Palvelut - 313590-2019

05/07/2019    S128

Suomi-Espoo: Vakuutus- ja eläkepalvelut

2019/S 128-313590

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Suomen Hippos ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0116928-9
Postiosoite: Tulkinkuja 3
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 02650
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sanna Heino
Sähköpostiosoite: hippos@hippos.fi
Puhelin: +358 20760500
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hippos.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=435
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=435
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: julkista rahoitusta saava keskusjärjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Suomen Hippos ry -konsernin vakuutukset

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66500000 Vakuutus- ja eläkepalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tavoite on solmia kolmivuotinen sopimus vakuutuksista, johon kuuluvat Suomen Hippos -konsernin kaikki yritysvakuutukset, henkilöstön lakisääteiset vakuutukset, sekä ravi-, näyttely- ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvät tapaturmavakuutukset sekä erikoisvakuuttamiseen liittyvät tapaturma- ja vastuuvakuutukset kaikissa ravikilpailuissa hevosille ja ohjastajille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66500000 Vakuutus- ja eläkepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Konsernin toimitilat Espoossa, sekä ravikilpailut ja näyttelyt ympäri Suomen

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Suomen Hippos ry:n ja sen omistaman tytäryhtiön Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikki vakuutukset seuraavasti:

Suomen Hippos ry

Yritysvakuutus:

1. Yrityskeskeytysvakuutus 3 800 000 EUR (kate)

2. Toiminnan vastuuvakuutus I

3. Toiminnan vastuuvakuutus II

4. Hallinnon vastuuvakuutus

5. Oikeudenkäyntikuluvakuutus

6. Irtain käyttöomaisuus 715 000 EUR (jälleenhankinta-arvo)

7. Kunniapalkinnot 77 000 EUR (jälleenhankinta-arvo)

Henkilöstön vakuutukset:

1. Lakisääteiset vakuutukset – Tyel, tapaturma, ryhmähenki

2. Matkavakuutus, matkustava henkilöstö

3. Tapaturmavakuutus, luottamushenkilöt

4. Tapaturmavakuutus, henkilöstö ja toimitsijat

5. Tapaturmavakuutus, nuorisoravikerholaiset alle 18-vuotiaat

Ravikilpailutoiminta:

6. Ravikilpailijan pakollinen vastuuvakuutus

7. Ravikilpailijan pakollinen törmäysvakuutus

8. Raviohjastajan ja vastuuvalmentajan pakollinen tapaturmavakuutus

9. Raviohjastajan ja vastuuvalmentajan vapaaehtoinen täysajan tapaturmavakuutus

10. Tapaturmavakuutus, ravikilpailuavustajat (hevostenhoitajat)

11. Tapaturmavakuutus, ravikortti- ja poniravikurssilaiset

12. Vapaaehtoinen ”Kasko-vakuutus” raviohjastajalle

Suomen Hevosurheilulehti Oy

Yritysvakuutus:

13. Yrityskeskeytysvakuutus 1 900 000 EUR (kate)

14. Irtain käyttöomaisuus 40 000 EUR (jälleenhankinta-arvo)

15. Toiminnan vastuuvakuutus 500 000 EUR

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n henkilöstön vakuutukset:

16. Lakisääteiset vakuutukset – Tyel, tapaturma, ryhmähenki

Hankintasopimuksen tavoitteena on tehdä vakuutussopimus edellä mainitusta vakuutuskokonaisuudesta vuosille 2020–2022. Sopimukseen liittyy myös yhteistyösopimus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on oltava Suomen lain mukaan rekisteröity vakuutusyhtiö.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/08/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/08/2019
Paikallinen aika: 10:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Hankintapäätöksen tekee Suomen Hippos ry:n hallitus elokuun kokouksessaan. Tarjouskilpailun tuloksista tiedotetaan elokuun loppuun mennessä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/07/2019