Tjenesteydelser - 313405-2022

10/06/2022    S111

Danmark-Ringe: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed

2022/S 111-313405

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 109-309196)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Rådhuset
By: Ringe
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Wildt Kristensen
E-mail: tinak@fmk.dk
Telefon: +45 72530530
Fax: +45 72530531
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/180515742.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fmk.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der inviteres til markedsdialog i forbindelse med kommende udbud på beskæftigelsesrettede forløb til jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune. Tilbudsgiver bedes komme med sine kommentar i forhold til udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kravspecifikationen. Alle uhensigtsmæssigheder der kan påvirke det kommercielle og konkurrencesituationen bedes fremsendes, til inspiration for færdiggørelse af udbudsmaterialet. Potentielle tilbudsgivere gøres opmærksom på at kommentar til materialet vurderes, men Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at ændre materialet i forhold tik de fremsendte input. 

Tryk her https://permalink.mercell.com/180515742.aspx

Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte

4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2022
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 109-309196

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4
I stedet for:

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der inviteres til markedsdialog i forbindelse med kommende udbud på beskæftigelsesrettede forløb til jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune. Tilbudsgiver bedes komme med sine kommentar i forhold til udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kravspecifikationen. Alle uhensigtsmæssigheder der kan påvirke det kommercielle og konkurrencesituationen bedes fremsendes, til inspiration for færdiggørelse af udbudsmaterialet. Potentielle tilbudsgivere gøres opmærksom på at kommentar til materialet vurderes, men Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at ændre materialet i forhold tik de fremsendte input. 

Tryk her https://permalink.mercell.com/180515742.aspx

Læses:

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der inviteres til markedsdialog i forbindelse med kommende udbud på beskæftigelsesrettede forløb til jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune. Tilbudsgiver bedes komme med sine kommentar i forhold til udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kravspecifikationen. Alle uhensigtsmæssigheder der kan påvirke det kommercielle og konkurrencesituationen bedes fremsendes, til inspiration for færdiggørelse af udbudsmaterialet. Potentielle tilbudsgivere gøres opmærksom på at kommentar til materialet vurderes, men Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at ændre materialet i forhold tik de fremsendte input.

Dato for tilbagemelding på markedsdialog er senest den 16. juni kl. 14:00

Tryk her https://permalink.mercell.com/180515742.aspx

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: