Árubeszerzések - 313860-2016

10/09/2016    S175

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik

2016/S 175-313860

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosító szám: AK15532
Postai cím: Bem rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Czikajló Gergely
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Telefon: +36 14581982
Fax: +36 14582156

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.okfon.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Duga László
E-mail: duga.laszlo@okfon.hu
Telefon: +36 14122464
Fax: +36 14122469

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.okfon.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Duga László
Telefon: +36 14122464
E-mail: duga.laszlo@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS-kód: HU101 Budapest

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.okfon.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: külügy, külpolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Misszóvezetői, szolgáltató és szolgálati gépjárművek beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
34110000 Személygépkocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Misszóvezetői, szolgáltató és szolgálati gépjárművek beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 3
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Külképviseleti szolgálati gépjárművek beszerzése európai országokba

Rész száma: I.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
34114400 Kisbuszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési eljárás második részeként meghatározott európai országon belüli teljesítési hely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nettó 2 500 000 000 HUF – 80 % keretösszegig, külképviseleti szolgálati gépjárművek beszerzése európai országokba adásvételi keretmegállapodás keretében az alábbiak szerint:

a) az állami normatíva személygépjárművek 8. kategóriájában sorolt felső-közép kategóriájú személygépjármű beszerzése;

b) az állami normatíva személygépjárművek 5. kategóriájában sorolt közép kategóriájú személygépjármű beszerzése;

c) az állami normatíva egyterű személygépjárművek 5. kategóriájában sorolt személygépjármű beszerzése.

A személygépjárművek részletes műszaki leírása, illetve az állami normatívában meghatározott felszereltség követelményeket meghaladó elvárások a részvételi dokumentáció III. fejezetében találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. szerint / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Energetikai hatás (/fogyasztás/ l/100 km) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.2. CO₂ kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.3. NOx kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.4. NMHC (benzin) ill. PM (dízel) kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3. Az Európai Unión kívüli, európai szállítási célországok száma (darab) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő opciós ajánlatot kér mindhárom – a), b) és c) személygépjármű csoport esetén – az ajánlatban megajánlott személygépjármű típushoz – a dokumentáció III. Műszaki leírás fejezetében előírt követelményeken felül – elérhető nagyobb teljesítményű motorváltozatokra és valamennyi elérhető további extra felszereltségekre, külön-külön árajánlatot kérve ezen tételekre.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát, ezért a II.2.9) pontban csupán egy technikai szám került megadásra.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Külképviseleti emelt kategóriájú, szolgálati gépjárművek beszerzése európai országokba

Rész száma: II.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
34114400 Kisbuszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési eljárás második részeként meghatározott európai országon belüli teljesítési hely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nettó 2 500 000 000 HUF – 80 % keretösszegig, külképviseleti emelt kategóriájú, szolgálati gépjárművek beszerzése európai országokba adásvételi keretmegállapodás keretében az alábbiak szerint:

a) az állami normatíva személygépjárművek 8. kategóriájában sorolt felső-közép kategóriájú személygépjármű beszerzése,

b) az állami normatíva személygépjárművek 7. kategóriájában sorolt felső-közép kategóriájú személygépjármű beszerzése,

c) az állami normatíva egyterű személygépjárművek 5. kategóriájában sorolt személygépjármű beszerzése.

A személygépjárművek részletes műszaki leírása, illetve az állami normatívában meghatározott felszereltség követelményeket meghaladó elvárások a részvételi dokumentáció III. fejezetében találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. szerint / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Energetikai hatás (/fogyasztás/ l/100 km) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.2. CO₂ kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.3. NOx kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.4. NMHC (benzin) ill. PM (dízel) kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3. Az Európai Unión kívüli, európai szállítási célországok száma (darab) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő opciós ajánlatot kér mindhárom – a), b) és c) személygépjármű csoport esetén – az ajánlatban megajánlott személygépjármű típushoz – a dokumentáció III. Műszaki leírás fejezetében előírt követelményeken felül – elérhető nagyobb teljesítményű motorváltozatokra és valamennyi elérhető további extra felszereltségekre, külön-külön árajánlatot kérve ezen tételekre.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát, ezért a II.2.9) pontban csupán egy technikai szám került megadásra.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Külképviseleti szolgálati gépjárművek beszerzése Európán kívüli országokba

Rész száma: III.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
34114400 Kisbuszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A közbeszerzési eljárás második részeként meghatározott valamennyi Európán kívüli országa.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nettó 2 500 000 000 HUF – 80 % keretösszegig, misszóvezetői, szolgáltató és szolgálati gépjárművek beszerzése Európán kívüli országokba adásvételi keretmegállapodás keretében az alábbiak szerint:

a) az állami normatíva személygépjárművek 8. kategóriájában sorolt felső-közép kategóriájú személygépjármű beszerzése;

b) az állami normatíva személygépjárművek 5. kategóriájában sorolt közép kategóriájú személygépjármű beszerzése;

c) az állami normatíva egyterű személygépjárművek 5. kategóriájában sorolt személygépjármű beszerzése.

A személygépjárművek részletes műszaki leírása, illetve az állami normatívában meghatározott felszereltség követelményeket meghaladó elvárások a részvételi dokumentáció III. fejezetében találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. szerint / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Energetikai hatás (/fogyasztás/ l/100 km) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.2. CO₂ kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.3. NOx kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.4. NMHC (benzin) ill. PM (dízel) kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3. Európán kívüli, szállítási célországok száma (darab) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő opciós ajánlatot kér mindhárom – a), b) és c) személygépjármű csoport esetén – az ajánlatban megajánlott személygépjármű típushoz – a dokumentáció III. Műszaki leírás fejezetében előírt követelményeken felül – elérhető nagyobb teljesítményű motorváltozatokra és valamennyi elérhető további extra felszereltségekre, külön-külön árajánlatot kérve ezen tételekre.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát, ezért a II.2.9) pontban csupán egy technikai szám került megadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

— az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— a gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint, részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint, részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

G1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat – attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:

— a részvételre jelentkező mely számlaszámokkal rendelkezik,

— pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás.

Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Amennyiben a részvételi felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az részvételre jelentkező(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2) G1) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni;

G2) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (Új személygépjárművek értékesítése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében a jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az részvételre jelentkező valamennyi részteljesítés esetén, ha:

G1) bármely pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban;

G2) az előző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele mindösszesen nem éri el a nettó 500 000 000 HUF-ot, közbeszerzés tárgya szerinti (Új személygépjárművek értékesítése) árbevétele pedig mindösszesen nem éri el a nettó 250 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, azaz a G2) feltételnek Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: azaz a G1) feltételnek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (Új személygépjárművek értékesítésére) vonatkozó referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét,

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF),

— az elvégzett értékesítés/szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,

— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

M2) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. c) pontja alapján a minőségirányítási rendszer bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatát vagy az ezzel a 321/2015. (X.30.) KR. 24. § (3) bek. szerint egyenértékű dokumentumot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 1. § (1) és 3. § (1) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében a jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt módon köteles kitölteni. Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben:

— az I. és II. részteljesítések esetén: legalább egy darab, olyan új személygépjárművek értékesítésére és/vagy szállítására és/vagy lízingelésére és/vagy flottaüzemeltetésére vonatkozó referenciával, ahol a teljesítés helye Ajánlatkérő székhelyétől eltérő európai országban történt és az ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 30 000 000 HUF-ot;

— a III. részteljesítés esetén: legalább egy darab, olyan új személygépjárművek értékesítésére és/vagy szállítására és/vagy lízingelésére és/vagy flottaüzemeltetésére vonatkozó referenciával, ahol a teljesítés helye Ajánlatkérő székhelyétől eltérő Európán kívüli országban történt és az ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 30 000 000 HUF-ot.

Több részre történő részvételi jelentkezés esetén, az adott részteljesítésre előírt alkalmassági feltétel ugyanazzal a referenciával is igazolható;

M2) alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik (közös részvételre jelentkezők esetében amennyiben legalább egyikük nem rendelkezik) tevékenységre vonatkozó érvényes ISO 9001 minőségirányítási nemzetközi szabványnak megfelelő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált vagy azzal egyenértékű rendszertanúsítvánnyal, vagy az azokkal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírásával.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/10/2016
Helyi idő: 09:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 14/11/2016
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1) Tárgyalásos eljárás jogalapja: Kbt. 85. § (2) c) pont

2) Jelentkezés benyújt. határideje/felbont. időpontja: 13.10.2016. 9:30 óra, helye Okfon Zrt. I. em. tárgyalója. Bontáson a Kbt. 68. § (5) bekezd. szerinti adatok kerülnek ismertetésre és a 68. § (3) szerinti képviselők, személyek lehetnek jelen.

3) Csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képv. által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyz. jogosultnak aláírására feljogosító meghatalm.

4) Folyam. lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet szerint. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy erre vonatkozóan nyilatkozat csatolása szükséges.

5) Csatolni kell a Kbt. 66. § (4) és (5) bekezdése szerinti dokumentumokat, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)–b) pontja szerint.

6) Nyilatk. kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektr. formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) péld. megegyezik.

7) Ajánlatkérő a szerződés telj. vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, ill. az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

8) Közbesz. dokumentum valamennyi jelentkezőnek korlátlanul és teljesk., közv. és díjment. elektronikusan biztosított, amely letölthető www.okfon.hu honlapról

9) Értékelés módszere: érték-arányosítás. A képleteket a dokumentum tartalmazza. Részszempontonként kiosztható pontszám: 1-10 pont.

10) Ajánlatkérő a 14/2012. (VI.8.) NFM utasításban foglaltakat vette alapul, azok használatára azonban nem kötelezett, így azokat a dokumentációban szereplő eltérésékkel alk.

11) Jelentkező(k)nek vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyíl. kell arról, hogy mely pü-i intézmény(ek)nél vezet számlát, ill. az elj. megindító felhívás feladásától visszaszám. 24 hónapban szűnt-e meg számlája. Ha az elj. megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az részvételre jelentkező(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2) G1) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pü-i intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a jelentkezésben a felhívás III.1.2) G1) pont szerinti tartalommal.

12) Ajánlatkérő megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni, annak megkötését követően, az egyes beszerezni kívánt gépjárművek vonatkozásában írásbeli konzultációt követően szerződést köt.

13) A konzultációra szóló felhívásban az Ajánlatkérő fel fogja hívni nyertes ajánlattevőt a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban tett ajánlata kiegészítésére, melynek a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbbnek kell lennie.

14) A Kbt. 104. § (8) bekezdésre tekintettel, a keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget.

15) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783.

16) Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2) és 1.3) valamennyi pontja esetében.

17) A dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2016