Dienstleistungen - 312393-2023

26/05/2023    S101

Sverige-Skellefteå: Städning och renhållning

2023/S 101-312393

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SKELLEFTEÅ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2643
Postadress: Inköpsenheten
Ort: Skellefteå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 931 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Kristina Wågstedt
E-post: kristina.wagstedt@skelleftea.se
Telefon: +46 76-1145823
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.skelleftea.se/
Upphandlarprofil: http://www.skelleftea.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städuppdrag

Referensnummer: UH-2022-133
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser städuppdrag i Kundens lokaler och externa lokaler. Avtalet är ett komplement till de städuppdrag som idag utförs av Skellefteå kommuns personal.

 

Avtalet omfattar området/områdena:

 ·  Område 1 – Normalstädning av lägenheter

·  Område 2 – Flyttstädning av lägenheter

·  Område 3 - Övriga städtjänster 

 

Anbud kan lämnas för alla delområden eller enstaka. Utvärdering kommer att göras på mest fördelaktigt baserat på pris på respektive delområde. Kunden kommer att utse en vinnare per område vilket innebär att Kunden kan komma att anta tre (3) olika leverantörer.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 800 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

OMRÅDE 1 - NORMALSTÄDNING AV LÄGENHETER

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90900000 Städning och renhållning
98340000 Bostads- och kontorstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

 Kunden garanterar inga volymer. Leverantören är skyldig att leverera kundens verkliga behov

 

Område 1 – Normalstädning av lägenheter

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 1 000 000 kronor per år. 

 

Område 2 – Flyttstädning av lägenheter

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 50 000 kronor per år.

 

Område 3 - Övriga städtjänster 

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 400 000 kronor per år.

 

 

 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

OMRÅDE 2 - FLYTTSTÄDNING AV LÄGENHETER

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90900000 Städning och renhållning
98340000 Bostads- och kontorstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

 Kunden garanterar inga volymer. Leverantören är skyldig att leverera kundens verkliga behov

 

Område 1 – Normalstädning av lägenheter

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 1 000 000 kronor per år. 

 

Område 2 – Flyttstädning av lägenheter

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 50 000 kronor per år.

 

Område 3 - Övriga städtjänster 

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 400 000 kronor per år.

 

 

 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

OMRÅDE 3 - ÖVRIGA STÄDTJÄNSTER

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90900000 Städning och renhållning
98340000 Bostads- och kontorstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

 Kunden garanterar inga volymer. Leverantören är skyldig att leverera kundens verkliga behov

 

Område 1 – Normalstädning av lägenheter

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 1 000 000 kronor per år. 

 

Område 2 – Flyttstädning av lägenheter

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 50 000 kronor per år.

 

Område 3 - Övriga städtjänster 

Sannolik volym för avrop på avtalet beräknas till 400 000 kronor per år.

 

 

 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 055-161313
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

OMRÅDE 1 - NORMALSTÄDNING AV LÄGENHETER

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Miljöservice Norr AB
Nationellt registreringsnummer: 559149-3969
Postadress: Bäckgatan 31
Ort: Skellefteå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 93134
Land: Sverige
E-post: Info@miljoserviceab.se
Telefon: +46 70-8438171
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 290.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

OMRÅDE 2 - FLYTTSTÄDNING AV LÄGENHETER

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Miljöservice Norr AB
Nationellt registreringsnummer: 559149-3969
Postadress: Bäckgatan 31
Ort: Skellefteå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 93134
Land: Sverige
E-post: Info@miljoserviceab.se
Telefon: +46 70-8438171
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 305.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

OMRÅDE 3 - ÖVRIGA STÄDTJÄNSTER

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Miljöservice Norr AB
Nationellt registreringsnummer: 559149-3969
Postadress: Bäckgatan 31
Ort: Skellefteå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 93134
Land: Sverige
E-post: Info@miljoserviceab.se
Telefon: +46 70-8438171
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 290.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/05/2023