Lieferungen - 312454-2023

26/05/2023    S101

Polen-Łódź: Medizinische Geräte

2023/S 101-312454

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALL-MED" Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek
Nationale Identifikationsnummer: 7281446718
Postanschrift: ul. Armii Krajowej 43A
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 94-046
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Abramczyk
E-Mail: kontakt@radca-abramczyk.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.all-med.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://all-med.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: osoba fizyczna -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla NZOZ "ALL-MED" Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek”

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, urządzeń medycznych i wyrobów medycznych – szczegółowo opisanych w załącznikach od 2a do 2 f SWZ - dla Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 6 pakietów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych”, które Zamawiający uzyskał. Oferta Może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje w pakiecie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne elementy w ramach pakietu. Pakiety: 1 -Dostawa urządzeń kardiologicznych, 2 -Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, 3-Dostawa sprzętu medycznego, 4 -Dostawa wyposażenia medycznego, 5-Dostawa urządzeń i sprzętu ortopedycznego, 6-Dostawa paneli gazów medycznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 595 131.67 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń kardiologicznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Łodzi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kardiologicznych, na który składa się :

1) Aparat EKG - 2 sztuki

2) Zestaw do próby wysiłkowej EKG - 1 sztuka

3) Holter RR - 3 sztuki

4) Holter EKG - 3 sztuki

5) oprogramowanie do Holterów EKG - 1 sztuka

Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 2a do SWZ.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health technologies.Zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 2 (Zakup sprzętu i wyposażenia Kliniki) projektu którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności All-Med poprzez wdrożenie kompleksowych (począwszy od diagnostyki i konsultacji, poprzez zabiegi medyczne aż po rehabilitację) usług medycznych w zakresie leczenia chorób naczyniowych, kardiologicznych i ortopedycznych. Mając na względzie powyższe Zamawiający uzyskał dofinansowanie przewyższającego 50% w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, iż udzielane w nn. postępowaniu zamówienie jest częścią zamówień udzielanych w projekcie, których łączna wartość przekracza progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", zgodnej z art. 139 pzp. - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym

Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. Podst. pr. stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przep. określonym w art 124 pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: TERMIN DOSTAWY / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Łodzi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kardiologicznych, na który składa się :

1) Aparat EMG 8-kanałowy - 1 sztuka

2) Kompleksowy system rehabilitacji 3D -3 sztuki

3) Kompleksowy system rehabilitacji kończyny górnej - 3 sztuki

4) Kompleksowy system rehabilitacji kończyny dolnej - 3 sztuki

Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 2b do SWZ.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health technologies.Zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 2 (Zakup sprzętu i wyposażenia Kliniki) projektu którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności All-Med poprzez wdrożenie kompleksowych (począwszy od diagnostyki i konsultacji, poprzez zabiegi medyczne aż po rehabilitację) usług medycznych w zakresie leczenia chorób naczyniowych, kardiologicznych i ortopedycznych. Mając na względzie powyższe Zamawiający uzyskał dofinansowanie przewyższającego 50% w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, iż udzielane w nn. postępowaniu zamówienie jest częścią zamówień udzielanych w projekcie, których łączna wartość przekracza progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", zgodnej z art. 139 pzp. - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym

Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. Podst. pr. stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przep. określonym w art 124 pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: TERMIN DOSTAWY / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Łodzi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kardiologicznych, na który składa się :

1)Opaska do operacji w niedokrwieniu -1

2)Diatermia - 2 sztuki

3)Autoklaw 1 - 1 sztuka

4)Autoklaw 2 - 1 sztuka

5)Pompy infuzyjne pojedyncze (jednostrzykawkowe) - 4 sztuki

6)Pompy infuzyjne podwójne - 2 sztuki

7)Kardiomonitor - 5 sztuk

8)Generator do termolezji - 1 sztuka

9)Sprzęt do termolezji - 1 zestaw

10)Zestaw kardiochirurgiczny - 1 zestaw

11)Zestaw do ozonoterapii - 1 zestaw

12)Zestaw do fizykalnej terapii naczyniowej - 1 zestaw

13)Zestaw do terapii podciśnieniowej - 1 zestaw

Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 2c do SWZ.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health technologies.Zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 2 (Zakup sprzętu i wyposażenia Kliniki) projektu którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności All-Med poprzez wdrożenie kompleksowych (począwszy od diagnostyki i konsultacji, poprzez zabiegi medyczne aż po rehabilitację) usług medycznych w zakresie leczenia chorób naczyniowych, kardiologicznych i ortopedycznych. Mając na względzie powyższe Zamawiający uzyskał dofinansowanie przewyższającego 50% w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, iż udzielane w nn. postępowaniu zamówienie jest częścią zamówień udzielanych w projekcie, których łączna wartość przekracza progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", zgodnej z art. 139 pzp. - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym

Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. Podst. pr. stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przep. określonym w art 124 pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: TERMIN DOSTAWY / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia medycznego

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Łodzi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kardiologicznych, na który składa się :

1) Stół zabiegowy - 1 sztuka

2) Lampa zabiegowa pojedyncza - 1 sztuka

3) Lampa zabiegowa podwójna- 1 sztuka

4) Łóżko szpitalne z regulowanymi elementami -2 sztuki

5) Łóżko szpitalne z regulowanymi zagłówkami - 4 sztuki

6) Szafki przyłóżkowe - 6 sztuk

7) Wózek do przewożenia chorych siedzący- 1 sztuka

8) Wózek do przewożenia chorych- 1 sztuka

9) Stolik zabiegowy- 2 sztuki

10) Szafka sprzętowa na blok operacyjny- 2 sztuki

11) Stół operacyjny- 1 sztuk

12) Lampa operacyjna podwójna- 1 sztuka

13) Wózek anestezjologiczny- 2 sztuki

14) Wózek narzędziowy- 2 sztuki

Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 2d do SWZ.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health technologies.Zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 2 (Zakup sprzętu i wyposażenia Kliniki) projektu którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności All-Med poprzez wdrożenie kompleksowych (począwszy od diagnostyki i konsultacji, poprzez zabiegi medyczne aż po rehabilitację) usług medycznych w zakresie leczenia chorób naczyniowych, kardiologicznych i ortopedycznych. Mając na względzie powyższe Zamawiający uzyskał dofinansowanie przewyższającego 50% w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, iż udzielane w nn. postępowaniu zamówienie jest częścią zamówień udzielanych w projekcie, których łączna wartość przekracza progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", zgodnej z art. 139 pzp. - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym

Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. Podst. pr. stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przep. określonym w art 124 pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: TERMIN DOSTAWY / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń i sprzętu ortopedycznego

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Łodzi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kardiologicznych, na który składa się :

1) Narzędzia do operacji barku -1 zestaw

2)Wieża laparoskopowa - 1 sztuka

3) Narzędzia artroskopowe - 1 zestaw

4) Wiertarka+ piła ortopedyczna (komplet)- 1 komplet

5)Artroskop- 1 sztuka

6) Shaver artroskopowy- 1 sztuka

7) Urządzenie do separacji komórek, osocza bodatopłytkowego- 1 sztuka

Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 2e do SWZ.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health technologies.Zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 2 (Zakup sprzętu i wyposażenia Kliniki) projektu którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności All-Med poprzez wdrożenie kompleksowych (począwszy od diagnostyki i konsultacji, poprzez zabiegi medyczne aż po rehabilitację) usług medycznych w zakresie leczenia chorób naczyniowych, kardiologicznych i ortopedycznych. Mając na względzie powyższe Zamawiający uzyskał dofinansowanie przewyższającego 50% w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, iż udzielane w nn. postępowaniu zamówienie jest częścią zamówień udzielanych w projekcie, których łączna wartość przekracza progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", zgodnej z art. 139 pzp. - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym

Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. Podst. pr. stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przep. określonym w art 124 pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: TERMIN DOSTAWY / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa paneli gazów medycznych

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Łodzi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kardiologicznych, na który składa się :

1) Panel przyłóżkowy pojedynczy -2 sztuki

2) Panel przyłóżkowy podwójny - 4 sztuki

Szczegółowy opis został określony w załączniku nr 2f do SWZ.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health technologies.Zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 2 (Zakup sprzętu i wyposażenia Kliniki) projektu którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności All-Med poprzez wdrożenie kompleksowych (począwszy od diagnostyki i konsultacji, poprzez zabiegi medyczne aż po rehabilitację) usług medycznych w zakresie leczenia chorób naczyniowych, kardiologicznych i ortopedycznych. Mając na względzie powyższe Zamawiający uzyskał dofinansowanie przewyższającego 50% w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, iż udzielane w nn. postępowaniu zamówienie jest częścią zamówień udzielanych w projekcie, których łączna wartość przekracza progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", zgodnej z art. 139 pzp. - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym

Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. Podst. pr. stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przep. określonym w art 124 pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: TERMIN DOSTAWY / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 005-008350
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń kardiologicznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ADO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 6272428175
Postanschrift: ul. Bytomska 38b
Ort: Świętochłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 73 211.11 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ADO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OBPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 6272428175
Postanschrift: ul. Bytomska 38b
Ort: Świętochłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 346 337.04 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ADO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 6272428175
Postanschrift: ul. Bytomska 38b
Ort: Świętochłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 532 535.30 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia medycznego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ADO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 6272428175
Postanschrift: ul. Bytomska 38b
Ort: Świętochlowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 368 520.42 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń i sprzętu ortopedycznego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa paneli gazów medycznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z: - wymaganiami określonymi w OPZ odpowiednio w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f do SWZ, Zamawiający żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych o

których mowa w pkt 2.

2.Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków dowodowych: Oświadczenie o wyrobach medycznych– Załącznik nr 6 do SWZ. Pozostałe informacje znajdują się w

Rozdziale VI SWZ.

3.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 108 ust. 1 pzp i art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Przesłanka wykluczenia o której mowa w art. 108 ust 2 pzp nie występuje. Szczegółowe informacje w zakresie podstaw wykluczenia znajdują się w rozdziale XIII. SWZ.

4.Zamawiający żąda, od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1). Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

2).oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ)

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,,art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD)(dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) oraz Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A oraz 3B /jeśli dotyczy/.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/all-med.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2023