicitul unuia dintre operatorii economici participanti la asociere cu conditia ca acesta sa detina imputernicire in acest sens.

Referitor la Documentele însoțitoare ofertei, autoritatea contractantă face următoarea observație: potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din HG 395/2016 “prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractană are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă”.

! Se va avea în vedere încărcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Baia Mare – Serviciul Juridic
Postanschrift: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Ort: Baia Mare
Postleitzahl: 430311
Land: Rumänien
E-Mail: serviciuljuridic@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet-Adresse: www.baiamare.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023