Dostawy - 314513-2017

10/08/2017    S152    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2017/S 152-314513

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Cewice – Urząd Gminy w Cewicach
PL
ul. Witosa 16
Cewice
84-312
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cewice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Dębnica Kaszubska – Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
PL
ul. Zjednoczenia 16a
Dębnica Kaszubska
76-248
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.debnicakaszubska.eu

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
PL
ul. Zjednoczenia 48d
Dębnica Kaszubska
76-248
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zgkdk.weebly.com

Adres profilu nabywcy: http://zgkdk.weebly.com

I.1)Nazwa i adresy
Akademia Morska w Gdyni
PL
ul. Morska 81-87
Gdynia
81-225
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.am.gdynia.pl

I.1)Nazwa i adresy
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
PL
ul. Starowiejska 50
Gdynia
81-356
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.psse.gdynia.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Główczyce – Urząd Gminy Główczyce
PL
ul. Kościuszki 8
Główczyce
76-220
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ug.glowczyce.ibip.pl/public

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Hel – Urząd Miasta Helu
PL
ul. Wiejska 50
Hel
84-150
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gohel.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Jastarnia – Urząd Miasta Jastarni
PL
ul. Portowa 24
Jastarnia
84-140
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jastarnia.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o.
PL
ul. Kolejowa 5 Jezierzyce
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gtbs.slupsk.ug.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
PL
ul. Kolejowa 5, Jezierzyce
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgkjezierzyce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kaliska – Urząd Gminy Kaliska
PL
ul. Nowowiejska 2
Kaliska
83-260
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kaliska.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Karsin – Urząd Gminy Karsin
PL
ul. Długa 222
Karsin
83-440
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.karsin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kępice – Urząd Miejski w Kępicach
PL
ul. Niepodległości 6
Kępice
77-230
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kepice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kobylnica – Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
PL
ul. Wodna 20/2
Kobylnica
76-251
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kobylnica.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kosakowo – Urząd Gminy w Kosakowie
PL
ul. Żeromskiego 69
Kosakowo
81-198
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gminakosakowo.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Krokowa – Urząd Gminy w Krokowej
PL
ul. Szkolna 2
Krokowa
84-110
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.krokowa.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Lębork – Urząd Miejski w Lęborku
PL
ul. Armii Krajowej 14
Lębork
84-300
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lebork.pl

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Lęborski – Starostwo Powiatowe w Lęborku
PL
ul. Czołgistów 5
Lębork
84-300
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-lebork.com

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Liniewo – Urząd Gminy Liniewo
PL
ul. Dworcowa 3
Liniewo
83-420
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.liniewo.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Luzino – Urząd Gminy Luzino
PL
ul. Ofiar Stutthofu 11
Luzino
84-242
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.luzino.eu

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Łeba – Urząd Miejski w Łebie
PL
ul. Kościuszki 90
Łeba
84-360
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bipleba.nv.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Łęczyce – Urząd Gminy w Łęczycach
PL
ul. Długa 49
Łęczyce
84-218
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.leczyce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Nowa Wieś Lęborska – Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
PL
ul. Grunwaldzka 24
Nowa Wieś Lęborska
84-351
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nwl.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Potęgowo – Urząd Gminy Potęgowo
PL
ul. Kościuszki 5
Potęgowo
76-230
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.potegowo.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Puck – Urząd Gminy Puck
PL
ul. 10 Lutego 29
Puck
84-100
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gmina.puck.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Puck – Urząd Miasta Puck
PL
ul. 1 Maja 13
Puck
84-100
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.miastopuck.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Reda – Urząd Miasta w Redzie
PL
ul. Gdańska 33
Reda
84-240
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.miasto.reda.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Rumia – Urząd Miasta Rumii
PL
ul. Sobieskiego 7
Rumia
84-230
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.rumia.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Słupsk – Urząd Gminy w Słupsku
PL
ul. Sportowa 34
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slupsk.ug.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku
PL
ul. Szczecińska 86
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zuw.slupsk.pl

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Starogardzki – Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
PL
ul. Kasztanowa 23, Szpęgawsk
Starogard Gdański
83-200
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dpsszpegawsk.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Tczew – Urząd Gminy Tczew
PL
ul. Lecha 12
Tczew
83-110
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gmina-tczew.pl

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Tczewski – Starostwo Powiatowe w Tczewie
PL
ul. Piaskowa 2
Tczew
83-110
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.tczew.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Ustka – Urząd Gminy w Ustce
PL
ul. Dunina 24
Ustka
76-270
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ustka.ug.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wejherowo – Urząd Gminy Wejherowo
PL
Os. Przyjaźni 6
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ug.wejherowo.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Wejherowa – Urząd Miejski w Wejherowie
PL
Plac Wejhera 8
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wejherowo.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wicko – Urząd Gminy Wicko
PL
ul. Słupska 9
Wicko
84-352
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wicko.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Władysławowo – Urząd Miejski we Władysławowie
PL
ul. Gen. Hallera 19
Władysławowo
84-120
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wladyslawowo.pl

I.1)Nazwa i adresy
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
PL
ul. inż. J. Śmidowicza 69
Gdynia
81-127
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amw.gdynia.pl

I.1)Nazwa i adresy
Krokowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
PL
Żarnowiec 76
Krokowa
84-110
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kpkzarnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/energia
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej.

Numer referencyjny: EZP.271.95.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup energii elektrycznej w 2018 roku dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz innych Gmin, w tym działających w partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz innymi gminami i powiatami, a także z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi, instytucjami kultury i spółkami komunalnymi tych Gmin i Powiatów, Akademią Morską w Gdyni, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni.

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie

76.010,56 MWh w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., z tego:

1) Do lokali i obiektów – 62.529,60 MWh

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 13.480,96 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10 %. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 3.702 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej do lokali i obiektów

Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1/I do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 2.578 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1/I do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 62.529,60 MWh, z tego:

Strefa I 40.996,07 MWh

Strefa II 13.082,44 MWh

Strefa III 8.451,09 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej (+/-)10 %. Zamawiający w §17 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) przewidział możliwość zmiany ilości punktów poboru (dalej PPE).

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1/I kolumna „Okres dostaw”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.95.2017.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Wahanie poboru energii elektrycznej (+/-)10 %.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej

Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1/II do siwz.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1.124 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1/II do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 13.480,96 MWh, z tego:

Strefa I 3.713,85 MWh

Strefa II 9.767,11 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10 %. Zamawiający w §17 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) przewidział możliwość zmiany ilości punktów poboru.

4. Gmina Wejherowo:

1) W związku z negocjacjami prowadzonymi z Energa Oświetlenie sp. z o.o. w sprawie przekazania w roku 2018 Gminie Wejherowo oświetlenia drogowego, Gmina (niezależnie od zapisów §17 ust.1 pkt 4 Umowy) zastrzega możliwość włączenia do umowy 70 punktów poboru,

2) W związku z planowaną na rok 2018 wymianą źródeł światła i opraw na energooszczędne, Gmina zastrzega możliwość zmniejszenia pobieranej energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę treść pkt 1) i 2) Gmina Wejherowo przewiduje w ramach opcji możliwość zwiększenia ilości energii elektrycznej o ok. 260 MWh.

5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1/II kolumna „Okres dostaw”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu umowy dot. sygn. EZP.271.95.2017.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Wahanie poboru energii elektrycznej (+/-)10 %.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 035-062918
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego pok. 107.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

I kwartał 2018r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

A) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów składanych wraz z ofertą – dotyczy wszystkich części zamówienia (zgodnie z pkt. 1 i 2 rozdz. 5 SIWZ).

B) Wykaz innych, niezbędnych dokumentów składanych wraz z ofertą – zgodnie z pkt. 3 rozdziału 5 SIWZ.

C) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składanych na wezwanie Zamawiającego – zgodnie z rozdziałem 7 siwz,

D) Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego na dodatkowe dostawy których celem jest zwiększenie bieżących dostaw, w związku z włączeniem nowych punktów poboru (powstanie nowych punktów poboru energii lub przejęcie punktów poboru energii od innych podmiotów).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2017