Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 314224-2021

22/06/2021    S119

Magyarország-Pécs: Ipari járművek kölcsönzése vezetővel

2021/S 119-314224

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11014959202
Postai cím: Siklósi út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Telefon: +36 72502164
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.biokom.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.biokom.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000701202021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000701202021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ipari munkagépek bérlése II.

Hivatkozási szám: EKR000701202021
II.1.2)Fő CPV-kód
60182000 Ipari járművek kölcsönzése vezetővel
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Gépbérlet kezelővel földmunkák tekintetében 1.

2. rész: Gépbérlet kezelővel földmunkák tekintetében 2.

3. rész: Gépbérlet kezelővel útépítési munkákhoz

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Gépbérlet kezelővel földmunkák tekintetében 1.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60182000 Ipari járművek kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elvégzendő feladatok:

— tereprendezés,

— rakodási munkák,

— anyagok szállítása,

— bevágás készítése, töltés építése,

— úttükör készítése,

— út profilozása,

— árok ásása, profilozása, tisztítása,

— padka készítése, profilozása.

Mennyisége: legalább 7000 óra (2 évre).

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 24 hónap, vagy a szerződés keretösszegének kimerüléséig.

A szerződés keretösszege: nettó 45 000 000 HUF/év; nettó 90 000 000 HUF/24 hónap.

Ajánlatkérő a keretösszeg 100 %-ára lehívási kötelezettséget vállal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:

1.1. A teljesítés során használt max. 4 tonna teherbírású billenős tehergépjármű óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 8

1.2. A teljesítés során használt min. 6 tonna, max. 10 tonna teherbírású billenős tehergépjármű óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 19

1.3. A teljesítés során használt min. 10,1 tonna, max. 18 tonna teherbírású billenős tehergépjármű óradíja (nettó Ft/óra) Súlyszám: 19

1.4. A teljesítés során használt 10 tonna össztömegű univerzális rakodó óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 19

1.5. A teljesítés során használt 10 tonna össztömegű univerzális rakodó (bontókalapáccsal) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 11

1.6. A teljesítés során használt min. 18 tonna, max. 20 tonna forgó-kotró rakodó óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 12

1.7. A teljesítés során használt 16 tonna össztömegű homlokrakodó óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 12

2. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Gépbérlet kezelővel földmunkák tekintetében 2.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60182000 Ipari járművek kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elvégzendő feladatok:

— tereprendezés,

— rakodási munkák,

— anyagok szállítása,

— bevágás készítése, töltés építése,

— úttükör készítése,

— út profilozása,

— árok ásása, profilozása, tisztítása,

— padka készítése, profilozása.

Mennyisége: legalább 1000 óra (2 évre).

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 24 hónap, vagy a szerződés keretösszegének kimerüléséig.

A szerződés keretösszege: nettó 5 000 000 HUF/év; nettó 10 000 000 HUF/24 hónap.

Ajánlatkérő a keretösszeg 100 %-ára lehívási kötelezettséget vállal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5) pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:

1.1. A teljesítés során használt minimum 6 tonna, maximum 9 tonna teherbírású terepdarus billenős tehergépkocsi óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 20

1.2. A teljesítés során használt 3,5 tonna össztömegű gumihevederes kotró óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 27

1.3. A teljesítés során használt minimum 3,6 tonna, maximum 6 tonna össztömegű gumihevederes kotró óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 27

1.4. A teljesítés során használt maximum 5,2 tonna össztömegű 1,5 m3 -es terepes dömper óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 26

2. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Gépbérlet kezelővel útépítési munkákhoz

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60182000 Ipari járművek kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elvégzendő feladatok:

— aszfaltburkolat marása,

— útfelület kellősítése bitumen emulzióval,

— anyagok szállítása,

— aszfaltburkolat terítése finiserrel, tömörítése hengerrel,

— betonalap terítése finiserrel, tömörítése hengerrel,

— zúzottkő, mart aszfalt, darált beton terítése finiserrel, tömörítése hengerrel,

— anyagok rakodása.

Mennyisége: legalább 3000 óra (2 évre).

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 24 hónap, vagy a szerződés keretösszegének kimerüléséig.

A szerződés keretösszege: nettó 30 000 000 HUF/év; nettó 60 000 000 HUF/24 hónap.

Ajánlatkérő a keretösszeg 100 %-ára lehívási kötelezettséget vállal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5) pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:

1.1. Anyagkeverékek szállítása finisherbe billentésre alkalmas max. 15 t teherbírású tehergépkocsival (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 10

1.2. Anyagkeverékek szállítása finisherbe billentésre alkalmas 15 t feletti teherbírású tehergépkocsival (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 10

1.3. Aszfalt- vagy betonkeverék, zúzottkő, darált anyag bedolgozására alkalmas finisher óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 22

1.4. Aszfalt- vagy betonkeverék, zúzottkő, darált anyag bedolgozása járdafinisherrel (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 10

1.5. Aszfalt- vagy betonkeverék, zúzottkő, darált anyag, úttükör tömörítése min. 2,6 tonna, max. 8 tonna össztömegű úthengerrel (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 10

1.6. Aszfalt- vagy betonkeverék, zúzottkő, darált anyag, úttükör tömörítése max. 2,5 tonna össztömegű úthengerrel (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 10

1.7. Felület kellősítése bitumen emulzió szórógéppel (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 7

1.8. Aszfaltburkolat marása 1000 mm szélességben (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 7

1.9. Útépítési munkák végzése kiskotróval (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 7

1.10. Útépítési munkák végzése nagykotróval (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 7

2. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetek/személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. (KR 3. § (3) bekezdés).

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. A nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR 8-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott

Változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.

A kizáró okok és az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük az igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR 1-16. §-aira.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben

Elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év

— a közbeszerzési eljárás tárgya (gépbérlet kezelővel földmunkák és/vagy útépítési munkák tekintetében) szerinti legjelentősebb szolgáltatásait valamennyi rész esetében.

A teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerinti referenciaigazolásokat vagy

Nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja. AK a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

Az ATnek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az AK felhívására - a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,

— valamennyi rész tekintetében legalább 100 óra időtartamú, a közbeszerzés tárgya (gépbérlet kezelővel földmunkák és/vagy útépítési munkák tekintetében) szerinti szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referenciával.

Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának pillanatában érvényben lévő, és a feladás napjáig szerződésszerűen teljesített referenciamunkákat is elfogadja befejezett referenciaként. AK elfogadja ugyanannak a referenciamunkának a bemutatását mindhárom rész tekintetében.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. A KR 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek:

A késedelmi kötbér mértéke naponként az egyedi megrendelés (egyedi szerződés) alapján elszámolt, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Késedelmi kötbér maximális mértéke az egyedi megrendelés kapcsán: az egyedi megrendelés alapján elszámolt, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás: 30 %-a.

Meghiúsulási kötbér: az éves, általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti keretösszeg 10 %-a.

Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A vállalkozási díj kifizetése az egyedi megrendelőben meghatározott szerződésszerű teljesítést követően, havi elszámolás szerint, a teljesített szolgáltatás mennyiségének megfelelően (tételes elszámolás szerint), a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét/befogadását vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, utalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.

Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/07/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/07/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus

Közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a

Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.

6. Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.

7. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.

8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető

Meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.

9. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

10. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.

11. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat

Érvénytelenségét okozhatja.

12. Az ajánlatok értékelésének értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, legalacsonyabb árat

Megjelenítő értékelési szempont.

13. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.

14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

15. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá adott esetben az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ajánlat részeként történő benyújtását.

16. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

17. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt biztosítja, azonban egy részen belül ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell benyújtania.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2021