Dienstleistungen - 313936-2023

26/05/2023    S101

Slovenija-Idrija: Storitve čiščenja in pometanja cest

2023/S 101-313936

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5144647000
Poštni naslov: Carl Jakoba ulica 4
Kraj: Idrija
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5280
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Ana Knap
E-naslov: ana.knap@komunalaidrija.si
Telefon: +386 53727219
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.komunalaidrija.si/si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

LETNO VZDRŽEVANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN IZVEDBA NOVOGRADENJ NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA V LETIH 2022 IN 2023

Referenčna številka dokumenta: JN-3-2021
II.1.2)Glavna koda CPV
90610000 Storitve čiščenja in pometanja cest
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90610000 Storitve čiščenja in pometanja cest
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Idrija

II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 01/01/2022
Konec: 31/12/2023
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2021/S 228-601240

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN-3/2021
Št. sklopa: 2
Naslov:

Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
07/11/2011
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: GM GRADNJA IN MEHANIZACIJA LIKAR ROK LIKAR s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 7014589000
Poštni naslov: Gorenja Kanomlja 1A
Kraj: Spodnja Idrija
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5281
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 74 235.00 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Poštni naslov: Carl Jakoba ulica 4
Kraj: Idrija
Poštna številka: 5280
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/05/2023

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
90610000 Storitve čiščenja in pometanja cest
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Idrija

VII.1.4)Opis javnega naročila:

Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 01/01/2022
Konec: 31/12/2023
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 81 881.21 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: GM GRADNJA IN MEHANIZACIJA LIKAR ROK LIKAR s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 7014589000
Poštni naslov: Gorenja Kanomlja 1A
Kraj: Spodnja Idrija
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5281
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

spremembe okvirnega sporazuma skladno s 3. točko 1. odstavka 95. člena ZJN3 zaradi okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

Ponudba je bila oddana jeseni 2021, od takrat so se cene življenjskih potrebščin in goriva povišale precej bolj kot bi bilo mogoče predvideti

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 74 235.00 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 81 881.21 EUR