Services - 313425-2020

06/07/2020    S128

Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

2020/S 128-313425

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
National registration number: 126125624
Postal address: S. Konarskio g. 13
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03109
Country: Lithuania
Contact person: Birutė Meržvinskienė
E-mail: b.merzvinskiene@cpva.lt
Telephone: +370 52514400
Internet address(es):
Main address: http://www.cpva.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2377
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=522723
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: ES ir kitų tarptautinių programų lėšomis finansuojamų projektų administravimas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Customs. BACK – centrinės duomenų bazės Stage#3 IT sistemos kūrimas ir vystymas

II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Customs. BACK, pagrindinės Ukrainos muitinės tarnybos IT sistemos, apimančios visus vidaus muitinės formalumus, plėtra ir esamų modulių atnaujinimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00 Not specified
Main site or place of performance:

Ukraina.

II.2.4)Description of the procurement:

Customs. BACK, pagrindinės Ukrainos muitinės tarnybos IT sistemos, apimančios visus vidaus muitinės formalumus, plėtra ir esamų modulių atnaujinimas. Customs. BACK (toliau – CB) yra inspektoriaus darbo vieta, kurios funkcijos apima muitinės kontrolę, procedūras ir pristatymo kontrolę. Tuo pačiu CB yra centrinė duomenų bazė, pirminių paslaugų, tokių kaip bendra duomenų magistralė, žinynų valdymo sistema ir kt., rinkinys. CB plėtra buvo diferencijuojama etapais, atsižvelgiant į įvairius deklaracijų tipus, kurie palaipsniui pereis iš senojo IT sistemų komplekso į naujas. Ankstesniuose etapuose buvo atliktas automobilių muitinės formalumų (1 etapas) ir pašto formalumų (2 etapas) automatizavimas, o aprašytas pirkimo objektas yra skirtas dviejų paskutinių etapų pabaigimui ir apims visas eksporto operacijas ir visų rūšių prekes bei muitų režimus.

Prašyme būtų pateiktas esamų modulių atnaujinimas atsižvelgiant į funkcionalumą:

— gebėjimas valdyti naujo tipo deklaracijas,

— gebėjimas atlikti naujų rūšių formalumus, peržiūras ir pan.,

— finansų modulio išplėtimas,

— formato loginės patikros modulio išplėtimas,

— integracija su naujais išoriniais registrais / tarnybomis (turi būti apibrėžtos konkrečios paslaugos / registrai ir duomenų bazės),

— centrinių modulių atnaujinimas, naujų žinynų kūrimas, centrinės DB atnaujinimas,

— inspektoriaus sąsajos ir teisių modelio atnaujinimas.

Be to, prašymas apima naujus CB modulius:

— geležinkelio įvežimų žurnalas (sukurti galimybę priimti geležinkeliu įvežamų prekių deklaracijas ir kontroliuoti jų pristatymą),

— energetinių išteklių įvežimų žurnalas (sukurti galimybę priimti deklaracijas, apimančias natūralias ir suskystintas dujas, naftos produktus, elektrą ir kontroliuoti jų tiekimą per perdavimo vamzdynus),

— laboratorijos modulis, užtikrinantis muitinės laboratorijų, atliekančių prekių mėginių ėmimą, prekių klasifikavimo dokumentus, prekių iš Ukrainos kilmės sertifikatų tikrinimą ir jų muitinės formalumų atlikimą.

Formų kūrimo priemonė, suteikianti galimybę kurti ir tvarkyti formas ir leidžianti vartotojams kurti ar pakeisti formas. Modulis galėtų dirbti su visų tipų objektais, nuo deklaravimo formų iki administracinių paslaugų ir AEO paraiškų. Inspektorių reitingavimo modulis, kuris turi išanalizuoti inspektorių profilius ir statistiką, kad būtų galima įvertinti jų kompetenciją ir patirtį. Šis įvertinimas bus naudojamas centrinėje CB sistemoje. Prašymas apima visą sistemų tikrinimą, diegimą ir dokumentaciją.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
23/12/2020

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/07/2020