Works - 313548-2017

09/08/2017    S151    - - Works - Additional information - Open procedure 

Romania-Bucuresti: Road construction works

2017/S 151-313548

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Directia Achizitii Infrastructura Rutiera, For the attention of: dlui Horia Nicolae, director DAIR, Bucuresti 010873, Romania. Telephone: +40 212643292. Fax: +40 213186662. E-mail: daniela.preda@andnet.ro

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 12.7.2017, 2017/S 131-268812)

RE:
CPV:45233120, 45221111, 71322500

Road construction works

Road bridge construction work

Engineering-design services for traffic installations

Instead of: 

III.1.2) Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

PR cu finantare fonduri nerambursabile UE 2014-2020 POIM in co-finantare cu Bugetul de Stat. A se vedea cl rezolutorie din sect IV.4.3) Modul de prezentare a ofertelor, cap. 10. Semnarea contractului.

III.2.2) Capacitatea economică și financiară:

Nota 6:

(...)

b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.

Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

(...)

III.2.3) Capacitatea tehnică:

(...)

Nota 4:

(...)

b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

(...)

(...)

Nota 4:

(...)

b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

(...)

(...)

Nota 5:

(...)

b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

(...)

VI.2) Informații despre fondurile Uniunii Europene:

(...)

Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): POIM in cofinantare cu bugetul de stat. A se vedea clauza rezolutorie din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertelor, cap. 10. Semnarea contractului.

VI.3) Informații suplimentare:

(...)

6. Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarelor clauze rezolutorii:

Clauza rezolutorie 1 (...)

Clauza rezolutorie 2: (...)

Read: 

III.1.2) Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile UE 2014-2020 POIM si Bugetul de Stat. A se vedea conditia 1 din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertelor, cap. 10. Semnarea contractului.

III.2.2) Capacitatea economică și financiară:

Nota 6:

(...)

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

(...)

III.2.3) Capacitatea tehnică:

(...)

Nota 4:

(...)

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

(...)

(...)

Nota 4:

(...)

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

(...)

(...)

Nota 5:

(...)

B) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

(...)

VI.2) Informații despre fondurile Uniunii Europene:

(...)

Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): POIM in cofinantare cu bugetul de stat. A se vedea conditia 1 din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertelor, cap. 10. Semnarea contractului.

VI.3) Informații suplimentare:

(...)

6. Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarelor clauze rezolutorii:

Conditia 1 (...)

Conditia 2: (...)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Autoritatea contractanta adopta masurile de remediere mai sus mentionate in conformitate cu prevederile art. 6, alin. (5) si (6) din Legea 101/2016.

Precizam ca in sectiunea VI.3) Alte informatii, pct. 6, se inlocuieste doar sintagma „Clauza rezolutorie” cu sintagma „Conditia”, restul informatiilor ramanand neschimbate.

Se vor consulta in acest sens si Masurile de remediere publicate de autoritatea contractanta in SEAP, sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”.