Services - 314640-2021

22/06/2021    S119

Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

2021/S 119-314640

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
National registration number: 126125624
Postal address: S. Konarskio g. 13
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03109
Country: Lithuania
Contact person: Tadas Kontrimas
E-mail: t.kontrimas@cpva.lt
Telephone: +370 52107472
Internet address(es):
Main address: http://www.cpva.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2377
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=583025
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=583025&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: ES ir kitų tarptautinių programų lėšomis finansuojamų projektų administravimas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Informacinė sistema „Kasos aparatų duomenų apskaitos sistema“

II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Informacinė sistema, skirta rinkti, saugoti ir naudoti kasos aparatų ir programinės įrangos pagrindu veikiančių kasos aparatų duomenis ir patikrinti atsiskaitymo dokumentų tikrumą ir tikslumą.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 280 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UA Ukraine
II.2.4)Description of the procurement:

Informacinė sistema, skirta rinkti, saugoti ir naudoti kasos aparatų ir programinės įrangos pagrindu veikiančių kasos aparatų duomenis ir patikrinti atsiskaitymo dokumentų tikrumą ir tikslumą.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 280 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Bendras pratęsimų terminas negali viršyti 4 mėn.

Terminas gali būti pratęstas specialiųjų sąlygų 7.9 p. numatytais atvejais.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pirkimas finansuojamas 2018 12 19 tarp CPVA ir Europos Komisijos, atstovaujančios Europos Sąjungai, pasirašyto susitarimo dėl įnašo Nr. ENI/2018/404-165/2018/4-14-23, kuriuo susitarta dėl ES finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ 3-iojo „Mokesčių surinkimas“ ir 4-ojo „Horizontalios funkcijos ir valdymas“ komponentų įgyvendinimo, lėšomis.

II.2.14)Additional information

1. II.2.6) sk. nurodyta pirkimo vertė yra nurodyta ir su PVM, nes Ukrainoje perkamoms prekėms gali būti taikomas 0 proc.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Už paslaugas, nurodytas 7.22.1–7.22.9 p. bus mokama dalimis, nurodytomis pirkimo dokumentų 4 priedo „Pasiūlymo forma“ 4.1.10 p. Šių tarpinių mokėjimų bendra suma negali viršyti 80 proc. bendros paslaugų kainos (be PVM). Paslaugų tiekėjui suteikus visas paslaugas ir galutinį šių paslaugų rezultatą perdavus CPVA ir naudos gavėjui, CPVA atliks galutinį mokėjimą galutinės PVM sąskaitos faktūros pagrindu. Galutinis mokėjimas – mažiausiai 20 proc. bendros kainos (be PVM).

Papildomų paslaugų apmokėjimas nurodytas specialiųjų sąlygų 7.22.11.

Jei CPVA dėl savo kaltės nesumoka pagal sutartyje nustatytas sąlygas, paslaugų teikėjas turi teisę prašyti CPVA mokėti delspinigius: 0,05 proc. nuo negrąžintos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Paslaugų teikėjas turi sumokėti CPVA už vėlavimą teikti paslaugas, išimtinai priskirtiną paslaugų teikėjo kaltei, delspinigius: 0,05 proc. nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

Likusios baudos nurodytos specialiųjų sąlygų 7.23 p.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 030-073257
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/08/2021
Local time: 9:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 52625645
Internet address: https://vat.teismas.lt/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/06/2021