Lieferungen - 314303-2023

Submission deadline has been amended by:  379801-2023
26/05/2023    S101

Sverige-Finspång: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

2023/S 101-314303

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Finspångs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0423
Postadress: Bergslagsvägen 13-15
Ort: Finspång
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 61280
Land: Sverige
Kontaktperson: Frida Örnborg
E-post: frida.ornborg@finspang.se
Telefon: +46 122-85852
Internetadress(er):
Allmän adress: https://finspang.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/finspang/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=85696
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/finspang/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=85696
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kommunikation som tjänst

Referensnummer: KS.2023.0390
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32000000 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Finspångs kommun tillsammans med Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB bjuder härmed in till anbudsgivning i offentlig upphandling avseende kommunikation som tjänst. 

 

Målsättningen med upphandlingen är att tillfredsställa kommunens behov av kostnadseffektiva kommunikationslösningar och teckna avtal med en (1) leverantör.  Med kommunikationslösningar avses fasta telefonitjänster, mobila telefonitjänster, växeltjänster, telefonisttjänster samt kontaktcentertjänster. 

 

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumenten. 

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32000000 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
64000000 Post- och telekommunikationstjänster
64200000 Telekommunikationstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Nuts-kod: SE12 Östra Mellansverige
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtal avseende kommunikationstjänster med en (1) vinnande leverantör. 

Omfattningen av avtalet framgår av upphandlingsdokumenten. 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/06/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/10/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/06/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/05/2023