Szolgáltatások - 312738-2023

26/05/2023    S101

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2023/S 101-312738

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Eszter
E-mail: eszter.szigeti@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18961173
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

350/22 Kommunikációs feladatok NISZ

Hivatkozási szám: EKR001594962022
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

350/22 Kommunikációs feladatok NISZ

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelőkben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása a NISZ Nemzeti Infokommunikációs

Szolgáltató Zrt. részére

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó

29 999 998,- Ft + Áfa, azaz nettó huszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezerkilencszázkilencvennyolc forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A

Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 999 999,- Ft +

Áfa, azaz nettó nyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázilencvenkilenc + általános

forgalmi adó opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/08/2022
Befejezés: 31/05/2023
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 204-581205

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

350/22 Kommunikációs feladatok NISZ

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/08/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 29 999 998.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.05.17.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/05/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelőkben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó

29 999 998,- Ft + Áfa, azaz nettó huszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezerkilencszázkilencvennyolc forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 999 999,- Ft +Áfa, azaz nettó nyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázilencvenkilenc + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/08/2022
Befejezés: 31/12/2023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 29 999 998.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződésmódosítás tárgya

A Keretszerződés 4.1. és 4.2 pontja helyébe az alábbi pontok lépnek:

4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép ha-tályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az op-ciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig terjedő hatá-rozott időtartamra jön létre.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott felada-tait legkésőbb 2023. november 30. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatá-lyának lejártáig (azaz 2023. december 31. napjáig) köteles teljesíteni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződésmódosítás indoka

A Megrendelő márkaépítését és szolgáltatásainak népszerűsítését célzó social media és rádió kampányt a Keretszerződés 4.2-es pontja szerint 2023. április 30-ig szükséges elvégezni a feladatokat, illetve 2023. május 31-ig teljeskörüen lezárni.

Azonban Megrendelő, előre nem látható okokból már egy Európai Uniós projekt („Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025) médiakampánya médiakampány kapcsán is módosította a vállalkozási keretszerződést egyoldalú jognyilatkozattal.

Mivel mindkét médiakampány azonos közönséget céloz, de más-más üzenetrendszerrel, időbeli közelségük miatt, a Megrendelő által keltett médiazajt eredményezne a célcsoportok körében.

Mindezek nagy mértékben veszélyeztetnék a hatékony forráshasználást, valamint mindkét kampány eredményes megvalósítását, az azokhoz kapcsolódó kulcsüzenetek megfelelő közvetítését, mivel egy vállalattól, egy időszakban két, különböző fókuszú médiakampány üzenetei közül várhatóan csak az egyiket tudná a célcsoport befogadni a rendelkezésre álló költségvetés mellett.

Jelen szerződés időbeli hatályának módosítása segítené a Megrendelőt, hogy elemezze, értékelje a "Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása" - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 projekt médiakampányát, melynek tapasztalatait beépítve még hatékonyabbá teheti a jelen szerződésben szereplő összeg felhasználását.

Az előzőekben említett szakmai és költséghatékonysági tényezőket figyelembe véve, Felek indokoltnak látják a social media és rádió kampány megvalósítására vonatkozó Keretszerződés időbeli hatályának módosítását: legkésőbb 2023. december 31. napjáig, és ezzel összhangban a teljesítési határidejének legkésőbb 2023. november 30. napjáig tartó módosítását.

A szerződéskötés tekintetében az alábbi főbb feladatok indultak meg:

- 2023.03.01 - jén online meetinget tartottak a Felek.

- 2023.03.07 - én Megrendelő elkészítette a Briefet, amelyet továbbított Vállalkozónak.

- 2023.02.08 - án a brief alapján online kikc off meetinget tartottak a Felek.

- 2023.03.20 - án került sor az online prezentálásra, ahol a Vállakozó bemutatta Megrendelő briefje alapján a kreatív koncepciót.

- 2023.03.23 - án bemutatott koncepciókkal kapcsolatos észrevételeket és módosítási kéréseket Megrendelő jelezte a Vállalkozó felé.

- 2023.03.28 - án Vállalkozó online meeting keretében bemutatta a módosított koncepciót és a rádió szövegeket.

A Szerződésmódosítás jogalapja

A fenti indokok alapján Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel , közös megegyezéssel a Keretszerződést módosításáról döntöttek. A Szerződésmódosítás megfe-lel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja előírásainak, miszerint :

a) a Szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyek jövőbeli (szer-ződéskötést követő) bekövetkezéséről Megrendelőnek nem volt tudomása, és arra Megrendelő a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem is számíthatott, azt nem láthatta előre,

b) a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét, tekin-tettel arra, hogy a Szerződésmódosítás kizárólag a Keretszerződés hatályára és a teljesí-tési határidőre vonatkozik,

c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, te-kintettel arra, hogy a módosítás nem jár a Keretszerződés értékének növekedésével.

Felek a Keretszerződés módosítás indokaira és jogalapjára tekintettel rögzítik, hogy jelen módosításnak a Kbt. 142. § (3) bekezdésével összhangban nem célja, hogy Vállalkozót (nyertes ajánlattevőt) mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő (ajánlatkérő) átvállaljon a Vállalkozót (nyertes ajánlattevőt) terhelő többlet-munkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Keretszerződés alapján Vállalkozót (nyer-tes ajánlattevőt) terhelő kockázatokat

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 29 999 998.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 29 999 998.00 HUF