Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 313553-2023

26/05/2023    S101

Schweden-Stockholm: Kommunale Dienstleistungen

2023/S 101-313553

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 097-303702)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sveriges Kommuner och Regioner
Nationale Identifikationsnummer: 222000-0315
Postanschrift: Hornsgatan 20
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE Sverige
Postleitzahl: 11820
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Ulrika Lundberg
E-Mail: Ulrika.Lundberg@skr.se
Telefon: +46 725647929
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.skr.se/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tjänster för utförande av internationellt utvecklingssamarbete

Referenznummer der Bekanntmachung: UH-2023-13
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75200000 Kommunale Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

SKR har behov av extern kompetens för att, i samråd och samarbete med SKR:s egna resurser, komplettera tjänsteleveransen inom pågående internationella utvecklingsarbeten.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 097-303702

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kort beskrivning
Anstatt:

Behovet omfattar framförallt men inte uteslutande:

Internationella insatser till stöd för demokratisk samhällsstyrning och samhällsservice på lokal och regional nivå.

muss es heißen:

Behovet omfattar framförallt men inte uteslutande:

Internationella insatser till stöd för demokratisk samhällsstyrning och samhällsservice på lokal och regional nivå, samt insatser som berör en samverkande ansvars- och rollfördelning mellan lokal, regional samt nationell nivå.Stöd till utveckling, uppbyggnad och konsolidering av kommun- och regionförbund eller organisationer för politiskt förtroendevalda, i främst utvecklingsländer, transitionsländer och reformländer.Insamling och spridande av information till de målgrupper i Sverige och internationellt som berörs av SKR:s internationella engagemang. Under denna rubrik samlas exempelvis insatser riktade direkt till svenska och utländska kommuner och regioner, deltagande vid internationella möten samt viss omvärlds- och intressebevakning.Att bistå SKR i och att genomföra SKR:s projekt inom ramen för svenskt internationellt utvecklingssamarbete men också andra uppdrag inom internationellt samarbete.Definiera och säkerställa att SKRs/medlemmarnas mervärden och erfarenheter tillvaratas och anpassas i uppdragHållbar stadsutveckling för krishantering i krig, naturkatastrof och liknande på lokal nivå.Stöd till utformning & genomförande av reformer som berör lokal/regional nivå.Understödja SKR:s medlemmarnas internationella engagemang.Tillsammans med SKR verka för en stark roll för decentralisering och lokal demokrati i Sveriges biståndspolitik.SKR:s avsikt är att ingå ramavtal med en leverantörer.

 

Ramavtalets giltighetstid är två (2) år från att ramavtalet signeras av behörig företrädare för båda parter. SKR har därefter ensidig rätt att förlänga ramavtalet i upp till två (2) år. Förlängning kan ske vid flera tillfällen men ramavtalstiden kan sammantaget uppgå till högst fyra (4) år.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Anstatt:
Tag: 16/06/2023
muss es heißen:
Tag: 22/06/2023
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: