Diensten - 313692-2016

Beknopt weergeven

10/09/2016    S175

Italië-Ispra: Diensten inzake bijstand bij het beheer van het ontmantelings‑ en afvalbeheerprogramma van JRC-Ispra

2016/S 175-313692

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 27.7.2016, 2016/S 143-258107)

Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, ITALIË. Contact: Nina Faggion Robertsson. E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

16.9.2016.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

22.9.2016 [...]

[...]

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

[...]

maximaal 2 personen per inschrijver. Het verzoek moet samen met een kopie van de identiteitskaart/het paspoort vóór 16.9.2016 naar het contactpunt worden gestuurd.

Te lezen 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

23.9.2016.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

29.9.2016 [...]

[...]

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

[...]

maximaal 2 personen per inschrijver. Het verzoek moet samen met een kopie van de identiteitskaart/het paspoort vóór 23.9.2016 naar het contactpunt worden gestuurd.