Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 314586-2020

06/07/2020    S128

Lithuania-Vilnius: Cleaning and sanitation services

2020/S 128-314586

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB Lietuvos paštas
National registration number: 121215587
Postal address: J. Jasinskio g. 16
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03500
Country: Lithuania
Contact person: Violeta Stasiukaitienė
E-mail: v.stasiukaitiene@post.lt
Telephone: +370 52361243
Internet address(es):
Main address: http://www.post.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7088
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=522948
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=522948&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

AB Lietuvos paštas objektų patalpų bei teritorijos valymo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

AB Lietuvos paštas objektų patalpų bei teritorijos valymo paslaugų pirkimas

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 735 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90900000 Cleaning and sanitation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

AB Lietuvos paštas objektų bei teritorijos valymo paslaugos pagal pirkėjo poreikį: preliminarus objektų kiekis – 216 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 735 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacinius reikalavimus. Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų bus prašoma tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti pirminio ir galutinio pasiūlymo galiojimo užtikrinantį dokumentą, atitinkantį pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – 3 000 (trys tūkstančiai) EUR.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Pirkėjas sumoka paslaugų teikėjui pagal sutartyje nurodytus įkainius už faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktas kokybiškas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos. Jeigu paslaugų teikimo laikotarpis prasideda ne nuo pirmos mėnesio dienos, tai mokestis už suteiktas paslaugas apskaičiuojamas proporcingai suteiktų paslaugų dienų skaičiui.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkėjui 5 000,00 EUR (penkių tūkstančių eurų) dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, negu galioja sutartis, ir atitinkantį sutartyje išdėstytus reikalavimus.

Už sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (arba) nevykdymą sutartyje numatytos nuoskaitos ir baudos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/07/2020