Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 312768-2021

Submission deadline has been amended by:  412767-2021
22/06/2021    S119

Magyarország-Budapest: Ipari gázok

2021/S 119-312768

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
Nemzeti azonosító szám: 15315386243
Postai cím: Haller utca 29. 38288
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
E-mail: Tiborne.Toth@GOKVI.hu
Telefon: +36 12998155
Fax: +36 12998155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gokvi.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000715922021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000715922021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c) szerint
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Orvosi gáz,cseppfolyós oxigén, NOgázkeverék besz.

Hivatkozási szám: EKR000715922021
II.1.2)Fő CPV-kód
24110000 Ipari gázok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Orvosi gáz és cseppfolyós oxigén szállítása, NO gázkeverék beszerzése, valamint az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása

1.sz.rész

A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon. Szállított cseppfolyós orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal vagy OGYÉI forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezzenek.A cseppfolyós oxigén tartály álló kivitelű legyen, az elpárologtatóval,és egyéb szerelvényekkel együtt maximum 30 m2 helyet foglalhat el.A min. készlet 30 %-nál kevesebb nem lehet. A szerződés 12 vagy max. 24 hónapos időtartama alatt a tényleges megrendelés a II.2.11) szerint pozitív irányban eltérhet. A beszerzés tárgya az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása is.

2. sz. rész

A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.Szállított palackozott orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal vagy OGYÉI forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezzenek. A szerződés 12 vagy max. 24 hónapos időtartama alatt a tényleges megrendelés a II.2.11) szerint pozitív irányban eltérhet.

3.sz. rész

Inhalációs NO gázkeverék, és a hozzá kapcsolódó intelligens adagoló készülékek beszerzése.Amennyiben a megajánlott termék Magyarországon nincs törzskönyvezve,a termék alkalmas legyen arra, hogy a szerződés megkötéséig rendelkezzen OGYÉI egyedi import behozatali engedéllyel.

Mindhárom rész

A termékek további leírását és műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Cseppfolyós orvosi gázok, gázhálózat karbantartása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24110000 Ipari gázok
44612000 Cseppfolyósgáz-tartályok
44612100 Gázpalackok
44612200 Gáztartályok
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Cseppfolyós oxigén szállítása, valamint az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása (a javítás során felhasznált anyagokat is beleértve), cseppfolyós oxigén tartály bérlete, vállalkozási szerződés keretében:

Orvosi gázok

Egészségügyi cseppfolyós oxigén 170 000 m3 (1 bar nyomáson, 15 0C hőmérsékleten számolva)

Egészségügyi cseppfolyós nitrogén vevői kannába 5 800 m3 (1 bar nyomáson, 15 0C hőmérsékleten számolva)

Cseppfolyós oxigén tartály 6000 L +2 db tartalék bündel lefejtőközponttal 1 db

Orvosi gázhálózat karbantartása:

1. Cseppfolyós oxigénközpont, tartalék bündelekkel és lefejtőközponttal

Igényelt mennyiség: negyedévente 1-1 (összesen 4 alkalom/év)

2. Pan-Gas típusú 1 db 2*3 palackos altatógáz központ (gyermek kardiológia)

Igényelt mennyiség: negyedévente 1-1 (összesen 4 alkalom/év)

3. Vákuum központ, 2 db szivattyúval (felnőtt kardiológia)

Igényelt mennyiség: negyedévente 1-1 (összesen 4 alkalom/év)

4. Vákuum központ, 2 db szivattyúval (gyermek kardiológia)

Igényelt mennyiség: negyedévente 1-1 (összesen 4 alkalom/év)

5. Sűrített levegő központ 3 db kompresszorral, 2 db légszárítóval

Igényelt mennyiség: negyedévente 1-1 (összesen 4 alkalom/év)

6. Orvosi gázhálózat felülvizsgálata összesen 1 alkalommal a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerint.

A 4/2009. (III.17.) EÜM rendeletben előírt gázhálózat felülvizsgálatához engedély szükséges. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az Aj.tevő (vagy a gázhálózat felülvizsgálatát végző alvállalkozója) nem rendelkezik ilyen engedéllyel.

A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.

A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.

Szállított cseppfolyós orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal vagy OGYÉI forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezzenek.

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jelen beszerzés tárgyát képező valamely Termék esetében azonos funkcionalitású és felhasználhatóságú, a jelen beszerzés tárgyát képező Termékhez képest modernebb és Eladó által forgalmazott változat jelenik meg a piacon és Eladó a jelen beszerzés tárgyát képező Terméket már nem tudja teljesíteni, abban az esetben Eladó felajánlja Vevő számára az új Terméket. A szerződés tárgyát képező Termék helyettesítéséről, az új Termék elfogadásáról Felek közösen állapodnak meg. Eladó az új Terméket az ajánlatában megadott és jelen szerződésben rögzített egységáron köteles eladni.

A 16/2012. (II.16.) Korm. r. 9. § szerinti ATC kód:

— Oxygen: V03AN01

— Carbon dioxide(szén-dioxid):V03AN02

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapra jön létre azzal, hogy az Ajánlatkérő a 11. hónap végén (legkésőbb a 11. hónap utolsó munkanapján) a szerződést (a szerződés 12 hónapos időtartamát követő) 12 hónappal egyoldalú írásban tett jognyilatkozattal meghosszabbíthatja, amennyiben a nyertes ajánlattevő a piacon a legalacsonyabb áron szolgáltat.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt az orvosi gázok megrendelése tekintetében a tényleges megrendelés az alábbiakban meghatározottak szerint pozitív irányban eltérhet.

Orvosi gázok / Pozitív irányú eltérés(%)

Egészségügyi cseppfolyós oxigén / 30

Egészségügyi cseppfolyós nitrogén vevői kannába / 30

Az opcionális rész lehívásánál a pozitív egész számra történő kerekítés szabályai az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: A beszerzés tárgyát képező Termékek a 16/2012.(II.16.)Korm.r. hatálya alá tartoznak, a legalacsonyabb ár értékelési szempont a Korm.r. 6. § (3) alapján kerül alkalmazásra.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Palackos orvosi gázok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24110000 Ipari gázok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Orvosi gáz szállítása, valamint mobil palackok bérlete, vállalkozási szerződés keretében:

Orvosi gázok

Acetylén ipari 7,5 kg töltettel 1 db

Dynox orvosi 30 kg töltettel 26 db

Dynox orvosi 7,5 kg töltettel 2 db

Egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel 360 db

Egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel 200 db

Egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel 4 db

Egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel 2 db

Helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban 4 db

Ipari oxigén 2 m3 töltettel 1 db

Ipari oxigén 6 m3 töltettel 1 db

Szén-dioxid orvosi 10 kg töltettel 12 db

Szintetikus levegő 2 m3-es töltettel 1 db

Szintetikus levegő 1,5 m3 töltettel 1 db

Sűrített levegő 4 m3 1 db

Palackok szállítása (egészségügyi gáz) 608 db

Palackok szállítása (ipari gáz) 8 db

Tartály és palackok bérlete

Palackok 42 db

Kombi palackok 70 db

Kombiszelepes egészségügyi oxigén palackok méretei:

Töltet m3 külső átmérő mm magasság mm

0,4 100 490

1 140 600**

1,5 140 970**

2 140 970**

** +/- 20 % méreteltérés elfogadható

A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.

A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.

Szállított palackozott orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal vagy OGYÉI forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezzenek.

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jelen beszerzés tárgyát képező valamely Termék esetében azonos funkcionalitású és felhasználhatóságú, a jelen beszerzés tárgyát képező Termékhez képest modernebb és Eladó által forgalmazott változat jelenik meg a piacon és Eladó a jelen beszerzés tárgyát képező Terméket már nem tudja teljesíteni, abban az esetben Eladó felajánlja Vevő számára az új Terméket. A szerződés tárgyát képező Termék helyettesítéséről, az új Termék elfogadásáról Felek közösen állapodnak meg. Eladó az új Terméket az ajánlatában megadott és jelen szerződésben rögzített egységáron köteles eladni.

A 16/2012. (II.16.) Korm. r. 9. § szerinti ATC kód:

— Oxygen: V03AN01

— Carbon dioxide(szén-dioxid):V03AN02

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapra jön létre azzal, hogy az Ajánlatkérő a 11. hónap végén (legkésőbb a 11. hónap utolsó munkanapján) a szerződést (a szerződés 12 hónapos időtartamát követő) 12 hónappal egyoldalú írásban tett jognyilatkozattal meghosszabbíthatja, amennyiben a nyertes ajánlattevő a piacon a legalacsonyabb áron szolgáltat.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt az orvosi gázok megrendelése tekintetében a tényleges megrendelés az alábbiakban meghatározottak szerint pozitív irányban eltérhet.

Orvosi gázok / Pozitív irányú eltérés(%)

Acetylén ipari 7,5 kg töltettel / 100

Dynox orvosi 30 kg töltettel / 30

Dynox orvosi 7,5 kg töltettel / 30

Egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel / 30

Egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel / 30

Egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel / 30

Egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel / 30

Helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban / 30

Ipari oxigén 2 m3 töltettel / 100

Ipari oxigén 6 m3 töltettel / 100

Szén-dioxid orvosi 20 kg töltettel / 30

Szintetikus levegő 2 m3-es töltettel / 100

Szintetikus levegő 1,5 m3 töltettel / 100

Sűrített levegő 4 m3 / 100

Palackok szállítása / 30

Az opcionális rész lehívásánál a pozitív egész számra történő kerekítés szabályai az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: A beszerzés tárgyát képező Termékek a 16/2012.(II.16.)Korm.r. hatálya alá tartoznak, a legalacsonyabb ár értékelési szempont a Korm.r. 6. § (3) alapján kerül alkalmazásra.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nitrogén monoxid NO gáz beszerzés

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24110000 Ipari gázok
33141620 Gyógyászati készletek
33157800 Oxigénadagoló egység
33600000 Gyógyszerészeti termékek
44612000 Cseppfolyósgáz-tartályok
44612100 Gázpalackok
44612200 Gáztartályok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1096 Budapest, Haller u. 29., kihelyezett áruraktár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Inhalációs NO gázkeverék és a hozzá kapcsolódó intelligens adagoló készülékek beszerzése, vállalkozási szerződés keretében:

Nitrogén monoxid NO gáz beszerzés

2 db adagoló bérlet

8 db 20 L 800ppm vagy azzal egyenértékű 16 db 10 L 800ppm

Palackbérlet a 8 db 20 L 800 ppm-hez vagy azzal egyenértékű 16 db 10 L 800 ppm-hez

Szállítandó mennyiség 12 hónap alatt: 24 m3 (NO gáz töltet). Az NO gázok esetén Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +50 %-kal eltérhet.

A palack legyen kompatibilis a GOKVI tulajdonában lévő Bedfont gyártmányú NoxBoxi típusú NO adagoló géppel, valamint az ugyancsak GOKVI tulajdonú Siemens 300A típusú NO adagolóval egybeépített lélegeztetőgéppel. Az NO koncentrációja a palackban 800 ppm +/- 5 %.

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jelen beszerzés tárgyát képező valamely Termék esetében azonos funkcionalitású és felhasználhatóságú, a jelen beszerzés tárgyát képező Termékhez képest modernebb és Eladó által forgalmazott változat jelenik meg a piacon és Eladó a jelen beszerzés tárgyát képező Terméket már nem tudja teljesíteni, abban az esetben Eladó felajánlja Vevő számára az új Terméket. A szerződés tárgyát képező Termék helyettesítéséről, az új Termék elfogadásáról Felek közösen állapodnak meg. Eladó az új Terméket az ajánlatában megadott és jelen szerződésben rögzített egységáron köteles eladni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A légzőkörbe illeszthető adagoló modul egyszer használatos / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapra jön létre azzal, hogy az Ajánlatkérő a 11. hónap végén (legkésőbb a 11. hónap utolsó munkanapján) a szerződést (a szerződés 12 hónapos időtartamát követő) 12 hónappal egyoldalú írásban tett jognyilatkozattal meghosszabbíthatja, amennyiben a nyertes ajánlattevő a piacon a legalacsonyabb áron szolgáltat.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az NO gázok esetén Ajánlatkérő a teljesítés során az előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +50 %-kal eltérhet a szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Pontozás: 0-10. Módszer:

— minőségi kritérium: abszolút értékelés, előny a tulajdonság megléte. Igen = 10 pont, Nem = 0 pont),

— ár szempont: fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalm. igazolásában olyan gazd. szereplő,akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény (a felhívásban használt rövidítése: Kbt.) 62. § (1) és (2)-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.)Korm.r. (a felhívásban használt rövidítése: Alkr.) 1-16. §, 1. § (7) szerint.

A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetnek megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a felhívásban használt rövidítése: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja az Alkr. 4-7. §-nak megfelelően, valamint az ajánlatkérő által a 2. § alapján kért módon kitöltött EEKD-t.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalm. köv.nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

Az EEKD-t elektronikus űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az EEKD tekintetében, így a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 62 § (1) k) kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ha az előírt alkalm. köv.eknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatk.t. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt. 69. § szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 62. § (1) b) és f) kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére Ajánlatkérő nem zárja ki a gazd. szereplőt a Kbt. 188. § (4) és (5) szerinti esetben (öntisztázás). A határozatot a gazd. szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Nem szükséges igazolás benyújtása,ha az ajánlatkérő az EU bármely tagállamában működő,ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A magyaro.i nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántart.k tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántart.nak. Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,ha nem releváns akkor is. A Kbt. 62. § (1) k) kb) és kc) alpontokra és a 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan az EKR kész nyilatkozat sablonként elektronikus űrlap mintát tartalmaz, így ezen pontokra ennek kitöltésével kell nyilatkozni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,ill. akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Irányadó a KH vonatkozó útmutatója is. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazd. szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AK az alkalm.köv.-k előzetes ig.-ra elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyilatkozatát,azaz elégséges az EEKD IV.α kitölt. és nem kéri az EEKD IV. r.-ben szereplő részl.inf.-k megadását. Az EKR-ben elektr.űrlap található az EEKD tek.-ben, amelyet közös AT-k nevében az ajánlatot benyújtó gazd.szereplő nyújt be.A Kbt.69.§(4)alapján az elj.eredm.-ről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK köteles az értékelési szemp.-ra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfel.hi.tűzésével felhívni az alkalm.köv.-re vonatk.ig.-k benyújtására az alábbiak sz..

M/1.A 321/2015.(X.30.)Kr.(továbbiakban: Alk.r.)21.§(1)a) és (1a)a) alapj.a (közös) AT-nek a felhívás feladásától visszafelé számított hat éven(72 hó.)belül megkezdett és 3év(36 hó.)alatt bef,jelen elj.tárgyával(1.rész:Cseppfoly.oxig.száll.,2.rész:orvosi gáz száll., NOgáz száll.)megegyező legjelentősebb ref.-nak ismertetése.

A ref.nyil. v.ref.ig.tartalm.legalább a köv.adatokat:

— a szer.-t kötő másik fél megnev., címét

— a ref.-t adó személy nevét, elérhetőségét (tel)

— a szerz.tárgyát és rövid leírását(minden olyan adatot, am.alapján az alkalm. min.köv.-nek való megfelelés megállapítható)

— a telj.idejét (kezdő és bef.időpont; év/hónap/nap bontásban)

— nyíl.-t arról, h. a telj.az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt-e.

Az M/1. alkalm.köv-nek való megfelelést az Alk.r. 22. §sz.kell igazolni.

Az Alk.r.21/A.§ért.-ben az AK a telj.ig.-ként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a ref. köv.-ben foglalt eredmény v.tevékenység a szerz.résztelj.-ként valósult meg.

Am.ref.nyil.v.a ref.igazolás sz.szerz.időtartama bővebb, mint a vizsg.időszak, akkor a ref.nyil.-ban v.a ref.igazolásban meg kell adni a vizsg.időszak [az AF feladásától visszafelé szám.három év(36 hó.)]alatt telj.menny.-i adatot.

M/2. Az 1.részre történő ajánlattétel esetén az Alk.r.21.§(1)b) alapj.AT-nek csatolnia kell azoknak a szakembereknek(szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-bemutatását cégszerű nyilatk.formájában,akiket be kíván vonni a telj.-be és am.tartalmazza az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, ezen személy(ek) nevét, képzettségét/végzettségét és gyak.idejét.

A szakemb.-k bemut.során csatolandó:

— képzettséget/végzettséget ig.szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával (A szakmai önéletrajzban a szakmai gyak.bemutatásának kezdő és bef.időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalm.ellenőrzése érdekében a szakmai gyak.-ot alátámasztó inf.-ók során egyértelműen meg kell jelölni az ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tev.-ek rövid ismertetését,

— képzettséget/végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok

Előzetes igazolás: Az M/1.,M/2. sz.alkalm.köv.-ek előzetes ig.-ra az AK elfogadja az érintett gazd.szereplő egyszerű nyíl.-át,azaz elégséges az EEKD IV.αkitöltése és nem kéri a formanyomtatv.IV.részében szereplő részl.inf.-k megadását(AK nem kéri kitölteni a IV.A)-D)szakaszokat!).

Utólagos ig.:AT az alkalm.köv.-ek telj.-re vonatk.részletes adatokat tartalmazó, az AF-ben előírt saját nyilatk.-it és igazolásait az alkalm.köv.-k tekintetében az AF-ben előírt ig.-ok benyújtására vonatk.szabályok sz.,az AK Kbt.69.§sz.felhívására köteles benyújtani.A minősített AT-nek az Alk.r.24.§(1)sz.kell alkalmasságukat igazolniuk.

A dok.-ok a Kbt.47.§(2)sz.benyújthatók egysz.más.formában.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,

Egészségügyi intézménytől származó összesen legalább

Az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén:

— 127 500 m3 egészségügyi cseppfolyós oxigén,

— 4350 m3 egészségügyi cseppfolyós nitrogén.

A 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén

— 19 db dynox vagy azzal egyenértékű orvosi 30 kg töltettel,

— 1 db dynox vagy azzal egyenértékű orvosi 7,5 kg töltettel,

— 270 db egészségügyi oxigén: 0,4 m3 töltettel,

— 150 db egészségügyi oxigén: 1,0 m3 töltettel,

— 3 db egészségügyi oxigén: 1,5 m3 töltettel,

— 1 db egészségügyi oxigén: 10 m3 töltettel,

— 3 db helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban,

— 9 db szén-dioxid orvosi 10 kg töltettel.

A 3. sz. részre történő ajánlattétel esetén

— 18 m3 NO gáz

Szállítására vonatkozó,

Továbbá az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén orvosi gázhálózat karbantartásáról szóló referenciával.

Az előírt mennyiség több szerződésből is teljesíthető.

Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia az Alk.r. 21. § (1a) bekezdése értelmében.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az 1. sz. részre történő ajánlattétel esetén nem rendelkezik minimum

2 fő Víz - Központifűtés - Gázhálózat szerelő végzettséggel vagy azzal egyenértékű (FEOR 7521 Vezeték-és csőhálózat- szerelő (víz, gáz, fűtés), OKJ 315820900103102 „gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő; OKJ 545440200105402 gázipari technikus; OKJ 315820900103103 központifűtés és csőhálózat szerelő) végzettséggel, és legalább 3 év (36 hónap) - szakemberenként külön-külön - orvosi gázhálózat szerelésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Egyenértékű végzettség továbbá:

— gépészmérnök és klinikai és kórházi mérnök és gépészeti területen korlátozás nélküli felelős műszaki vezető végzettségű szakember, továbbá az

— okleveles mérnök-közgazdász és gyógyászati segédeszköz forgalmazó képzettségű szakember.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindhárom részre vonatk.

Aj.kérő előleget nem fizet.Az aj.tétel,szerződés és kifizetések pénzneme HUF,és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.Aj.kérő az ellenszolgáltatás összegét havonta egyenlíti ki, az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint 60 napos fizetési határidőn belül,figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-re. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6), Ptk. 6:155. §.

Késedelmi kötbér: napi 1 %, max. az érintett áru-érték 15 %-a, alapja: késedelmesen szállított árucikkek vagy teljesített szolgáltatások nettó értéke.

Hibás telj. kötbér: 10 %, alapja: a hibával érintett termékek vagy szolgáltatások nettó értéke.

Meghiúsulási kötbér: adott megrendelés meghiúsulása esetén a le nem szállított árucikkek vagy a nem teljesített szolgáltatás nettó értékének 15 %-a, a teljes szerződés meghiúsulása esetén a teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.

Az NO gázok kihelyezett áruraktárba kerülnek.

Részletesen: ld. szerződéstervezet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/07/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/07/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a felhívásban használt rövidítése: EKR r.) 15. § és a Kbt. 68. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A Kbt. 71. § (6) alapján AK nyilatkozik,hogy ha a HP-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba,és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP,úgy e körben nem biztosítja a HP lehetőségét.

2) AK a projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.

3) Az elj.-ban való részvétel feltétele a gazd.szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közb.dokum.-inak az onnan való letöltése.A tárgyi elj.-ba történő regisztr.automatikusan azt jelenti, h. az érdeklődő gazd.szereplő a közb.dok.-kat letöltötte és megismerte.

4) Kieg.táj. a Kbt. 56. § sz.kérhető az EKR-n keresztül megküldve.

5) A minősített AT-k hiv.jegyz.-be történő felvét.feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei (M/1.,2.).

6) Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei: ld. közb.dok.-ban.

7) Az ajánlathoz csatolni kell:

— kereskedelmi ajánlatot (az árazatlan keresk.aj. írható Excel form.-ban kerül az EKR-be, AT-nek a kitöltött táblázatot mind PDF,mind pedig írható Excel form.-ban csatolniuk kell ajánlatukhoz)

— nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2) EKR űrlapként, és (6)a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is!).Az ajánlatban meg kell jelölni a közbesz.-nek az(oka)t a részé(i)t,amelynek telj.-hez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat

— az EEKD-t

— az ajánlatot aláíró(k), kötváll.-ra jogosult(ak) aláírási címpéldányát v.aláírás mintáját

— foly.ban lévő változásbejegyz. elj.esetében,a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozatot is!), EKR űrlapként

— amennyiben AT kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az AT,ill.a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re

— nyilatkozatot felelősségbiztosításról

— a Kbt. 67. § (4)sz.nyil.-ot az EKR-ben található űrlap kitöltésével

— felolvasólapot, mely az EKR űrlapon töltendő ki

— nyíl.-ot, hogy nyertesség esetén rendelkezik érvényes min. 500 000 HUF/kár és min. 5 000 000 HUF/év kártérítési limitű, általános-, szolgáltatás- és környezetszennyezési felelősségbiztosítással, és termék felelősségbiztosítással,

— nyilatkozatot a 3.rész vonatkozásában, hogy a megajánlott NO adagoló rendelkezik olyan referenciahellyel amely igazolni tudja az iNO adagoló készülék megfelelőségét adott indikációkban (lélegeztetett felnőttek, gyermekek és újszülöttek inhalációs pulmonalis vazodilátor kezelése, valamint szívtranszplantáció és egyes szívműtétek előtti kivizsgálás, un.vazoreaktivitás teszt, spontán légző és lélegeztetett betegeken).

8) AK csak az elj.nyertesével kötheti meg a szerződést, v.-a nyertes visszalépése esetén-az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1)sz.összegezésben megjelölte.

AK az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb AT-t, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) sz.ig.-ok benyújtására.

9) AK a Kbt. 73. § (5)alapján a közb.dok.-okban közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az AT tájékoztatást kaphat azon körny.védelmi, szociális és munkajogi köv.-ekről, amelyeknek a telj.során meg kell felelni.

10) Valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszeridő szerint értendő.

11) Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) szerinti,arra vonatkozó bontó feltétellel vállal,hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a közp.közbesz. rendszerben,összevont közbesz. eljárásban, v.a fenntartó által,v. a fenntartó megbízásából indított közös közbesz. elj.keretében,keretmegállapodás v.szerz.kerül megkötésre,a központosított,közös v.összevont közb.rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.

12) Ir.adó idő és jog:magyarorsz.i helyi (irányadó az EKR rendszeridő)és az elj. megindításakor(jelen hird. feladásakor)hatályos jogsz.k.

13) FAKSZ: Csősz-Horváth Alexandra,00104, 1196 Bp. Fő u. 164.

14) AK a Kbt. 75. § (2)e)-t nem alkalmazza.

15) Az ajánlatban kérjük bemutatni a beszerzendő árut: leírás, fénykép (pl. katalógus) csatolásával. A besz.részét képező karbantartás szolg.vonatkozásában elégséges AT nyíl.-ta, misz.vállalja az AK által előírt kötelezettségeket. Érvénytelen az ajánlat, am.-ben a megajánlott termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a felhívásban és a közbeszerzési műszaki leírás szerinti min.követelményeknek. A minőségi értékelési szempontra megajánlott érték alátámasztására is leírást (pl. katalógus) kérünk benyújtani.

16) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerz. megkötésekor rendelkeznie kell ISO 9001:2000 v.azzal egyenértékű minőségbizt. rendszerrel,ami kiterjed az 1.részre történő ajánlattétel esetén eü.gázok gyártására és gázellátó berendezések karb.-ra és/vagy javítására is, a 2.részre tört.ajánlattétel esetén eü.gázok gyártására, a 3.részre tört.ajánlattétel esetén gázok gyártására/előállítására. Ennek nem teljesítése a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

17) Ha egy ajánlattevő más kiszerelést ajánl meg, mint ami a nevezett tétel specifikációjában szerepel, kérjük kiegészítő tájékoztatás kérés keretében küldjék meg a kérdést Ajánlatkérő felé, hogy a megajánlani kívánt kiszerelés egyenértékű-e a kért kiszereléssel (tárolási, stb. okok miatt). Más kiszerelés megajánlása esetén a kitöltendő „Kereskedelmi ajánlat“ megnevezésű iratban kérjük ezt feltüntetni. Ha a megajánlott kiszereléstől eltérve kerül egy tétel megajánlásra, akkor pl. ha az igényelt termék 6 m3-es, az igényelt mennyiség 1 db, és ha az ajánlattevő a terméket 6,6 m3-es kiszerelésben ajánlja meg, akkor a megajánlandó/megajánlható mennyiség: 1 db 6,6 m3, mivel „rész-palack” szállítása nem értelmezhető. Így a példa esetében az 1 dbra tett ár lesz a nettó ajánlati összár és ez kerül összehasonlításra a többi ajánlattal.

18) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési szerv nem köthet érvényes szerződést olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Ennek értelmében az átláthatóság megszűnése a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után. A nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az átláthatóság megszűnéséről köteles írásban tájékoztatni az Ajánlatkérőt. Az Ajánlattevők már az ajánlatban kötelesek nyilatkozni az átláthatóságról.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/06/2021