Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 314134-2018

20/07/2018    S138

Luxemburg-Luxemburg: Activități de formare privind auditul proceselor autorizate de reciclare a materialelor din plastic care intră în contact cu alimentele în vederea aplicării Regulamentului (UE) nr. 282/2008 în cadrul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”

2018/S 138-314134

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Adresă: Ariane Building, route d'Esch 400
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3791
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Activități de formare privind auditul proceselor autorizate de reciclare a materialelor din plastic care intră în contact cu alimentele în vederea aplicării Regulamentului (UE) nr. 282/2008 în cadrul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”

Număr de referinţă: CHAFEA/2018/BTSF/02
II.1.2)Cod CPV principal
80531200 Servicii de formare în domeniul tehnicii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În prima etapă, se vor organiza în total 6 sesiuni de formare, cu un număr total de nu mai puțin de 90 de participanți pe durata întregului program de formare. Același program de formare trebuie pus în aplicare pe parcursul celei de a doua etape a contractului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

În principal, în țări din UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Desfășurarea de activități de formare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Inițiativa „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/10/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/10/2018
Ora locală: 09:30
Locul:

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, Luxemburg.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți pentru fiecare ofertă. În acest caz, ofertanții interesați sunt invitați să se înregistreze nu mai târziu de 8.10.2018, prin e-mail sau prin fax, și să furnizeze numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului reprezentantului (reprezentanților). La deschidere, se poate solicita reprezentantului ofertantului să prezinte scrisorile de acreditare/împuternicirea în vederea verificării de către agenție.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la data la care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

Introducerea unei plângeri la Ombudsmanul European nu implică suspendarea acestui termen sau stabilirea unuia nou.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/07/2018