Palvelut - 313936-2019

05/07/2019    S128

Suomi-Espoo: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 128-313936

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0101263-6
Postiosoite: PL 6200 (Tekniikantie 15, 5. krs)
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 02070
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Rakennepäällikkö Vesa Pyy
Sähköpostiosoite: tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
Puhelin: +358 504661418

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila, uudisrakennus ja peruskorjaus, pää- ja arkkitehtisuunnittelu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kilpailutus koskee pää- ja arkkitehtisuunnittelua siihen sisältyvine muine tehtävineen, jäljempänä tarjouspyynnössä ja liitteissä tarkemmin määritellyllä tavalla. Suunnittelun kohteena on Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennus ja peruskorjaushanke hankesuunnitelmassa ja liitteissä kuvatulla tavalla.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 390 350.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennushankkeen toteutuspaikka on Espoon kaupunki, kiinteistötunnus 49-85-24-1.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos pyytää tarjoustanne pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Suunnittelutarjouksen tulee sisältää koko tontin, sen pihojen ja viheralueiden maisema-arkkitehtuurisuunnittelun. Lisäksi pyydetään tarjousta optiona irtokalustesuunnittelusta.

Tarjoajan tulee esittää suunnitteluryhmän avainhenkilöt, jotka ovat vähintään:

– pääsuunnittelija

– rakennussuunnittelusta vastaava suunnittelija, arkkitehti, myöh. rakennussuunnittelija (ARK)

– kaksi (2) projektiarkkitehtia, avaintehtäviä suorittavat arkkitehdit, mm. vaatimustilakorttien laadintaan.

Rakennushanke toteutetaan kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana, jossa monitoiminen ulkoliikuntakenttä kilpailutetaan optiona.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Aiempi kokemus koulujen ja päiväkotien suunnittelusta / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: Kokemus hankinnan kohdetta vastaavista yli 4 000 brm2:n uudis- ja peruskorjausrakennusten suunnittelusta / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: Tilaajan suositukset / Painotus: 10
Laatuperuste - Nimi: Referenssiportfoliot / Painotus: 30
Hinta - Painotus: Hinta 35 / laatu 65
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 041-093243
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila, uudisrakennus ja peruskorjaus, pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
29/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 1
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Projekt Kuubis OÜ
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 11051176
Postiosoite: Tatari 25
Postitoimipaikka: Tallinn
NUTS-koodi: FIZ EXTRA-REGIO NUTS 1
Postinumero: 10116
Maa: Viro
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 390 350.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Erillinen kirjallinen sopimus tehdään hankintapäätöksen lisäksi. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/07/2019