Lieferungen - 312729-2023

Kompaktansicht anzeigen

26/05/2023    S101

Lietuva-Vilnius: Kariniai šalmai

2023/S 101-312729

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Prekės

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 304740061
Adresas: Giedraičių g. 41-101
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-09303
Šalis: Lietuva
Kam: Nerijus Skirka
El. paštas: nerijus.skirka@kam.lt
Telefonas: +370 52785230

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://gra.lrv.lt/

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=673774&B=PPO

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Lietuvos kariuomenės balistiniai šalmai
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Vilnius

NUTS kodas LT Lietuva

II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
Lietuvos kariuomenės balistiniai šalmai
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

35813000 Kariniai šalmai

II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 5485531.20 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Kaina. Lyginamasis svoris 50
2. L dydžio šalmo svoris su vidine pagalvėlių ir šalmo stabilumo palaikymo sistema. Lyginamasis svoris 25
3. Apsauga nuo skeveldrų V50. Lyginamasis svoris 25
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 220-633069 12.11.2022

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 280 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas: Balistiniai šalmai
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
24.4.2023
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Šestan-Busch d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 3410818430
Adresas: Industrijska zona 3
Miestas: Prelog
Šalis: Kroatija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 5485531.20 EUR
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Metų skaičių: 3
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.3.2)Skundų pateikimas
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
24.5.2023