Bauleistung - 312735-2023

26/05/2023    S101

Polen-Breslau: Bauleistungen im Hochbau

2023/S 101-312735

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Postanschrift: ul. św. Elżbiety 3
Ort: WROCŁAW
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-111
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Filio
E-Mail: zp@zzk.wroc.pl
Telefon: +48 3328145
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.zzk.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.zzk.wroc.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Remont budynku przy ul. Wąskiej 3 we Wrocławiu.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZK-NZ/241/3400/30/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Remont budynku położonego przy ul. Wąskiej 3 we Wrocławiu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 248 311.25 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331100 Installation von Zentralheizungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) wymianę stolarki w częściach wspólnych budynku – na klatce schodowej, piwnicy i strychu,

2) wymianę stolarki okiennej w lokalach,

3) budowę pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,

4) remont pustostanu nr 7 i 8,

5) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz

z demontażem obecnych źródeł ciepła w lokalach,

b) montaż instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz

z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

c) remont instalacji zimnej wody i kanalizacji,

d) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologii) w budynku zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym,

e) budowę na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dwufunkcyjnego węzła cieplnego (technologii) w budynku,

6) wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców” wraz z wzorami tablic.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: kryterium społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 056-165680
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Remont budynku przy ul. Wąskiej 3 we Wrocławiu.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NOMYT Marta Łakota
Nationale Identifikationsnummer: 9121723216
Ort: Oława
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 608 909.44 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego:

1) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, zostaną ustalone w wyniku negocjacji. Udzielenie zamówienia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego,

2) Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone w budynku objętym przedmiotem zamówienia,

3) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach podobnych do warunków udzielenia zamówienia podstawowego,

4) Wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się zmianę stawki roboczogodziny po upływie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia

podstawowego o maksymalnie 10 %, a po upływie 12 miesięcy o maksymalnie 20 %,

5) Ceny materiałów i sprzętu podlegać będą negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: UZP
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zawarte są w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023