Szolgáltatások - 314006-2022

10/06/2022    S111

Magyarország-Budapest: Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások

2022/S 111-314006

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosító szám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csekő Zsolt
E-mail: zsolt.cseko@nkoi.gov.hu
Telefon: +36 18960724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hatterintezmenyek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb kormányzati kiegészító szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.

Hivatkozási szám: EKR000645412021
II.1.2)Fő CPV-kód
63712200 Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Magyarországi többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tekintetében (ca. 1662 km alaphálózat + 381 km kiegészítő hálózat) tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatok ellátása rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a koncessziós időszak (35 év) lejártáig.

A hálózati elemek tételes bemutatását és megjelölését (alap + kiegészítő mennyiség) a részvételi dokumentumok tartalmazzák. Elvárt beruházási időszak: 10 év; Indítás: Első beruházási ütem finanszírozásának rendelkezése állása (maximum a szerződéskötést követő 12 hó)

A projekt főbb műszaki és mennyiségi paraméterei:

1. Tervezés - Tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli, továbbá organizációs tervek készítése, környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyezési dokumentációk összeállítása és megszerzése a jogszabályok szerinti tartalommal tervezetten 545 km gyorsforgalmi út felújítása, építése kapcsán.

2. Felújítás (Kezdeti - Koncessziós szintre hozás; lásd KD) - Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon tervezetten 538 km gyorsforgalmi út felújítása.

3. Építés - Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon (elsődlegesen 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztással rendelkező) tervezetten 273 km gyorsforgalmi út bővítése, továbbá tervezetten 272 km gyorsforgalmi út kiépítése (elsősorban hajlékony / félmerev pályaszerkezettel) a kapcsolódó műtárgyakkal (100 db-ot meghaladó híd, felüljáró, aluljáró); Ennek keretében várhatóan 1 db, 90 m

szabad nyílású várhatóan acél/öszvér szerkezetű folyami híd építése). Főbb mennyiségek tekintetében lásd KD.

4. Műszaki ellenőrzés - Felújítással és építéssel érintett tervezetten 1083 km gyorsforgalmi út 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőrzése a beruházások megfelelőségének biztosítása érdekében.

5. Üzemeltetés, karbantartás - Az üzemeltetésbe vett, továbbá felújított és megépített hálózati elemek jogszabályok (6/1998. (III.11.) KHVM rendelet) és SLA szintnek megfelelő üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása összességében 1662 km gyorsforgalmi út kapcsán.

6. Finanszírozás - A beruházási és üzemeltetési program finanszírozásának biztosítása Ajánlattevő feladata.

7. Egyedi Állami elrendelések teljesítése (tervezési, kivitelezési munkák, szolgáltatások) a Kbt. előírásaival összhangban.

Kiegészítő (feltételes) mennyiségek / hálózati elemek:

A fentiekben rögzített feladatok ellátása további tervezetten 381 km gyorsforgalmi hálózati elemek tekintetében. (A feltételes mennyiség lehívásának, igénybevételének részletszabályait az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumok szabályozzák.) Az előzetes műszaki leírást és műszaki információkat a részvételi szakasz közbeszerzési dokumentuma tartalmazza azzal, hogy a teljeskörű műszaki leírás (műszaki + szakmai információk + elvárások/SLA) és a részletes szerződéses feltételek az ajánlattételi szakasz közbeszerzési dokumentumában kerülnek meghatározásra.

Nyertes Ajánlattevő köteles a hálózati elemek üzemeltetéséhez szükséges eszközök (ingó / ingatlan), készletek tulajdonjogának, illetve használati jogának megszerzésére, ideértve egyéb szükséges vagyonelemeket és erőforrásokat (üzletágátruházás keretében) az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek szerint.

A jelen koncessziós beszerzési eljárás során ajánlatkérőként eljáró Nemzeti Koncessziós Iroda az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. melléklete 5. pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter közreműködőjeként jár el.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 96.20 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311220 Autópálya-mérnöki szolgáltatások
45233110 Autópálya építése
45233139 Autópálya-karbantartás
45233210 Autópálya burkolása
66120000 Beruházási banki és kapcsolódó szolgáltatások
66122000 Vállalatfinanszírozási és vállalkozói tőkebiztosítási szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország teljes területe a műszaki leírás szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Magyarországi többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tekintetében (ca. 1662 km alaphálózat + 381 km kiegészítő hálózat) tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatok ellátása rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a koncessziós időszak (35 év) lejártáig.

A hálózati elemek tételes bemutatását és megjelölését (alap + kiegészítő mennyiség) a részvételi dokumentumok tartalmazzák.

Elvárt beruházási időszak: 10 év; Indítás: Első beruházási ütem finanszírozásának rendelkezése állása (maximum a szerződéskötést követő 12 hó)

A projekt főbb műszaki és mennyiségi paraméterei:

1. Tervezés - Tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli, továbbá organizációs tervek készítése, környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyezési dokumentációk összeállítása és megszerzése a jogszabályok szerinti tartalommal tervezetten 545 km gyorsforgalmi út felújítása, építése kapcsán.

2. Felújítás (Kezdeti - Koncessziós szintre hozás; lásd KD) - Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon tervezetten 538 km gyorsforgalmi út felújítása.

3. Építés - Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon (elsődlegesen 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztással rendelkező) tervezetten 273 km gyorsforgalmi út bővítése, továbbá tervezetten 272 km gyorsforgalmi út kiépítése (elsősorban hajlékony / félmerev pályaszerkezettel) a kapcsolódó műtárgyakkal (100 db-ot meghaladó híd, felüljáró, aluljáró); Ennek keretében várhatóan 1 db, 90 m szabad nyílású várhatóan acél/öszvér szerkezetű folyami híd építése). Főbb mennyiségek tekintetében lásd KD.

4. Műszaki ellenőrzés - Felújítással és építéssel érintett tervezetten 1083 km gyorsforgalmi út 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőrzése a beruházások megfelelőségének biztosítása érdekében.

5. Üzemeltetés, karbantartás - Az üzemeltetésbe vett, továbbá felújított és megépített hálózati elemek jogszabályok (6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet) és SLA szintnek megfelelő üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása összességében 1662 km gyorsforgalmi út kapcsán.

6. Finanszírozás - A beruházási és üzemeltetési program finanszírozásának biztosítása Ajánlattevő feladata.

7. Egyedi Állami elrendelések teljesítése (tervezési, kivitelezéi munkák, szolgáltatások) a Kbt. előírásaival összhangban.

Kiegészítő (feltételes) mennyiségek / hálózati elemek:

A fentiekben rögzített feladatok ellátása további tervezetten 381 km gyorsforgalmi hálózati elemek tekintetében. (A feltételes mennyiség lehívásának, igénybevételének részletszabályait az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumok szabályozzák.)

Az előzetes műszaki leírást és műszaki információkat a részvételi szakasz közbeszerzési dokumentuma tartalmazza azzal, hogy a teljeskörű műszaki leírás (műszaki + szakmai információk + elvárások/SLA) és a részletes szerződéses feltételek az ajánlattételi szakasz közbeszerzési dokumentumában kerülnek meghatározásra.

Nyertes Ajánlattevő köteles a hálózati elemek üzemeltetéséhez szükséges eszközök (ingó / ingatlan), készletek tulajdonjogának, illetve használati jogának megszerzésére, ideértve egyéb szükséges vagyonelemeket és erőforrásokat (üzletágátruházás keretében) az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek szerint.

A jelen koncessziós beszerzési eljárás során ajánlatkérőként eljáró Nemzeti Koncessziós Iroda az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. melléklete 5. pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter közreműködőjeként jár el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: 1. Ár (fontossági sorrendben elfoglalt hely: első)
  • Részszempont: 1.1. Koncessziós szolgáltatási díj / Ft (Rendelkezésre állási díj (RÁD) + rendelkezésre állás alapú szolgáltatási díj (RÁASZD))
  • Részszempont: 1.2. Pótlólagos beruházások díjszabása / Ft (mintaköltségvetés alapul vételével)
  • Részszempont: 2. Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális technológiai megajánlások; (fontossági sorrendben elfoglalt hely: második)
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 420
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelés módszere: Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00 - 100,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 100,00 pont a legjobb érték.

A legjobb ár - érték arányt megjelenítő végleges ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a Közbeszerzési Dokumentum 11 pontja alapján:

Ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítással (az 1.1. és az 1.2. alszempontok esetében egyaránt),

a 2. értékelési részszempont esetében pontkiosztás módszerével.

Értékelési részszempontok és súlyszámok:

1. Ár (fontossági sorrendben elfoglalt hely: első)

1.1 Koncessziós szolgáltatási díj / Ft (Rendelkezésre Állási Díj (RÁD) + Rendelkezésre Állás Alapú Szolgáltatási Díj (RÁASZD), 95

1.2 Pótlólagos beruházások díjszabása / Ft (mintaköltségvetés alapul vételével), 3

2. Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális technológiai megajánlások; (fontossági sorrendben elfoglalt hely: második), 2

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 113-298194

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: THEMIS Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 18906846143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: KONZUM PE Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 18755561141
Postai cím: Váci Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: OPUS BRIDGE Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306720241
Postai cím: Váci Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: OPUS NEW WAY Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306713241
Postai cím: Váci Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: VIA Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306665143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: CRONUS Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306641143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: VESTA Magántőkealap
Nemzeti azonosító szám: 19306706143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.4)Információ a konceszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A koncesszió/rész végleges összértéke: 96.20 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.; 10229105-2-11)

2. THEMIS Magántőkealap (18906846-1-43); KONZUM PE Magántőkealap (18755561-1-41); OPUS BRIDGE Magántőkealap

(19306720-2-41); OPUS NEW WAY Magántőkealap (19306713-2-41); CRONUS Magántőkealap (19306641-1-43); VESTA

Magántőkealap (19306706-1-43); VIA Magántőkealap (19306665-1-43) mint közös ajánlattevő (vezető tag székhelye: 1126 Budapest Nagy Jenő utca 12.)

A II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) pontban valamint a V.2.4) Információ a koncesszió értékéről és a fő

finanszírozási feltételekről (áfa nélkül) pontban a koncesszió/rész végleges összértékénél a nyertes ajánlattevő által a felolvasólapon vállalt nettó millió HUF/km/év-re vetített koncessziós szolgáltatási díj (Rendelkezésre Állási Díj (RÁD) + Rendelkezésre Állás Alapú Szolgáltatási Díj (RÁASZD)) került feltüntetésre, amely: 96,201.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a fent hivatkozott pontokban (II.1.7) és V.2.4.) pont) a rendszer kizárólag 2 tizedesjegyet kezel ezért került ezen pontokban 96,20 rögzítésre.

Jelen eljárás vonatkozásában az eredménytájékoztató hirdetmény ismételt feladására azért kerül sor, mert a korábban feladott és a TED adatbázisban 2022/S 105-294483 számon közzétett hirdetmény a II.1.7.) pontban, valamint az V.2.4) pontban hibásan, rossz helyiértékkel jelent meg, annak ellenére, hogy az ajánlatkérő által helyesen megküldött tartalmat a Közbeszerzési Hatóság a TED adatbázis felé megfelelő tartalommal adta fel. A fentiek alapján jelen hirdetmény tartalmilag helyesbítésnek minősül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/06/2022