Dostawy - 313051-2016

 • 193092-2016: Polska-Poznań: Różne produkty lecznicze
  Data publikacji:07/06/2016Termin:15-07-2016
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  • 313051-2016: Polska-Poznań: Różne produkty lecznicze
   Data publikacji:09/09/2016
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej