Szolgáltatások - 313964-2020

06/07/2020    S128

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 128-313964

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Bálint
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely – Kőszeg országos közúti kap. tervezése

Hivatkozási szám: EKR001526402019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely – Kőszeg országos közúti kap. tervezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 596 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat engedélyes terveinek elkészítése, valamint az építési engedély megszerzése. PST azonosítók: K087.06.13., K087.06.18.

A nyomvonal a 4+500 km kezdőszelvényben csatlakozik a Szombathely északkeleti elkerülő szakaszhoz. A nyomvonal a tervezett Söptei úti új különszintű csomóponttól indulva 2x2 sávos, fizikai elválasztással rendelkező főútként északról kerüli el a Szombathelyi repülőteret, majd Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszegfalva és Kőszeg a településeket Kőszeg – Centrum csomópontig. A nyomvonalon a települések megközelítése érdekében 3 különszintű csomópont kerül kialakításra Gyöngyösfalu csomópont (új bekötéssel a település felé), Lukácsházai csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8641 j. ök. út), Kőszeg – Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8627 j. ök. út), valamint egy darab szintbeli csomópont Kőszeg északi csomópont kerül kialakításra, mely csomóponttal csatlakozunk a jelenleg építés alatt lévő 87. számú főút Kőszeg (HU) – Rattersdorf (Rőtfalva AT) országhatár közötti szakaszhoz.

A nyomvonalon 2 darab különszintű átvezetés kialakítása is szükséges, egy mezőgazdasági földút átvezetése Lukácsháza térségében, valamint a 8636 j. ök. út különszintű átvezetése (87 sz. közúti folyosó – 8636 j. ök. út). A projekt magában foglalja a nyomvonal által elvágott területek kiszolgálására párhuzamos párhuzamos földutak, 4 db vadátjáró és egy pár pihenőhely kialakítását is.

A teljes tervezendő főúti úthossz cca. 18.7 km.

Tervező feladata az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírás alapján, a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat tanulmánytervének, környezetvédelmi tervének (KHT), Előzetes régészeti dokumentációjának (ERD1), valamint a kapcsolódó háttéranyagok feldolgozásával az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése teljes körűen:

Söptei úti új különszintű csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8639 j. ök. út) – Kőszeg – Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8627 j. ök. út) közötti 2x2 sávos új nyomvonalú ~ egybefüggően 14,0 km hosszú szakasz:

— Út jellege: külterületi

— Környezeti körülmények: A,

— Közút osztálya: Főút (II. rendű)

— Tervezési osztály: K.IV.A,

— Tervezési sebesség: 110 km/h

— Koronaszélesség: 20,00 m

— Közbenső elválasztósáv szélessége: 3,00 m

— Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m

— Biztonsági sáv szélessége: 0,50 m

— Burkolatszélesség: 2x8,00 m

— Padkaszélesség: 1,50 m

Kőszeg - Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó – 8627 j. ök. út) – Kőszeg északi csomópont közötti 2x1 sávos új nyomvonalú ~ egybefüggően 4,7 km hosszú szakasz:

— Út jellege: külterületi

— Környezeti körülmények: A,

— Közút osztálya: Főút (II. rendű)

— Tervezési osztály: K.IV.A,

— Tervezési sebesség: 90 (110) km/h

— Koronaszélesség: 12,00 m

— Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m

— Biztonsági sáv szélessége: 0,25 m

— Burkolatszélesség: 7,50 m

— Padkaszélesség: 2,25 m

Tervező további feladatai:

— Érintett települések településrendezési tervdokumentációinak módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

— Csomóponti kialakítások tervezése és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

— Kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása,

— Mezőgazdasági területek művelésből való kivonása földhivatali határozattal,

— Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi engedély megszerzése,

— Jóváhagyott tervi anyaggal (engedélyezési terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői / szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

— Az engedélyezési terv javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel és az engedélyek/határozatok megszerzése.

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M.2.1) szerinti szakember közút tervezése területén projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0–36 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3) M.2.2) szerinti szakember közút tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0–36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3) M.2.3) szerinti szakember közúti híd tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0–36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 245-603449
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szombathely – Kőszeg országos közúti kap. tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11752336
Postai cím: Gyarmat utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 309707281
Fax: +36 15999807
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23329522
Postai cím: Batsányi J. u. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@pannonway.hu
Telefon: +36 92598757
Fax: +36 92598757

Internetcím: http://www.pannonway.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 596 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem került előírásra a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatok megadása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13.

Ajánlattevő adószáma: 10554885-2-43

2.

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Ajánlattevő adószáma: 13842217-2-41

3.

Ajánlattevő neve: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Ajánlattevő adószáma: 12108129-2-43

4.

Közös ajánlattevő neve: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.

Közös ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 30.

Közös ajánlattevő adószáma: 12602908-2-42

Közös ajánlattevő neve: Pannonway Építő Kft.

Közös ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.

Közös ajánlattevő adószáma: 13099581-2-20

Közös ajánlattevők képviseletében eljáró szervezet: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.

5.

Ajánlattevő neve: RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 10624672-2-42

6.

Ajánlattevő neve: Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.

Ajánlattevő adószáma: 11901486-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/07/2020