A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 313658-2020

Submission deadline has been amended by:  368561-2020
06/07/2020    S128

Magyarország-Budapest: Hangtechnikusi szolgáltatások

2020/S 128-313658

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei út 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
E-mail: norbert.kovacs@mnsk.hu
Telefon: +36 18101600
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000288622020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000288622020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvénytechnikai szolgáltatások Puskás Aréna

Hivatkozási szám: EKR000288622020
II.1.2)Fő CPV-kód
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Puskás Aréna sporteseményeihez és egyéb rendezvényeihez kapcsolódó hang-, fény-, színpad-, és vetítéstechnikai feladatok ellátására, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó technikai eszközök biztosítására és kezelésére

Sporteseményekhez kapcsolódó szolgáltatások:

1. Vetítéstechnikai feladatok ellátása;

2. Hangtechnikai feladatok ellátása;

3. Fénytechnikai feladatok ellátása;

4. Logisztikai feladatok ellátása, eszközök biztosításával együtt.

Egyéb rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások:

1. Vetítéstechnika feladatok ellátása;

2. Hangtechnikai feladatok ellátása;

3. Színpadtechnikai feladatok ellátása;

4. Fénytechnikai feladatok ellátása;

5. Logisztikai feladatok ellátása, eszközök biztosításával együtt.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356000 Műszaki szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Puskás Aréna, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás a Puskás Aréna sporteseményeihez és egyéb rendezvényeihez kapcsolódó hang-, fény-, színpad-, és vetítéstechnikai feladatok ellátására, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó technikai eszközök biztosítására és üzemeltetésére a műszaki leírásban részletezettek szerint.

Üzemeltetés: A Puskás Aréna sporteseményeihez és egyéb rendezvényeihez kapcsolódó hang-, fény-, színpad-, és vetítéstechnikai feladatok ellátása, a Puskás Aréna tulajdonában álló, a szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai eszközök üzemeltetése a Megrendelő szakmai irányítása alapján, valamint a szolgáltatáshoz és üzemeltetéséhez szükséges kezelő személyzet biztosítása.

Eszköz biztosítás: Sportesemények, rendezvények eszközigényeinek kielégítése a műszaki leírás 1–10 csomagban megjelölt terjedelemben. Az eszközök biztosítása, helyszínre történő beszállítása, elszállítása, szakszerű beüzemelése, továbbá a rendezvény alatti üzemeltetésének kezelőszemélyzettel biztosítása.

Az Ajánlatkérő által elvárt szolgáltatások, szerződéses követelmények:

A Puskás Arénában (befogadóképesség 68 156 fő/labdarúgó mérkőzés.; 75 000 fő/koncert, vagy egyéb rendezvény, 484 vizuális megjelenítő, mely egyben az egyedi megrendelések maximális méretét is jelenti) megvalósuló sport, kulturális, protokoll, üzleti és egyéb célú rendezvények technikai lebonyolítása.

Sportesemények technikai előkészítése:

Rendezvények technikai előkészítése és teljes körű kivitelezése, fény és hang és vizuál és konferenciatechnika tekintetében.

Az ajánlattevő a sportesemények alkalmával meghatározott feladatokat legalább az alábbi humán erőforrás létszám szerint köteles biztosítani a műszaki leírás részletezése szerint.

1 fő projektmenedzser

6 fő hangtechnikus

10 fő vetítéstechnikus

2 fő fénytechnikus

2 fő rendezvény lebonyolító

Szolgáltatási feladatok

— a projekt menedzser irányítása mellett, a ház/rendezvényterek és feladatok ismeretében a programokhoz kapcsolódó technikai feladatok:

— konferenciatechnika, tolmács, szavazás szolgáltatások biztosítása.

Hangtechnika

— a küzdőtér, a közönségforgalmi terület és a rendezvényhelyszínek mesterséges hangosítása, hangeffektek bejátszása, valamint a tér és a személyek kihangosítása,

— a különböző hangtechnikai berendezések elhelyezése, felszerelése, üzembe helyezése, üzemeltetése,

— a hangtechnikai eszközök rendszerré alakítása, hangfelvételi berendezések, elektronikus hangszerek telepítése, üzembe helyezése,

— hanganyagok szerkesztése, hangfelvételi utómunkálatok elvégzése, hangesemények szükség szerinti közvetítése.

Vetítéstechnika

— A periméterek, led falak, tévék üzemeltetése,

— Rendezvényhelyszínek vetítéstechnikai igényeinek kiszolgálása.

Fénytechnika

— a küzdőtér (sport világítás), a közönségforgalmi terület megvilágítás és a dekorációs világítás üzemeltetése,

— rendezvények, világításának megtervezése, kivitelezése.

Színpadtechnika, rendezvényhelyszín építés-bontási feladatok elvégzése:

— színpad építése, ehhez kapcsolódó előkészítő és utómunkák elvégzése,

— teremberendezések, színpadképek, dekorációk, zenekari felállások beépítése, közönségforgalmi tereket érintő bútorzat, berendezési tárgyak mozgatása, a beállítások korrigálása, elszállítása és raktározása,

— irányító táblák, kordonok igény szerinti mozgatása rendezvényre, majd a tároló helyekre történő visszahelyezése.

A keretmegállapodás keretösszege: 540 000 000 HUF, melynek lehívására AK nem vállal kötelezettséget.

Az ár értékelési szempont részei

I.1. A kiadott költségvetés szerint képzett nettó összehasonlító ár (HUF) – Súlyszám 70

A technikai csomagok nettó napidíjára vonatkozó kedvezmény mértéke (%-ban) – Súlyszám: 10

I.2. kedvezmény mértéke 2–3 napra. Súlyszám: 4

I.3. kedvezmény mértéke 4–7 napra. – Súlyszám: 3

I.4. kedvezmény mértéke további napokra. – Súlyszám: 3

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A stadionvision szoftver rendezvényen már alkalmazott felhasználási ismereteivel rendelkező az alkalmassági feltétel teljesítéséhez megajánlotton felüli többlet szakemberek száma (0–4 fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A Goalsport szoftver rendezvényen már alkalmazott felhasználási ismereteivel rendelkező az alkalmassági feltétel teljesítéséhez megajánlotton felüli többlet szakemberek száma (0–4 fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A Lutron szoftver rendezvényen már alkalmazott felhasználási ismereteivel rendelkező az alkalmassági feltétel teljesítéséhez megajánlotton felüli többlet szakemberek száma (0–4 fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A Grand MA Lightning szoftver rendezvényen már alkalmazott felhasználási ismereteivel rendelkező az alkalmassági feltétel teljesítéséhez megajánlotton felüli többlet szakemberek száma (0–4 fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A Osys sys UCI szoftver rendezvényen már alkalmazott felhasználási ismereteivel rendelkező az alkalmassági feltétel teljesítéséhez megajánlotton felüli többlet szakemberek száma (0–4 fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A D&B R1 szoftver rendezvényen már alkalmazott felhasználási ismereteivel rendelkező az alkalmassági feltétel teljesítéséhez megajánlotton felüli többlet szakemberek száma (0–4 fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A Dante Control szoftver rendezvényen már alkalmazott felhasználási ismereteivel rendelkező az alkalmassági feltétel teljesítéséhez megajánlotton felüli többlet szakemberek száma (0–4 fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés megkezdésére vállalt határidő a megrendelés leadásától számítva (min. 24 óra, max. 120 óra) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodás az alap 12 hónapos időtartamon felül legfeljebb 2 alkalommal hosszabbítható meg 12–12, összességében 24 hónap időtartammal.

A meghosszabbításról a keretmegállapodás aktuális lejárati határidejét legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatja az AK az ajánlattevőként szerződő AT-t.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 12 hónapos határidő a szerződéskötés napjától számított 12. hónap szerződéskötés napjának számával azonos napon jár le (a Ptk. 8:3. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel).

Az ár értékelési részszempont tartalma a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) KR.) 1. § szerint Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról.

Bírálat alatti későbbi igazolás:

Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:

A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és(2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkezőbizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) pontja alapján az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgya szerinti (rendezvénytechnikai eszközök biztosítása és üzemeltetése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (attól függően, hogy az AT mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt egyszerű nyilatkozatát, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.)

Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtsa az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó.

A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)]

A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és az értékelési sorrendben azt követő legfeljebb három ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a P1 alkalmassági követelménytekintetében nyilatkozattételre. Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevőmás szervezet P1) nyilatkozata a beszerzés tárgya szerinti (rendezvénytechnikai eszközök biztosítása és üzemeltetése) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről legfeljebb az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben AT a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha P.1. az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (rendezvénytechnikai eszközök biztosítása és üzemeltetése) közvetítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az 60 000 000 HUF-ot.

P.2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évében, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részének adatai alapján, az adózás előtti eredménye egyik évben sem volt negatív.

Közös ajánlattevők:

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Kapacitást biztosító szervezetek:

Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi a III.1.2) és a III.1.3) pontban meghatározott alkalmassági feltétel esetében a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál a pénzügyi, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által a P.1. alkalmassági feltétel esetében meghatározott értéket.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT köteles csatolni:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. a) pontja) alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásról szóló referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR.22. § (1) bek. (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal:

— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a végzettségre vagy képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az M.2.1); M.2.3) és M.2.7) szakemberek esetében a Kbt. 65. § (10) bek. szerinti korlátozás is alkalmazandó.

AK hivatkozik a Kbt. 69. § (11) bek.-re.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt egyszerű nyilatkozatát, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.)

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor. Ugyanakkor kérjük figyelembe venni a felhívás VI.3. pont 18. alpontját is, amely az M.2. alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozó külön rendelkezéseket!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben

M.1.1) legalább egy, a rendezvény teljes körű technikai kivitelezésére vonatkozó, fény és hang és vizuál és konferenciatechnika (tolmács és/vagy szavazás) szolgáltatásának biztosítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

M.1.2) legalább egy, legalább 23 000 fő résztvevővel megtartott, kültéri koncert hang és fény és vetítéstechnikai szolgáltatásának biztosítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával

M.1.3) legalább egy, legalább 5 000 fő résztvevővel megtartott, stadionban (körbeépített) legalább 100 vizuális megjelenítő kezelését és élőbeszéd kihangosítását tartalmazó sportesemény hang és fény és vetítéstechnikai szolgáltatásának biztosítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával

Ajánlatkérő a felhívás M.1. pontjában előírt referenciakövetelmények kapcsán a több szerződésből való teljesítés lehetőségét biztosítja.

M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő a stadionvision szoftver felhasználásában minimum 1 év felhasználási gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

M.2.2) legalább 1 fő a Goalsport szoftver felhasználásában minimum 1 év felhasználási gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

M.2.3) legalább 1 fő a Lutron szoftver felhasználásában minimum 1 év felhasználási gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

M.2.4) legalább 1 fő a Grand MA Lightning szoftver felhasználásában minimum 1 év felhasználási gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

M.2.5) legalább 1 fő a Osys-sys UCI szoftver felhasználásában minimum 1 év felhasználási gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

M.2.6) legalább 1 fő a D&B R1 szoftver felhasználásában minimum 1 év felhasználási gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

M.2.7) legalább 1 fő a Dante Control szoftver felhasználásában minimum 1 év felhasználási gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek, biztosítékok a Keretmegállapodás tervezetében rögzítettek szerint.

Az ellenérték teljesítésére a teljesítés ajánlatkérői igazolását követően benyújtott, a számla ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ptk. 6:42–45. § rendelkezéseire is. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/08/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/08/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2022

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1) A közb. elj. a Kbt. 40. § (1) bek. és az e-Kr. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr. 11–12. § és a Kbt. 41/A. § is irányadó.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil. minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint a Közbeszerzési Dokumentációban rendelkezésre bocsátott egyéb nyil. minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt .pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).

5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1., M.2.

9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.

11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobbár-érték arány szerint értékeli.

AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

AK rögzíti, hogy az összesített ajánlati ár ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a többlet szakemberek ért. szempont esetén a pontkiosztás módszerét, a megrendelések teljesítésének megkezdésére vonatkozó ért. szempont esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás módszerét alkalmazza az dokumentációban részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.

Nincs olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlet szakemberrel rendelkeznie kell az AT-nek. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlet szakember feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában.

12) A IV.2.6) pont alapján az aj. köt. időtartama 60 nap, a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.

14) FAKSZ: dr. Orbán Krisztina, lajstromszám: 00367.

15) AT köteles az AK által rendelkezésre bocsátott Árazatlan Ktg.vetés kitöltésével képzett Árazott Ktg.vetést is benyújtani. A felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében kizárólag

Az Á.-tlan Ktg.vetés (Excel táblázat) C29 cellában megadott összeg tüntetendő fel a felolvasólap „A kiadott költségvetés szerint képzett nettó összehasonlító ár (HUF)” értékelési szempontjára vonatkozó megajánlásként. A kiadott költségvetés B31, B32, B33 celláiban megadott mérték tüntetendő fel a technikai csomagok nettó napidíjára vonatkozó kedvezmény mértéke (%-ban) értékelési szempontjára vonatkozó megajánlásként.

16) Benyújtandó AT nyilatkozata arról, hogy az AK által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az előírt biztosítékokat.

17) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.

Folytatás VI.4.3) pontban:

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.3. pont folytatás:

18) Az eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra [többlet szakemberek] tekintettel AT-nek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, önéletrajzokat, amelyek alátámasztják az M.2.1)–M.2.7) alkalmassági min. követelmények szerinti szakemberekhez képest többlet szakemberek vonatkozásában az ajánlatban foglalt előírásokat.

19) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

20) Szerződéskötési feltétel: Nyertes AT köteles min. 30 000 000 HUF/kár/alkalom, minimum 30 000 000 HUF/kár/év fedezeti értékű, a keretmegállapodás szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a keretmegállapodás teljes időtartama alatt fenntartani.

21) A részajánlattétel műszaki, gazdasági és jogi szempontból nem ésszerű. A teljes mennyiség szerinti feladatok egységes kezelését azok legésszerűbb megvalósíthatósága érdekében biztosítani kell.

22) AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.

24) AK 2020.7.16-án helyszíni bejárást tart, mely regisztráció köteles. A bejárásra 2020.07.15-ig lehet jelentkezni az EKR rendszerben egyéb kommunikáció eljárási cselekmény küldésével. Találkozó a Puskás Aréna, Dózsa György út 5. kapu, 29-es pilon recepciónál.

Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/07/2020