Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 313964-2020

06/07/2020    S128

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 128-313964

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Bálint
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely – Kőszeg országos közúti kap. tervezése

Hivatkozási szám: EKR001526402019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely – Kőszeg országos közúti kap. tervezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 596 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat engedélyes terveinek elkészítése, valamint az építési engedély megszerzése. PST azonosítók: K087.06.13., K087.06.18.

A nyomvonal a 4+500 km kezdőszelvényben csatlakozik a Szombathely északkeleti elkerülő szakaszhoz. A nyomvonal a tervezett Söptei úti új különszintű csomóponttól indulva 2x2 sávos, fizikai elválasztással rendelkező főútként északról kerüli el a Szombathelyi repülőteret, majd Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszegfalva és Kőszeg a településeket Kőszeg – Centrum csomópontig. A nyomvonalon a települések megközelítése érdekében 3 különszintű csomópont kerül kialakításra Gyöngyösfalu csomópont (új bekötéssel a település felé), Lukácsházai csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8641 j. ök. út), Kőszeg – Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8627 j. ök. út), valamint egy darab szintbeli csomópont Kőszeg északi csomópont kerül kialakításra, mely csomóponttal csatlakozunk a jelenleg építés alatt lévő 87. számú főút Kőszeg (HU) – Rattersdorf (Rőtfalva AT) országhatár közötti szakaszhoz.

A nyomvonalon 2 darab különszintű átvezetés kialakítása is szükséges, egy mezőgazdasági földút átvezetése Lukácsháza térségében, valamint a 8636 j. ök. út különszintű átvezetése (87 sz. közúti folyosó – 8636 j. ök. út). A projekt magában foglalja a nyomvonal által elvágott területek kiszolgálására párhuzamos párhuzamos földutak, 4 db vadátjáró és egy pár pihenőhely kialakítását is.

A teljes tervezendő főúti úthossz cca. 18.7 km.

Tervező feladata az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírás alapján, a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat tanulmánytervének, környezetvédelmi tervének (KHT), Előzetes régészeti dokumentációjának (ERD1), valamint a kapcsolódó háttéranyagok feldolgozásával az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése teljes körűen:

Söptei úti új különszintű csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8639 j. ök. út) – Kőszeg – Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8627 j. ök. út) közötti 2x2 sávos új nyomvonalú ~ egybefüggően 14,0 km hosszú szakasz:

— Út jellege: külterületi

— Környezeti körülmények: A,

— Közút osztálya: Főút (II. rendű)

— Tervezési osztály: K.IV.A,

— Tervezési sebesség: 110 km/h

— Koronaszélesség: 20,00 m

— Közbenső elválasztósáv szélessége: 3,00 m

— Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m

— Biztonsági sáv szélessége: 0,50 m

— Burkolatszélesség: 2x8,00 m

— Padkaszélesség: 1,50 m

Kőszeg - Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8627 j. ök. út) – Kőszeg északi csomópont közötti 2x1 sávos új nyomvonalú ~ egybefüggően 4,7 km hosszú szakasz:

— Út jellege: külterületi

— Környezeti körülmények: A,

— Közút osztálya: Főút (II. rendű)

— Tervezési osztály: K.IV.A,

— Tervezési sebesség: 90 (110) km/h

— Koronaszélesség: 12,00 m

— Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m

— Biztonsági sáv szélessége: 0,25 m

— Burkolatszélesség: 7,50 m

— Padkaszélesség: 2,25 m

Tervező további feladatai:

— Érintett települések településrendezési tervdokumentációinak módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

— Csomóponti kialakítások tervezése és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

— Kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása,

— Mezőgazdasági területek művelésből való kivonása földhivatali határozattal,

— Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi engedély megszerzése,

— Jóváhagyott tervi anyaggal (engedélyezési terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői / szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

— Az engedélyezési terv javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel és az engedélyek/határozatok megszerzése.

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M.2.1) szerinti szakember közút tervezése területén projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0–36 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3) M.2.2) szerinti szakember közút tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0–36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3) M.2.3) szerinti szakember közúti híd tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0–36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 245-603449
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szombathely – Kőszeg országos közúti kap. tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11752336
Postai cím: Gyarmat utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23329522
Postai cím: Batsányi J. u. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Fax: +36 92598757
Internetcím: http://www.pannonway.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 596 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem került előírásra a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatok megadása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13.

Ajánlattevő adószáma: 10554885-2-43

2.

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Ajánlattevő adószáma: 13842217-2-41

3.

Ajánlattevő neve: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Ajánlattevő adószáma: 12108129-2-43

4.

Közös ajánlattevő neve: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.

Közös ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 30.

Közös ajánlattevő adószáma: 12602908-2-42

Közös ajánlattevő neve: Pannonway Építő Kft.

Közös ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.

Közös ajánlattevő adószáma: 13099581-2-20

Közös ajánlattevők képviseletében eljáró szervezet: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.

5.

Ajánlattevő neve: RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 10624672-2-42

6.

Ajánlattevő neve: Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.

Ajánlattevő adószáma: 11901486-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/07/2020