Lieferungen - 314523-2023

26/05/2023    S101

Polen-Tarnowskie Góry: Softwarepaket und Informationssysteme

2023/S 101-314523

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000291701
Postanschrift: Śniadeckiego 1
Ort: Tarnowskie Góry
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 42-604
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@repty.pl
Telefon: +48 323901206
Fax: +48 323901206
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.repty.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53e49894-fa19-11ed-9355-06954b8c6cb9
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53e49894-fa19-11ed-9355-06954b8c6cb9
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I OPROGRAMOWANIA WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA

Referenznummer der Bekanntmachung: GCR/17/ZP/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania w celu uruchomienia nowych e-usług w obszarze zdrowia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY” wraz z usługą ich wdrożenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1. Licencje wraz z wdrożeniem

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48180000 Medizinsoftwarepaket
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42 – 604 Tarnowskie Góry,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 1. Licencje wraz z wdrożeniem: 1. Aplikacje mobilne e-Wizyta (lekarska i pielęgniarska) 2. e-Płatności 3. e-Powiadomienia 4. Telekonsultacje lekarz-lekarz 5. Telekonsultacje lekarz-pacjent 6. e-Partner 7. Wdrożenie e-usług Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane w Rozdziale III pkt 5 SWZ. Wszystkie dokumenty załączone do SWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco. Termin wykonania zamówienia (trwania umowy) wyznacza się : dla Części nr 1 – zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednaj nie dłużej niż do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część nr 1. 9.000,00 zł. patrz Rozdział VI. pkt 4 SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wdrożenia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPSL.02.01.00-24-0BDB/20 Projekt pn.: „Wdrożenie nowych e-usług w obszarze zdrowia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląski, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2. Sprzęt, infrastruktura informatyczna wraz z wdrożeniem

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48820000 Server
48822000 Computerserver
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
30213300 Tischcomputer
30213100 Tragbare Computer
48219300 Verwaltungssoftwarepaket
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
30236000 Diverse Computerausrüstungen
48730000 Sicherheitssoftwarepaket
48760000 Virenschutzsoftwarepaket
48761000 Antivirensoftwarepaket
48710000 Softwarepakete für die Datensicherung und -wiederherstellung
32420000 Netzausrüstung
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 2. Sprzęt, infrastruktura informatyczna wraz z wdrożeniem 1. Serwer - 2 szt. 2. Macierz dyskowa z dyskami - 1 szt. 3. Stacja robocza z monitorem – 150 szt. 4. Punkty dostępowe Access Point - 46 szt. 5. Licencja CAL dla Windows Server 2012R2 – 200 szt. 6. Licencja na oprogramowanie antywirusowe – 130 szt. 7. Laptop - 40 szt. 8. System ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych – 1 szt. 9. Systemy ochrony w punkcie styku typu UTM – 2 szt. 10. Przełącznik dostępowy - 20 szt. 11. Przełącznik rdzeniowy - 2 szt. 12. System zbierania i analizy logów – 1 szt. 13. Wdrożenie rozwiązań ochrony – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane w Rozdziale III pkt 5 SWZ. Wszystkie dokumenty załączone do SWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco. Termin wykonania zamówienia (trwania umowy) wyznacza się : dla Części nr 2 – zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednaj nie dłużej niż do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część nr 2. 30.000,00 zł. patrz Rozdział VI. pkt 4 SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPSL.02.01.00-24-0BDB/20 Projekt pn.: „Wdrożenie nowych e-usług w obszarze zdrowia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląski, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48814200 Patientenverwaltungssystem
33197000 Computerausrüstung für die Medizin
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 3. Automat do leków - 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane w Rozdziale III pkt 5 SWZ. Wszystkie dokumenty załączone do SWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco. Termin wykonania zamówienia (trwania umowy) wyznacza się : dla Części nr 3 – zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednaj nie dłużej niż do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część nr 3. 7.000,00 zł. patrz Rozdział VI. pkt 4 SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPSL.02.01.00-24-0BDB/20 Projekt pn.: „Wdrożenie nowych e-usług w obszarze zdrowia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląski, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 13 i 14 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 09:00
Ort:

„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, adres: ul. Śniadeckiego 1, 42 – 604 Tarnowskie Góry

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

KLAUZULA INFORMACYJNA - art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry tel. 32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23 e-mail: repty@repty.pl strona internetowa: www.repty.pl  z inspektorem ochrony danych osobowych w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka można się kontaktować: iod@repty.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I OPROGRAMOWANIA WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA, nr sprawy GCR/17/ZP/2023, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych,  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

patrz ROZDZIAŁ XXIII. SWZ. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2023